Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Årets avis på nett og papir!

  • Populære Søk:
  • Siste stillinger
  • Lederstillinger
Vis alle stillinger
Helge Singelstad – styreleder i Lerøy Seafood Group. Foto: Ståle Andersen
Helge Singelstad – styreleder i Lerøy Seafood Group. Foto: Ståle Andersen les mer

Fiske

– Det er jo ganske brutalt

– Å bli fratatt rettigheter slik det er foreslått gjør jo vondt, sier styreleder Helge Singelstad i Lerøy Seafood Group.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Regjeringen la fredag frem pliktmeldingen, med forslag om å avvikle pliktsystemet for torsketrålere mot en forholdsmessig omfordeling av ressurser.

– Pliktene er et utdatert næringspolitisk virkemiddel. For å styrke konkurransekraften og omstillingsevnen til næringen, er det nødvendig med rammevilkår som legger til rette for fleksibilitet og innovasjon, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Pliktsystemet omfatter om lag halvparten av den norske torsketrålflåten. Pliktsystemet består av de tre pliktene tilbuds-, bearbeidings- og aktivitetsplikt, og har hatt som formål å bidra til en lønnsom sjømatindustri som sikrer bosetting og sysselsetting i kystdistriktene. 

– Var ikke forberedt

Styreleder Helge Singelstad i Lerøy Seafood Group hadde ikke rukket å lese pliktmeldingen i sin helhet ennå fredag ettermiddag, men misliker regjeringens forslag som innebærer avkorting av konsernets kvotegrunnlag på 20 prosent.

– Vi var ikke forberedt på at selskapets råstoffgrunnlag skulle bli redusert, og ville helst sett at det ikke skjedde, sier Singelstad.

Regjeringen mener at næringen må kompensere for fordelen som oppnås for næringen ved en avvikling av pliktene. Regjeringen mener dette best gjøres ved å åpne for at tilbudsplikten avvikles mot et økonomisk vederlag, og at aktivitetsplikten avvikles ved en avkortning av relevante kvotefaktorer.

– Gjør jo vondt

Singelstad understreker at det er svært viktig at konsernet opprettholder sitt råstoffgrunnlag for å underbygge konsernets langsiktige industrielle satsing både på sjø og land.

Lerøy har ennå ikke avgjort om konsernet vil kjøpe seg fri for aktivitetsplikt.

– Ministeren visste jo at Lerøy ikke ville bli glade for å bli fratatt rettigheter. Det er jo ganske brutalt. Det å bli fratatt rettigheter slik det er foreslått gjør jo vondt, selvfølgelig, men nå må vi sette oss ned og se på helheten. Og vi får håpe at det endelige vedtaket blir mer i retning av hva vi ønsker, sier Singelstad.

 Selskapet vil studere forslaget nøye og vurdere helheten i dette, og vil også vurdere de juridiske sidene ved forslaget. 

Lerøy er tilfreds med at Regjeringen har forstått behovet for modernisering av rammevilkårene og håper at selskapet i den videre politiske behandling blir hørt slik at endelig vedtak danner et best mulig grunnlag for sektorens fremtidige utvikling.

Klokken 14 fredag var Oslo Børs opp 0,42 prosent, mens Lerøy-aksjen var ned 0,12 prosent.

Regjeringens tiltak

Dette er tiltakene regjeringen fremmer i meldingen:

  • Oppheve tilbudsplikten i sin helhet mot at det innbetales 100 mill. kroner fra næringen.
  • Fjerne bearbeidingsplikten.
  • Avvikle aktivitetsplikten og forskriftsfeste en avkortning på 20 prosent av relevante torskekvoter.
  • Anvende innbetalt pengebeløp til omstillingstiltak for kommuner.
  • Anvende frigjort kvantum til kystflåtens lukkede grupper under 15 meter i Nordland, Troms og Finnmark.
Per Sandberg regjeringen Lerøy Seafood Group Helge Singelstad Finnmark Fiske
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.