Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

  • Populære Søk:
  • Siste stillinger
  • Lederstillinger
Vis alle stillinger
Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets. Foto: Gunnar Blöndal
Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets. Foto: Gunnar Blöndal les mer

Makroøkonomi

Derfor mener økonomene det blir lav rente i Norge i årevis

Veksten i norsk økonomi har tatt seg opp, men store norske banker tror renten likevel blir holdt på dagens lave nivå i flere år fremover. 

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Utviklingen i norsk økonomi har tatt seg opp før, og er langt sterkere enn både Norges Bank og makroanalytikerne så for seg for få måneder siden.  

Norges Banks egen temperaturmåler, Regionalt nettverk, viser at veksten er den sterkeste på mer enn fire år

Likevel tror ikke makroøkonomene at Norges Bank kommer til å heve renten på rentemøtet neste torsdag. 

– Vi venter at Norges Bank lar styringsrenten stå uendret på 0,5 prosent, og at den holdes der i årevis, skriver seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets i en forhåndsomtale før rentemøtet. 

Handelsbanken Capital Markets tror heller ikke på noen snarlig renteheving. 

– Vi tror at Norges Bank vil fortsette å holde styringsrenten uendret på 0,5 prosent de kommende tre årene, skriver sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken i sin forhåndsomtale før rentemøtet. 

Lav inflasjon holder renteoppgangen tilbake

Det er i stor grad prisveksten som vil holde renten lav, tror Due-Andresen.

– Vi tror også at banken gjentatte ganger vil måtte skyve på forventede renteøkninger, i en situasjon hvor inflasjonen ikke kommer opp mot dens konstant overoptimistiske forventninger», heter det i forhåndsomtalen av torsdagens rentemøte. 

I tillegg til at inflasjonen her hjemme har vært lavere enn Norges Bank har lagt til grunn, er prisveksten også lav i en rekke andre land. 

– Selv om den økonomiske aktiviteten er relativt sterk i mange økonomier, er det også et slående trekk at inflasjonen ser ut til å holde seg lav selv om arbeidsledigheten fortsetter å falle, skriver seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Markets i en rapport. 

Dette er også tilfelle i USA, og fredagens rapport fra Japan viser at Bank of Japan vurderer økonomien som sterkere enn før, men den lave inflasjonen gjør at styringsrenten holdes uendret på -0,1 prosent og målet for tiårsrenten opprettholdes på 0 prosent.

– I Japan er ledigheten kun 2,8 prosent, det laveste siden 1993, men det er likevel ingen tegn til oppgang i lønnsvekst og inflasjon, påpeker Aamdal i sin rapport. 

Lav rente ellers i verden legges også til grunn når den norske sentralbanken setter den norske renten. Norges Bank ønsker ikke at gapet mellom norske og utenlandske renter skal bli for stor, fordi en langt høyere rente i Norge enn i utlandet kan presse kronen opp. 

Tror Norges Bank endrer rentebanen

Selv om hverken Handelsbanken eller DNB venter at renten heves i neste uke, tror de at signalene om fremtidig rente vil endres noe. Handelsbanken «gjetter» at Norges Bank vil heve rentebanen litt, slik at den bunner ut på 0,45 prosent. Nå ligger bunnen i banen på 0,4 prosent. 

– Dette betyr implisitt at sannsynligheten for ytterligere ett kutt faller til 20 prosent i juni-prognosen, fra tidligere 40 prosent», skriver Due-Andresen. 

Det tror også DNB Markets. På lengre sikt tror de at lave renter utenlands kommer til å tynge den norske renten. 

– Vi tror at rentene i 2019 og 2020 vil påvirkes av nedgangen i rentebanene utenlands, skriver Aamdal. 

Men fjerner nok ikke sannsynligheten for kutt

Selv om sannsynligheten for kutt reduseres, tror ikke Due-Andresen at Norges Bank helt vil fjerne muligheten for lettelser i rentebanen.

 – Årsaken til det er man ikke kan se bort ifra at det er en risiko for at Norges Bank da raskt ville måtte snu igjen, skriver Due-Andresen, og viser til utviklingen i boligmarkedet. 

– Hvis boligmarkedet skulle fortsette å kjøles ned betydelig fortere enn Norges Bank venter, samtidig som inflasjonen svekkes, vil sentralbanken kunne bli nødt til å redusere rentebanen igjen, skriver hun. 

Dette tror hun Norges Bank er meget klar over. 

– Vi tror derfor at sentralbanken foretrekker å ikke heve rentebanen for mye denne gangen. 

Renten Økonomisk vekst Inflasjon Kronekursen Makroøkonomi
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.