Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Årets avis på nett og papir!

  • Populære Søk:
  • Siste stillinger
  • Lederstillinger
Vis alle stillinger

Makroøkonomi

Derfor får ikke Oljefondet investere i sol, vind og strøm

Norges Bank rådet regjeringen til å la Oljefondet investere i infrastruktur, men svaret er nei.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Regjeringen la fredag formiddag frem den den årlige stortingsmeldingen om Oljefondet.

Der kommer det frem at regjeringen ikke vil la Oljefondet investere i såkalt unotert infrastruktur, til tross for at Norges Bank har rådet regjeringen til å åpne for slike investeringer. Årsaken er at risikoen er for høy, mener regjeringen.

– Et åpent og politisk forankret statlig fond som vårt er ikke godt egnet til å bære risikoen ved slike investeringer, sammenlignet med andre investorer, sier finansminister Siv Jensen ifølge NTB.

Regjeringen peker i stortingsmeldingen på at det er knyttet både politisk, omdømmemessig og regulatorisk risiko til slike investeringer.

– Regjeringen ønsker derfor ikke å åpne for investeringer i unotert infrastruktur nå, slår Jensen fast.

Kan bidra til utslippskutt

Direkte i fornybar infrastruktur er blant annet solenergi, vindkraftparker og strømnett.

Flere miljøorganisasjoner har argumentert for at slike investeringer vil kunne gi store utslippskutt.

De fleste nye fornybarprosjekter er i imidlertid i selskaper som ikke er aksjeselskaper, og som Oljefondet i dag ikke har mandat til å investere i.

– Det er bred politisk enighet om at fondet har et finansielt formål og at det ikke skal være et virkemiddel i utenriks- eller klimapolitikken, sier Jensen.

Krever spesialisert kompetanse

Regjeringens vurdering av risikoen i unotert infrastruktur bygger blant annet på en rapport fra konsulentselskapet McKinsey. I rapporten vises det til at aktivaklassen favner bredt, fra strømproduksjon og flyplasser til sosial infrastruktur som sykehus og fengsler. Det pekes også på at investeringer i unotert infrastruktur er komplekse, varierer mye fra prosjekt til prosjekt og krever spesialisert kompetanse i flere ledd i investororganisasjonen, også på styrenivå.

Norges Bank har i et brev til Finansdepartementet pekt på at det er investeringer i infrastruktur i energi, kommunikasjon og transport i utviklede land i Europa og Nord-Amerika som ville vært mest relevante ut fra risikohensyn.

Regjeringen sier imidlertid nei til å åpne for slike investeringer. (Vilkår)

NBIM Siv Jensen Erna Solberg Fornybar energi Oljefondet Makroøkonomi
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.