Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Årets avis på nett og papir!

 • Populære Søk:
 • Siste stillinger
 • Lederstillinger
Vis alle stillinger
Bane Nor, som har ansvaret for jernbaneinfrastrukturen i Norge, klarer ikke å fylle ut et skjema til Foretaksregister på en riktig måte. Her et bilde av tog på vei inn til Oslo S. Foto: Gunnar Blöndal
Bane Nor, som har ansvaret for jernbaneinfrastrukturen i Norge, klarer ikke å fylle ut et skjema til Foretaksregister på en riktig måte. Her et bilde av tog på vei inn til Oslo S. Foto: Gunnar Blöndal les mer

Samferdsel

Statsforetak fikk refs av Foretaksregisteret

Bane Nor sendte melding til Brønnøysund-registrene om kapitalforhøyelse. Den ble ikke godkjent og kom i retur. Papirene manglet blant annet riktig signatur.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

I fjor vedtok Stortinget å stifte et nytt statlig foretak etter at Jernbaneverket ble delt opp i flere enheter. Det nye foretaket fikk navnet Bane Nor og Gorm Frimannslund ble ansatt som konsernsjef (55) med ansvar for over 4400 ansatte. Virksomheten kom i full drift fra 1. januar 2017. 

På forsommeren sendte ledelsen i Bane Nor melding til Foretaksregisteret i Brønnøysundregistrene om en kapitalforhøyelse på 7,7 milliarder kroner. Den meldingen nektet Foretaksregistret å behandle og sendte papirene i retur den 26. juni med tittelen «Meldingen er ikke godkjent».

Underskrift på papirer fra konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor var ikke nok for Foretaksregistrene i Brønnøysund. Papirene kom i retur. Foto: Mikaela Berg

Ledelsen i Bane Nor opplyser at de nå vil sende inn nye papirer til Foretaksregisteret på ettersommeren.

Bane Nor

 • Etablert: 1. januar 2017. Statsforetak. Tidligere en del av Jernbaneverket.
 • Virksomhet: Ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen i Norge.
 • Antall ansatte: 4400
 • Konsernsjef: Gorm Frimannslund (55)
 • Styreleder: Siri Beate Hatlen (60)
 • Eier: staten, ved Samferdselsdepartementet.
Vis mer

Bommet på tre punkter

Det var tre punkter i skjemaet Foretaksregistret mente Bane Nor ikke oppfylte. 

«For at vi skal kunne vurdere meldingen på nytt må du få riktig signatur i skjemaet», heter det i brevet og viser til at signaturberettiget er styrets leder og ett styremedlem i fellesskap.

Brønnøysund-registrene

 • Etablert: I 1988 som eget forvaltningsorgan
 • Virksomhet: Samle inn og forvalte registerdata fra alt fra foretak, konkurs, ekteskap til jegerregister. I fjor var saksvolumet på 2,6 millioner registreringer.
 • Antall årsverk: 531
 • Hovedkontor: Brønnøysund
 • Direktør: Lars Peder Brekk (61)
 • Eier: Nærings- og fiskeridepartementet
Vis mer

Bane Nor får også beskjed om at selskapet må «legge ved protokoll fra foretaksmøte» og det må «legge ved verdibekreftelse fra revisor».

Brevet avslutter med følgende linje: «For mer informasjon se paragraf 14 i lov om statsforetak».

«Ikke tilstrekkelig»

Finansdirektør Torkil Sletten i Bane Nor understreker at det er begrensninger i Altinn slik at statsforetak ikke kan levere registermeldinger på samme måte som aksjeselskap.

«Kapitalforhøyelsen som ble vedtatt i foretaksmøte 20. juni 2017 ble derfor meldt til foretaksregisteret på papir. Registermeldingen var signert av konsernsjef som har prokura, men dette var ikke tilstrekkelig for foretaksregisteret, og registermeldingen vil bli signert av styreleder og et styremedlem i forbindelse med styremøte i august», skriver Sletten i en epost.

Han legger til at «protokoll fra foretaksmøte og revisors bekreftelse på verdsettelse av tingsinnskuddet legges ved registermeldingen som sendes foretaksregisteret etter styremøtet».

«Formelle feil»

I Brønnøysundregistrene understrekes at det ikke er uvanlig at selskaper som sender endringer til dem får meldingene i retur.

«Som oftest skyldes dette formelle feil. Foretaksregisteret er bundet av foretaksregisterloven, og må således sørge for at endringer i foretaksregisteret er i samsvar med lovverket», skriver kommunikasjonsrådgiver Eli Helen Korsan i Brønnøysundregistrene i en epost.

– Hva er de typiske feilene selskapene gjør når de skal fylle ut skjemaene?

«Feilene varierer i stor grad. En gjenganger er imidlertid at registermeldingen ikke er i samsvar med vedlagt dokumentasjon. Et eksempel er at vedtektene inneholder bestemmelser som ikke er forenlig med endringene. Andre eksempler er at formkrav for ulike generalforsamlinger, styremøter, sameiermøte og lignende ikke er overholdt.», skriver Korsan.

Foretaksregisteret journalførte 284 786 saker i fjor.(Vilkår)

Bane Nor Brønnøysundregistrene Samferdselsdepartementet Gorm Frimannslund Torkil Sletten Samferdsel
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.