Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

  • Populære Søk:
  • Siste stillinger
  • Lederstillinger
Vis alle stillinger
Flyfoto av Egil Stenshagens eiendom på Bygdøy før arbeidene i strandsonen (til venstre), og under arbeidene i strandsonen i 2016 (til høyre).  Foto: Oslo kommune
Flyfoto av Egil Stenshagens eiendom på Bygdøy før arbeidene i strandsonen (til venstre), og under arbeidene i strandsonen i 2016 (til høyre).  Foto: Oslo kommune les mer

Eiendom

Hvis ikke milliardæren reverserer endringer på sin Bygdøy-strand, får han et gebyr på 35.000 kroner

Investor Egil Stenshagen har fått et endelig pålegg av kommunen om å tilbakeføre terrenget på sin 100-millionerseiendom til slik den var før han kjøpte. 

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Boligpriser

Klikk på kartet for å søke på boligpriser i et område du er interessert i.

I april sendte Plan- og bygningsetaten et brev til investor Egil Stenshagen (69) med varsel om pålegg og tvangsmulkt. Årsaken var at kommunen hadde registrert «et ulovlig forhold» på Stenshagens strandeiendom på Bygdøy.

Stenshagen har overfor Oslo kommune gjort rede for endringene han har gjort i strandsonen, men kommunen ble ikke overbevist, og har nå sendt investoren et endelig vedtak der det gjøres klart at Stenshagens redegjørelse ikke har endret etatens syn på saken.

Egil Stenshagen har overfor Oslo kommune gjort rede for endringene han har gjort i strandsonen, men kommunen ble ikke overbevist. Foto: Mikaela Berg

«Plan- og bygningsetaten pålegger deg derfor å fjerne duker, fyllmasse og plen som er lagt ut og eventuelt andre tiltak – slik at området som ligger innenfor regulert byggegrense mot sjøen blir slik det var før arbeid med terrengendringer ble igangsatt – innen 01.10.2017.»

Om ikke terrenget er tilbakeført innen fristen, får milliardæren en tvangsmulkt på 35.000 kroner, ifølge brevet.

Egil Stenshagen (70)

  • Investor og styreleder i Stenshagen Holding
  • To ganger europamester og ti ganger norgesmester i rallycross. Via bilsportmiljøet fikk han mye kontakter inn mot bilrelaterte bransjer og bygget seg opp som dekk- og felgforhandler på Østlandet. Ble senere bilforhandler for BMW, Land Rover og Volvo gjennom Stenshagen Bil og var i en periode Norges største BMW-forhandler.
  • Har senere hatt investeringer innen aksjer, eiendom, dekk og felg og er hovedeier i bilforhandlere i Kongsvinger og Arendal. Har de siste seks årene vært med å bygge opp forvaltermiljøet Stenshagen Invest og har ansatt flere profilerte analytikere.
Vis mer

«Svært lite hyggelig»

– Kjedelig sak dette. Jeg har i et år forgjeves forsøkt å få berammet et møte og en besiktning med PBE for å bli forklart nærmere og diskutere saken, skriver Stenshagen i en epost til Dagens Næringsliv.

Stenshagen forteller at han i juni 2016, på oppfordring fra PBE (Plan- og bygningsetaten), sendte en redegjørelse for arbeidene han da holdt på med på eiendommen. 

Stenshagen har blant annet forklart at plenen på eiendommen hadde sklidd ut i sjøen grunnet værforhold vinteren 2014/2015, og at dette var utbedret.

– Da jeg ikke hørte noe mer fra PBE, antok jeg at min forklaring var akseptert. Arbeidene ble fullført i løpet av høsten. Svaret fra PBE kom ti måneder etter min redegjørelse. At jeg nå eventuelt skal måtte reversere prosessen, synes jeg selvsagt er svært lite hyggelig, nå som jeg har et strandområde som fremstår som mine naboers. Det må jeg få vurdert nærmere, skriver Stenshagen.

«Burde ha søkt først»

Plan- og bygningsetaten er uenig i Stenshagens fremstilling av saken. 

– Stenshagen ble gjort oppmerksom på at arbeidene han hadde utført, kunne være søknadspliktige arbeider i vårt brev datert 23. juni 2016. Det er eiers ansvar å forsikre seg om at arbeidene som utføres, ikke er i strid med plan- og bygningsloven og gjeldende reguleringsbestemmelser. Stenshagen skulle i dette tilfelle søkt om tillatelse til tiltak i strandsonen før arbeidene ble satt i gang, skriver senior kommunikasjonsrådgiver Rolf Rolid i en epost til DN.  

– Strandsonen er viktig å ta vare på. Hensikten med forbudet er den samme i dag som da forbudet ble lovfestet i 1965 – å sikre viktige interesser som knytter seg til disse områdene. Området mot strandsonen på denne eiendommen hadde naturlig/naturlik vegetasjon og inngikk som en svært verdifull del av et sårbart våtmarksystem, skriver Rolid videre. 

Kan vedta høyere mulkter

Stenshagen ga for fire år siden 27 millioner kroner for Admiral Børresens vei 10 D på Bygdøy i Oslo, en av halvøyas mest ettertraktede gateadresser. Huset på den 1,4 mål store tomten er nå revet og erstattet med en ny villa på 600 kvadratmeter.

Privat strandlinje fulgte ikke med, men Stenshagen fikk med en fjerdedels ideell andel av to strandparseller på til sammen seks mål.

Egil Stenshagens tomt på Bygdøy i Oslo. Foto: DN Grafikk

I fjor ble det tinglyst at Stenshagen ga svimlende 76,5 millioner kroner for naboeiendommen Admiral Børresens vei 18, hvor han rev huset og satte opp en privatgarasje.

Garasjeeiendommen på åtte mål har egen strandlinje, og ligger rett på innsiden av øyene Store- og Lille Herbern, med panoramautsikt over innseilingen til Oslo havn.

Det er på denne eiendommen kommunen har pålagt Stenshagen å reversere tiltakene.

Bygdøy-eiendommene til Egil Stenshagen sett fra sjøsiden. Bildet ble tatt i juni 2016.  Foto: Bente Bjørndal

Plan- og bygningsetaten skriver i brevet etaten vil kunne vedta nye og høyere tvangsmulkter dersom det ulovlige forholdet vedvarer, og at det kan gis et forelegg som kan få virkning som rettskraftig dom.

Begrunnelsen for vedtaket er at arbeidene som er uført på Stenshagens eiendom, ikke igangsettes før søknad og tillatelse, skriver Plan- og bygningsetaten.

– Kan du anslå hva arbeidene med å sette det aktuelle området i dagens stand – og tilsvarende – hva det ville kostet å imøtekomme punktene fra kommunen?

– Vanskelig å vite. Vi får eventuelt kanskje ta en dugnad? foreslår Egil Stenshagen.(Vilkår)

Egil Stenshagen Rolf Rolid Bygdøy Stenshagen Bil Stenshagen Invest Eiendom
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.