Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

  • Populære Søk:
  • Siste stillinger
  • Lederstillinger
Vis alle stillinger
Siv Jensen legger frem Perspektivmeldingen 2017 på Kuben videregående skole i Oslo. Foto: Per Thrana
Siv Jensen legger frem Perspektivmeldingen 2017 på Kuben videregående skole i Oslo. Foto: Per Thrana les mer

Makroøkonomi

– Vi står nå foran endringer

Finansminister Siv Jensen og statsminister Erna Solberg legger frem perspektivmeldingen fredag. 

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Fredag ble regjeringens perspektivmelding lagt frem. Hvert fjerde år legger den norske regjeringen i dette dokumentet frem en oversikt over de viktigste utfordringer for økonomi og samfunnsutvikling for flere tiår frem i tid.

I forbindelse med fremleggelsen kommer finansminister Siv Jensen med en advarsel: Fra 2030 vil offentlige utgifter øke raskere enn inntektene hvis det ikke blir gjort endringer.

Blant de viktigste utfordringene for Norge fremover er den demografiske utviklingen: Det blir flere eldre og folk lever lenger.

Det er i utgangspunktet godt nytt, men fører altså til at utgiftene i staten om ti-femten år begynner å vokse mer enn inntektene, påpeker regjeringen.

I meldingen minner regjeringen om at oljeinntektene ikke lenger vil veie opp for utgiftsveksten. Situasjonen blir i stedet stikk motsatt: Oljeinntektene vil få mindre betydning for finansieringen av velferdsstaten.

«Økt skatt løser ikke utfordringene»

Gapet mellom inntekter og utgifter betyr ifølge Jensen at vi må gjøre noe annerledes i fremtiden. Regjeringen mener det er to strategier for å trygge velferdssamfunnet i fremtiden: øke yrkesdeltakelsen og ta i bruk nye og bedre løsninger i offentlig sektor.

– At mange er i jobb er nøkkelen til å finansiere velferdsordningene. Vi må skape flere jobber, flere må stå lenger i arbeid, og flere må jobbe heltid. Vi må sørge for at ikke helseproblemer, språkvansker eller manglende eller utdatert kompetanse hindrer folk i å være i jobb. Hvis vi i tillegg lykkes med å få mer ut av pengene som brukes i offentlig sektor, får vi mer velferd, sier finansminister Siv Jensen i en pressemelding fredag.

– Økt skatt løser ikke utfordringene. Det vil gjøre det mindre attraktivt å jobbe og svekke norske arbeidsplasser, sier Jensen.

Regjeringen mener trekker frem tre punkter som oppsummerer hva som er viktig for en vellykket utvikling fremover:

Et trygt arbeidsliv med lav ledighet og høy sysselsetting

Velstandsveksten må nå fram til alle

Få mer igjen for innsatsen, både i private og offentlige virksomheter

Godt utgangspunkt

Jensen minner samtidig om at utgangspunktet for norsk økonomi er fremdeles godt, ifølge regjeringens egen vurdering: 

  • Mange er i arbeid
  • Norge har store naturressurser
  • Vi har solide statsfinanser
  • Vi har et godt utdanningssystem som gir kompentent arbeidsstyrke
  • Inntekt og velstand er også jevnere fordelt enn i de fleste andre land

– De siste tiårene har vært en gyllen periode for norsk økonomi. Vi står nå foran endringer. Oljeprisfallet viste dette med all tydelighet. Vi må skape nye jobber, flere må inkluderes i arbeidslivet og vi må omstille oss for å trygge velferden, sier finansministeren.

Perspektivmeldingen Regjeringen Makroøkonomi
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.