Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

  • Populære Søk:
  • Siste stillinger
  • Lederstillinger
Vis alle stillinger
Om prosjektet lykkes skal det gå langt raskere å overføre penger mellom kontoer i fremtiden. Foto: Aleksander Andersen, NTB Scanpix
Om prosjektet lykkes skal det gå langt raskere å overføre penger mellom kontoer i fremtiden. Foto: Aleksander Andersen, NTB Scanpix les mer

Finans

Vil ha raskere betalinger mellom kontoer

Norges Bank, Finans Norge og Bits har opprettet et prosjekt som skal redusere overføringstiden mellom kontoer til sekunder.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Norges Bank har i samarbeid med Finans Norge og Bits tatt initiativ til et prosjekt for utvikling og implementering av en infrastruktur for raske betalinger, som skal legge til rette for at det kun går få sekunder fra betaling igangsettes til beløpet er tilgjengelig på mottakers konto, samtidig som risikoen for bankene er lav.

Det fremgår av rapporten «Finansiell infrastruktur 2017»-rapporten, publisert av Norges Bank torsdag.

Det tas sikte på at alle bankene tar i bruk en midlertidig felles løsning i år og en ferdig felles løsning innen utgangen av 2019.

Ett av målene i prosjektet er at det skal utvikles en felles infrastruktur mellom bankene som gjør det mulig å gjøre raske betalinger på tvers av applikasjoner, for eksempel mellom Vipps og MobilePay.

Påpeker kredittrisiko

«Publikums etterspørsel etter raske betalinger vil trolig øke fremover. De eksisterende norske løsningene er ikke utformet for å møte en slik økning. Løsningene er ikke anvendelige for alle typer betalinger, og det beløpsgrenser for hvor store betalinger som kan gjennomføres. I tillegg påføres bankene kredittrisiko når personkunder i ulike banker gjør raske betalinger til hverandre», skriver Norges Bank i rapporten, om behovet for en ny infrastruktur.

Hovedelementene i den foreslåtte løsningen vil etter planen bli som følger:

  • Betalingsmottakers bank skal godskrive betalingsmottakers konto umiddelbart.
  • Løsningen skal være tilgjengelig for kunder i alle banker, hele døgnet og hele året. Den skal kunne brukes til betalinger mellom kunder, fra kunde til bedrift og fra bedrift til bedrift.
  • Løsningen skal legge til rette for betalinger med KID eller annen form for detaljert informasjon. Den legger dermed til rette for betalinger til bedrifter.
  • Betalingene utveksles og avregnes fortløpende og en posisjon beregnes for hver bank.
  • For å hindre at det oppstår kredittrisiko setter hver bank av likviditet på en egen konto i Norges Bank. Beløpet som er satt av på denne kontoen sikrer at bankene kan dekke forpliktelsene de pådrar seg.
  • Bankenes posisjoner gjøres opp i sentralbankpenger innenfor Norges Banks åpningstid. Dermed unngås det at bankene bygger opp posisjoner mot hverandre over lengre tid.
  • Bankene kan legge sine egne kunderettede betalingsløsninger, for eksempel mobilbetalingsapplikasjoner, på toppen av løsningen.
Vipps Finans Norge Norges Bank Finans
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.