Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

  • Populære Søk:
  • Siste stillinger
  • Lederstillinger
Vis alle stillinger

Industri

Skogeiere frykter konkurs

Norges største skogeiersamvirke, Viken Skog, ber sine nesten 10.000 skogeiere på Østlandet å forsyne det kriserammede papirkonsernet Norske Skog med tømmer. Risikoen tar Viken Skog.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

 Lars Henrik Sundby (52) beskuer familiens skogeiendom i Aurskog i Akershus. Store deler av tømmeret går til Borregaard i Sarpsborg og Norske Skogs bedrift i Halden; Saugbrugs.

– Her har vi 13.000 mål produktiv skog. I gjennomsnitt avsetter vi 4000 kubikk tømmer i året, hvorav halvparten går til massevirke, sier Sundby.

«Dramatisk utvikling»

Nå frykter han at Norske Skog slås konkurs. Det gjeldstyngede papirkonsernet har fått frist til 18. august med å finne en løsning. Ledelsen jobber med å få på plass en ny refinansiering på 16 millioner euro, tilsvarende cirka 150 millioner kroner. Det skal gi selskapet en pustepause.

Egenkapitalen i selskapet er tapt og selskapet hadde ved utgangen av mars i år en rentebærende gjeld på 6,4 milliarder kroner.

Sundby understreker at dersom Norske Skog går konkurs, vil det få store konsekvenser for ham og skogeiersamvirket Viken Skog. Grunnen er at Norske Skogs bedrift i Halden, Saugbrugs, er en stor kunde.

Norske Skog i krise

Etablert: 1962.

Virksomhet: Produserer avis- og magasinpapirer.

Antall ansatte: 2500 – hvorav 940 i Norge.

Administrerende direktør: Lars Sperre (41).

Styreleder: Henrik A. Christensen (55).

Aktuell: I krise etter store oppkjøp ved tusenårsskiftet. Egenkapitalen er tapt. Kreditorene vurderer forslag fra ledelsen som kan tilføre selskapet kapital.

Rentebærende gjeld: 6,4 milliarder kroner ved utgangen av mars.

Børsverdi: Rundt 245 millioner kroner.

Hovedaksjonærer: Kistefos (12,8 %), Bertel O. Steens SES (3,6 %) og Astrup Fearnley (3 %).

Vis mer

– Det vil føre til en dramatisk utvikling. Norske Skog er en lokal tømmermottager. For hver norske virkeforbruker som blir borte, vil det medføre at vi må transportere tømmeret lengre. Det vil igjen få direkte konsekvenser for pris og usikkerheten rundt avsetningen, sier Sundby.

Han understreker at Norske Skogs bedrift i Halden er lønnsom.

– Isolert sett er Saugbrugs en pengemaskin i dag. Det er gammel moro selskapet sliter med.

Tømmer-oppfordring

Sundby er medlem av Viken Skog. Skogeiersamvirket, som er eid av nesten 10.000 skogeiere, oppfordrer skogeierne å levere tømmer til den kriserammede bedriften.

Tirsdag sendte Viken Skog følgende sms til samtlige eiere:

«Gjeldsforhandlinger, fare for konkurs og krise i Norske Skog preger mediebildet. Dersom fabrikkene på Saugbrugs eller Skogn stanser får norsk skogbruk store utfordringer både med tømmerpris og alternativ avsetning for cirka én million kubikk massevirke. Viken Skog har prioritert å levere til norsk treforedlingsindustri. Som skogeier kan du være med å bidra gjennom en vanskelig periode. Husk at du som andelseier er garantert rett oppgjør til riktig tid. Har du grantømmer som kan avvirkes nå, kontakt din lokale skogbruksleder».

Daglig leder Tor Henrik Kristiansen i Viken Skog understreker at det er en risiko for at Norske Skog kan bli slått konkurs og at tømmeret som leveres blir stående.

– Vi må ta risikoen for å bidra til videre drift. Hvis vi tar bort tømmeret blir fabrikken borte, sier Kristiansen.

Han fastslår at tømmeret som andelseierne nå leverer til Norske Skog er det Viken Skog som garanterer at skogeierne får betalt for.

– Norske Skog lever fra hånd til munn, men skogeieren skal få pengene sine.

Kommunikasjonsdirektør Carsten Dybevig i Norske Skog understreker at selskapet er opptatt av å ha et godt og profesjonelt forhold til selskapets leverandører.

– Viken Skog er en viktig leverandør for vår fabrikk i Halden, sier han.

Fire av ti eksporteres

Siden tusenårsskifte har flere store treforedlings-produsenter blitt lagt ned. Union i Skien, Follum i Hønefoss, Peterson & Søn i Moss og Tofte på Hurum. Det har fått store konsekvenser for skogeierne.

– Halvparten av massevirke går til plank og resten går til massevirke som blir til papir og cellulose. I dag eksporteres fire av ti tømmerstokker ut av landet. Mesteparten sendes til Sverige og Tyskland. Nå er det kun Borregaard og Norske Skog som tar imot massevirke. Hvis Norske Skog også forsvinner vil fem av ti tømmerstokker eksporteres, sier Kristiansen.

Han legger til at det vil få store konsekvenser for næringen ved at man er helt avhengig av prisene på eksportmarkedet.

– Det vil bli utfordrende. Da blir vi en konjunkturnæring, som man har i Baltikum, som er av og på i henhold til prisene. Med en tilsvarende stor storm som «Gudrun» som man hadde i Sverige for noen år siden, vil den norske skognæringen være ferdig. da falt det 70 millioner kubikk med tømmer i stormen. Her i Norge har vi en produksjon på ti millioner kubikk i året, sier Kristiansen.

«Sammen om å verne»

I Aurskog går Lars Henrik Sundby i skogen med et fremtidshåp.

– I fjor plantet vi 30.000 gran. Det vil ta opptil 80–90 år før de trærne hugges. Det vil i så fall mine eventuelle fremtidige barnebarn oppleve, sier Sundby.

I 30 år har han drevet gården og skogen som familien har hatt i flere hundre år.

– Siden 1616, sier Sundby. (Vilkår)

Viken Skog Norske Skog Tor Henrik Kristiansen Industri
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.