Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Årets avis på nett og papir!

  • Populære Søk:
  • Siste stillinger
  • Lederstillinger
Vis alle stillinger
Kun to av ti vilaksbestander er av god kvalitet, viser ny rapport. Illustrasjonsforo: Kjell Inge Søreide
Kun to av ti vilaksbestander er av god kvalitet, viser ny rapport. Illustrasjonsforo: Kjell Inge Søreide les mer

Fiske

Negativt for åtte av ti villaksbestander

Bare 20 prosent av 148 undersøkte villaksbestander har god kvalitet, ifølge en ny rapport.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Norsk institutt for naturforskning og Havforskningsinstituttet har sammen med Vitenskapelig råd for lakseforvaltning analysert 148 villaksbestander og konkluderer i en rapport at kun 29 bestander, tilsvarende 20 prosent, hadde god eller svært god kvalitet.

Det vil si at 119 bestander ikke nådde kvalitetsnormens mål om minst god kvalitet. Laksebestandene i Rogaland og Nord-Trøndelag hadde best kvalitet, mens bestander i Sør-Trøndelag, Troms og Hordaland hadde dårligst kvalitet, viser rapporten.

Påvirket av rømt oppdrettslaks

De fleste bestandene nådde målet som er satt for gytebestand, men genetisk påvirkning fra rømt oppdrettslaks eller manglende høstbart overskudd gjorde at svært mange av bestandene likevel ikke hadde god nok kvalitet.

En tredel av laksebestandene har en så stor genetisk påvirkning av rømt oppdrettslaks at de er klassifisert til å ha svært dårlig eller dårlig kvalitet. Kun 51 bestander, tilsvarende en tredel av de undersøkte bestandene, hadde ikke genetiske spor av rømt oppdrettslaks, ifølge rapporten. 

For at en laksebestand skal nå kvalitetsmålet etter normen, må den ikke være genetisk påvirket av rømt oppdrettslaks. Den må i tillegg nå gytebestandsmålet og ha et normalt høstbart overskudd. 

Sør-Trøndelag Troms Hordaland Villaks Laksefiske Fiske
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.