Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Årets avis på nett og papir!

  • Populære Søk:
  • Siste stillinger
  • Lederstillinger
Vis alle stillinger
2. nestleder i LO, Hans-Christian Gabrielsen. Foto: Vidar Ruud/NTB Scanpix
2. nestleder i LO, Hans-Christian Gabrielsen. Foto: Vidar Ruud/NTB Scanpix les mer

Arbeidsliv

LO: Ny lov svekker rettighetene til statsansatte

Den nye loven om statsansatte svekker både rettighetene og uavhengigheten til de ansatte, hevder LO.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Onsdag i forrige uke la regjeringen frem en ny lov for statlige ansatte som skal erstatte tjenestemannsloven. Ifølge Kommunal- og moderniseringsdepartementet er det nye lovforslaget en oppfølging av tjenestemannsutvalgets rapport.

– Misvisende

– Dette er misvisende. Departementet fremmer flere forslag som på flere sentrale områder er i strid med utvalgets rapport. Blant annet svekkes de ansattes rettigheter i betydelig grad ved redusert stillingsvern og utstrakt adgang til forskriftsregulering, sier LOs 2. nestleder Hans-Christian Gabrielsen.

Han viser til at det sterke stillingsvernet er et bærende element i tjenestemennenes rolle som politisk og faglig uavhengige.

– Blir dette forslaget vedtatt, vil det svekke tjenestemennenes faglige og politiske uavhengighet, mener Gabrielsen.

Maktoverføring

LO er også kritisk til at den nye loven legger opp til utstrakt bruk av forskrifter.

– Det innebærer en maktoverføring fra Stortinget til departementet, sier Gabrielsen.

I lovforslaget går regjeringen også inn for å stramme inn muligheten til å bruke midlertidig ansatte i statlig sektor. De skal nå få rett til fast stilling etter tre år, ikke etter fire år som i dag. Regelverket for staten harmoniseres dermed med det som gjelder for både privat og resten av offentlig sektor, etter at arbeidsmiljøloven ble endret i 2015.

LO Arbeidsliv
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.