Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Årets avis på nett og papir!

 • Populære Søk:
 • Siste stillinger
 • Lederstillinger
Vis alle stillinger
Et utvalg foreslår at Økokrim og sjef Trond Eirik Schea slås sammen med Kripos. Foto: Mikaela Berg
Et utvalg foreslår at Økokrim og sjef Trond Eirik Schea slås sammen med Kripos. Foto: Mikaela Berg les mer

Jus

Vil legge ned UP og Politiets utlendingsenhet

Regjeringsoppnevnt utvalg vil avvikle både Utrykningspolitiet og Politiets utlendingsenhet. Økokrim og Kripos kan bli slått sammen.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Utvalget som har sett på politiets særorgan legger torsdag blant annet at Økokrim slås sammen med Kripos til en felles bistands- og etterforskningsenhet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet, økonomisk kriminalitet og IKT-kriminalitet. 

Samtidig foreslår utvalget, som har vært ledet av Anne Cathrine Frøstrup, å flytte ansvaret for etterforskning av alvorlig miljøkriminalitet fra Økokrim til Trøndelag politidistrikt.

Anbefalingen er gitt under dissens, der førstestatsadvokat Lars Fause og politibetjent Tom Roger N. Paulsen ønsker å bevare Økokrim som i dag, eventuelt at den overføres Riksadvokatembetet. For miljøkriminalitet ønsker de to at dette forblir hos Økokrim.

600 nye til distriktene

Endringer for særorganene

 • Regjeringen nedsatte i fjor et utvalg ledet av Anne Cathrine Frøstrup som skal se på organiseringen av særorganene i politiet.
 • Dagens særorgan Kripos og Økokrim blir foreslått overført til en ny enhet for etterforskningsbistand som legges direkte under Politidirektoratet. Denne etterforskningsenheten får ansvar for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet, økonomisk kriminalitet og ikt-kriminalitet. I tillegg skal spesialistmiljøene i politidistriktene styrkes.
 • I fjor gikk politiet fra 27 til 12 politidistrikter, og særorganene skal nå tilpasses den nye organisasjonsstrukturen. 
 • I utvalget satt også Elisabeth Maråk Støle, Sofie Nystrøm, Torgeir Hagen, Lars Fause, Hugo Henstein, Helge Mehus, Tom Roger Norman Paulsen, og Inger Myklebust Ferstad.
Vis mer

Samtidig foreslår utvalget gjennomgripende endringer i strukturen der politidistriktene tilføres nær 600 nye politimannskaper, og at særorganene erstattes med to enheter for etterforskningsbistand og beredskapsbistand:

 • Trafikkoppgaver blir overført fra UP til politidistriktene.
 • Politiets utlendingsenhet blir avviklet i nåværende form, og det operative ansvaret overføres til Øst politidistrikt, som også overtar koordineringsansvaret for registrering, ID-avklaring og koordinering av uttransportering, samt utreisesenteret på Gardermoen.
 • Driften av utlendingsinternatet på Trandum overtas av Kriminalomsorgen
 • Nasjonale beredskapsressurser (NB) blir et eget organ direkte under Politidirektoratet, der de såkalte TTS og UC-enhetene forblir i Oslo politidistrikt. Beredskapsmannskapene skal fortsette å inngå i operativ tjeneste i Oslo. 


Økokrim Kripos Politiets utlendingsenhet PU Politidirektoratet Jus
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.