Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

  • Populære Søk:
  • Siste stillinger
  • Lederstillinger
Vis alle stillinger
Christian Grimsgaard, sentralstyremedlem i Legeforeningen, mener styringen av sykehusene har utviklet seg i gal retning siden foretaksreformen ble innført i 2002. Her avbildet i forbindelse med sykehusstreiken i fjor. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Christian Grimsgaard, sentralstyremedlem i Legeforeningen, mener styringen av sykehusene har utviklet seg i gal retning siden foretaksreformen ble innført i 2002. Her avbildet i forbindelse med sykehusstreiken i fjor. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix les mer

Politikk

Leger vil droppe regionale helseforetak

Landsstyret i Legeforeningen mener at de regionale helseforetakene bør avvikles i løpet av neste stortingsperiode.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Dagens ordning må erstattes med et system med flere selvstendige sykehus underlagt regional styring, skriver Tidsskrift for Den norske legeforening. Antall regioner bør dessuten økes.

– Dette vil bidra til kortere lederlinjer og styrket lokal og stedlig ledelse, heter det i vedtaket.

Legeforeningen mener også at sykehusene må stå sentralt i arbeidet med ny regionreform.

– De enkelte sykehusene må videreutvikles i nær dialog med lokal primærhelsetjeneste og legge til rette for gode pasientforløp mellom tjenestenivåene, heter det i vedtaket.

Styringen av sykehusene har utviklet seg stikk i strid med den opprinnelige intensjonen for sykehusreformen fra 2002, mener sentralstyremedlem Christian Grimsgaard, som orienterte om saken under foreningens landsstyremøte.

I 2002 hadde de fleste sykehusene to eller tre ledernivå. Ti år senere har antallet økt til mellom fire og seks ved flertallet av norske sykehus. Grimsgaard viste til frustrasjoner i sykehusene på grunn av stadig lengre beslutningslinje mellom ledelse og ansatte.

– Det blir veldig lang avstand fra Stortinget, hvor beslutningene skal fattes, og ned til oss som skal gjøre jobben, sa han.

Legeforeningen foreslår to modeller for den nye innretningen. Eierskapet må innrettes slik at politikerne fatter de overordnede beslutningene. Sykehusene og den pasientnære ledelsen må sikres økt beslutningsmyndighet, ifølge vedtaket.

Politikk
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.