Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Årets avis på nett og papir!

  • Populære Søk:
  • Siste stillinger
  • Lederstillinger
Vis alle stillinger
Utenriksminister Børge Brende avbildet tidligere i år utenfor den norske ambassaden i Washington i USA. Foto: Gunnar Blöndal
Utenriksminister Børge Brende avbildet tidligere i år utenfor den norske ambassaden i Washington i USA. Foto: Gunnar Blöndal les mer

Utenriks

– Satt på spissen bør vi kanskje slutte å bygge brønner og begynne å skape arbeidsplasser

Utenriksminister Børge Brende (H) vil stille strengere krav til dem som mottar hjelp fra Norge. – Vi må reformere oss og innse at bistand er mindre viktig, sier han.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Utenriksminister Børge Brende (H) og Norge deler ut 35 milliarder kroner årlig til bistand. Nå mener han resultatene bør gjennomgås mer kritisk.

– Vi må vurdere prosjektene vi har satset på mer kritisk. Vi må ikke først og fremst bygge skoler, men heller fikse systemer som gjør at landet selv kan bygge skoler og utdanne lærere, sier Brende.

– Satt på spissen bør vi kanskje slutte å bygge brønner og begynne å skape arbeidsplasser slik at folk har råd til å bygge brønner selv. Her er handel og muligheten for fattige land til å selge sine produkter er vel så viktig som bistand, legger han til.

– Statoils skatt mer enn bistand

Brende viser til at bistand for noen tiår siden utgjorde 50 prosent av kapitaltilgangen til utviklingsland. I dag utgjør det under 20 prosent. Tilsvarende utgjorde bistand 30 til 40 prosent av enkelte lands statsbudsjett. I dag utgjør bistand maks ti prosent av statsbudsjettet til de landene som får mest.

– Fremover må vi gi bistand slik at den styrker de prosessene som bidrar til at land greier å skape private investeringer og arbeidsplasser, sier Brende.

– Vi må tenke ringvirkninger og bidra til at landene skaper egne inntekter gjennom skatter, avgifter og handelsavtaler. Eksempelvis er Statoils skatteinnbetalinger i Angola mye større enn mange av UDs bistandssatsinger, legger han til.

Riksrevisjonens kritikk

Riksrevisjonen har blant annet kommet med kraftig kritikk av innretningen av norsk bistand til energisektoren. Riksrevisjonen poengterte blant annet at bistanden ikke nådde de fattigste.

– Er du enig i kritikken fra Riksrevisjonen?

– Kritikken har vi tatt innover oss. Vi reduserte derfor satsingen på norsk energi-bistand og måtte finne bistand som traff bedre, sier Brende.

– Dette sammenfalt med at vi fikk kraftig kostnadsøkning i forbindelse med asylstrømmen og antall asylsøkere til Norge. Vi reduserte den bistanden som fikk mest kritikk og lanserer nå mer robuste prosjekter som bidrar til klimagassreduksjoner, når de fattige bedre og sørger for å bringe næringslivet tyngre inn, legger han til.

Fra 6500 til 4000 bistandsavtaler

Børge Brende tok over stillingen som utenriksminister i 2013 og etterfulgte da Espen Barth Eide (Ap). 

– I 2013 hadde vi 6500 ulike bistandsavtaler. Det er ikke optimalt. Derfor har vi redusert til 4000 bistandsavtaler, sier Brende.

– I 2013 satset vi i 116 land, UD har redusert det til maks 85 land. Vi må gjøre oss mer konsentrerte i både tematikk og antall avtaler. Man må omstille seg og lære, legger han til.

Dobler bistand til fornybar energi

Han ønsker å satse på fornybar energi og Norfund. Midlene til fornybar energi i utviklingsland skal dobles fra dagens 500 millioner kroner årlig til én milliard årlig i 2019. Midlene til Norfund skal økes med 50 prosent de neste fire årene: Fra 1,5 milliarder kroner i dag til 2,25 milliarder kroner.

– Vi må satse der Norge har komparative fortrinn. Vi er verdens sjette største produsent av vannkraft og en ledende olje- og gassnasjon internasjonalt, sier Brende.

– Det er ikke mulig å komme ut av fattigdom uten at man også har tilgang på moderne energi og elektrisitet, legger han til.

Han mener bistand også må være i tråd med Norges og internasjonale klimamål.

– Vi i Norge har sett på bistand altfor isolert og ga til store prosjekter som ikke ga de resultatene man ønsket, sier Brende.

– Energi står for 60 prosent av utslipp av klimagasser. Mye av dette kommer fra utviklingsland som har eldre transportmetoder og energiproduksjon fra kull- og olje. Bistand til fornybar energi må henge sammen med klimapolitikken, legger han til.

– Bistand mindre viktig

Norge vil stille strengere krav til mottakerlandene fremover.

– Bistand må forutsette lokal næringsutvikling og jobbskaping. Vi må reformere oss og innse at bistand er mindre viktig, sier Brende.

– Man må være katalytisk og få på plass prosjekter som utløser arbeidsplasser og inntekter. Vi må kunne tydeliggjøre lokale ringvirkninger før vi går inn, legger han til.

Utenriksministeren forteller at i tillegg til investeringer i fornybar energi skal Norfund investere i risikoutsatte sektorer der utviklingseffektene er særlig høye, eksempelvis verdikjeder knyttet til landbruk og fiskeoppdrett, finansinstitusjoner og små- og mellomstore fond. Brende påpeker at Norfunds investeringer over 20 år har bidratt til å skape 382 000 jobber og ført til 8,6 milliarder kroner i lokale skatter og avgifter.

EQUINOR ASA

Omsetning Vis alle regnskapstall

Les mer

Kilde: Proff.no

Bistand Børge Brende Statoil Angola Norfund Utenriks
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.