Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Illustrasjonsfoto. Foto: Thomas Haugersveen
Illustrasjonsfoto. Foto: Thomas Haugersveen les mer

Privatøkonomi

Slik er den nye pensjonssparingen

Finansdepartementet har sendt ut forslag til regler for ny skattefavorisert sparing til pensjon. Finans Norge er meget fornøyd.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Stortinget vedtok rett før sommerferien å innføre en helt ny ordning som skal fremme individuell sparing til pensjon. Tirsdag ble forslag til detaljert regelverk sendt ut på høring. 

– Regjeringen ønsker å stimulere til økt pensjonssparing gjennom en ny og gunstigere ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon. I forslaget er det lagt opp til at avtaler kan tilbys av et bredt mangfold av tilbydere, noe som sikrer konkurranse i markedet, sier finansminister Siv Jensen i en pressemelding.

Tom Staavi i Finans Norge. --- Foto: CF-Wesenberg

– Jeg tror den nye ordningen for individuell sparing til pensjon gjør at alle får en mulighet til å spare mer, sier informasjonsdirektør Tom Staavi i Finans Norge.

Han mener for mange nordmenn sparer for lite til å få en god pensjon og legger for mye penger i bolig:

– Mange nordmenn sparer i dag kun to prosent av inntekten, og det er for lite. Det er veldig mange som bør spare mer og her får de en god måte å gjøre det på. Jeg håper flere prioriterer å putte mer penger i denne typen ordninger, enn å spare mer i bolig, sier Staavi.

Ny pensjonssparing

40 000 kroner kan spares årlig med fradrag i alminnelig inntekt.

Uttak beskattes som alminnelig inntekt, som i 2017 beskattes med 24 prosent.

Det er ikke formuesskatt på pensjonssparingen.

Må være 18 år for å spare, kan spare inntil fylt 75 år.

Pensjon kan tidligst tas ut fra fylte 62 år og minst til fylte 77 år.

Pensjonen må utbetales i et fast antall år, minimum 10 år.

Dette er hovedpunktene i forslaget til ny ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon:

1. Typen avtaler som kan inngås

« Den nye ordningen skal avgrenses til pensjonsspareavtaler, men med mulighet til å knytte et forsikringselement til spareavtalene.»

2. Hvem som kan tilby ordningen

« Bank, livsforsikringsforetak, pensjonsforetak (pensjonskasser og innskuddspensjonsforetak), verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond.»

3. Forvaltningen av pensjonsavtalen

Kan velge egen investeringsportefølje:

«Departementet foreslår derfor at forskriften om individuell sparing til pensjon ikke skal være til hinder for at kunden, som et alternativ til å velge en investeringsportefølje som er satt sammen av pensjonsleverandøren, skal kunne sette sammen sin egen investeringsportefølje og endre sammensetningen underveis i avtaleperioden.»

Kan investere i hva som helst:

«Den enkelte kunde vil selv bære all risiko ved forvaltningen av midlene. Det foreslås ikke i forskriften begrensninger på hva kunden kan velge å investere i, eller krav til diversifisering av porteføljen.»

Kan bare brukes til pensjon:

« Pensjonskapitalen knyttet til avtalen om individuell sparing til pensjon kan bare utbetales som pensjon, dvs. at midlene er bundet frem til tidspunktet når kunden starter uttak av pensjon.»

4. Adgang til å flytte avtalen

«Det vil være mulig å flytte avtalene mellom de ulike typer av institusjoner.»

5. Adgangen til å samordne med annen sparing

Samordning med annen sparing er ikke mulig på grunn av ulike skatteregler. «På denne bakgrunn kan slik samordning ikke foretas etter den nye ordningen.»

6. Regler om innbetaling

«Det foreslås … at det kan avtales at kunden, innenfor rammen av årlige innbetalinger, selv velger tidspunkt og størrelse på innbetaling.»

Kilde: Finansdepartementet

Vis mer

Dette er hovedpunktene

Den nye ordningen skal være en ren spareordning, med en årlig maksimal ramme på 40.000 kroner. Pengene kan bare brukes til pensjon og kan først bli utbetalt fra fylte 62 år. Den enkelte får store muligheter til selv å velge hvem som skal forvalte pengene og hvordan de skal forvaltes.

Pengene skal kunne flyttes til andre forvaltere, men man kan ikke slå sammen den nye sparingen med annen pensjonssparing. Det skyldes at skattereglene for de ulike ordningene er ulike.

Staavi i Finans Norge legger vekt på at skattleggingen er symmetrisk, som innebærer at fradraget for sparingen er på 24 prosent og skattlegging av utbetaling også er på 24 % etter dagens regler.

– Tidligere var pensjonsordningen usymmetrisk, men nå er den endelig symmetrisk. Det vil si at tidligere skattet man netto alminnelig inntekt innskutt, mens skatten på pensjonsuttaket var brutto. Nå skattes ordningen som netto på både inn- og uttak. Dette mener jeg er mer bærekraftig, sier Staavi.

– Jeg kan ikke se hvordan denne ordningen kan være negativ. Jeg håper sterkt at neste regjering ikke tukler med denne nye ordningen, legger Staavi til.

Hard kamp om midlene

Finansdepartementet foreslår at alle som tilbyr profesjonell forvaltning av sparemidler i dag også skal kunne tilby den nye spareordningen.

– Stort sett alle som forvalter penger for forbrukere profesjonelt vil kunne tilby skattefavorisert individuell sparing. Det kommer til å bli en hard slåsskamp om å kunne tilby denne ordningen, forteller Staavi. 

Han minner alle om at det er viktig å sjekke hvilke spareordninger som er mest fornuftige for den enkelte:

- Det er fremdeles viktig at man som privatperson sjekker hvilke spareordninger som er mest fornuftige. For personer i 20-årene med fast inntekt kan det for eksempel være mer hensiktsmessig å spare i boligsparing for ungdom, såkalt BSU. Men her har alle fått en mulighet til å spare mer, sier Staavi.(Vilkår)

  • Populære Søk:
  • Siste stillinger
  • Lederstillinger
Vis alle stillinger
Privatøkonomi
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.

Mest sett på DNtv nå