Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

  • Populære Søk:
  • Siste stillinger
  • Lederstillinger
Vis alle stillinger
Sparebanken Øst er blitt tvunget av Finanstilsynet til å selge Nedre Storgate 50 i Drammen. Foto: Nicklas Knudsen
Sparebanken Øst er blitt tvunget av Finanstilsynet til å selge Nedre Storgate 50 i Drammen. Foto: Nicklas Knudsen les mer

Finans

Banker tvinges til å selge eiendom

Finanstilsynet har tvunget flere banker til å selge sine kommersielle eiendomsinvesteringer.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Dette eiendomskvartalet i Drammen har Sparebanken Øst blitt tvunget til å selge av Finanstilsynet. Blant bankene som har investert eller fortsatt investerer kommersielt i fast eiendom er Sparebanken Øst med hovedkontor i Drammen og Bjugn Sparebank i Trøndelag.

Men ifølge lov om finansforetak og finanskonsern, den såkalte finansforetaksloven, er dette ikke lov. Hvis noen av bankene har vært i tvil om hvilken type virksomhet som er ulovlig, har et brev fra Finanstilsynet til Sparebanken Øst fjernet all tvil.

– Når det gjelder bankens investeringer i de såkalt kommersielle eiendommene, mener Finanstilsynet at disse investeringene må anses som bankfremmed virksomhet, skriver seksjonssjef Ole-Jørgen Karlsen og tilsynsrådgiver Anders Hole i Finanstilsynet i brevet.

Brevet fra oktober 2016 er sendt til viseadministrerende direktør Kjell Engen i Sparebanken Øst.

– Hensynene bak bankers forbud mot å drive annen virksomhet er på den ene side å hindre at banker ikke utsettes for annen type risiko enn den som springer ut av bankvirksomheten. Forbudet skal også sikre tillit til bankene ved at disse ikke driver virksomhet i konkurranse med det næringslivet som de skal betjene gjennom sin kredittyting (kundene), skriver Finanstilsynet i brevet.

46 millioner på to år

Sparebanken Øst har lagt sine eiendommer og eiendomsinvesteringer i selskapet Sparebanken Øst Eiendom, som de siste to årene har et samlet resultat før skatt på 46 millioner kroner. Det har seks ansatte.

I sin redegjørelse til Finanstilsynet skriver Sparebanken Øst blant annet:

– Sparebanken Øst har frem til 2011 kjøpt ulike eiendommer der utgangspunktet for denne strategien var bankens ønske om å bidra til by- og stedsutvikling, samt at utviklingen av disse eiendommene skulle bidra til økt verdiskaping i konsernet.

I brevet fra Finanstilsynet ber det om halvårlige oversendelser med bankens beskrivelser av planlagte tiltak for nedbygging. 

«Eiendomsselskap siden 1988"

Til Dagens Næringsliv forteller administrerende direktør Pål Strand i Sparebanken Øst at det vil beholde eiendomsselskapet.

Aadninistrerende direktør Pål Strand i Sparebanken Øst. Foto: Per Ståle Bugjerde

– Vi har et eiendomsselskap som driver med eiendom, men vi driver bank, så vi har en del bankeiendommer og får en del eiendommer fra våre kunder som vi må ta hånd om, sier Strand.

Sparebanken har hatt et eiendomsselskap siden 1988, og mener det ikke har drevet i strid med loven. 

– Presiseringen medførte at vi innrettet oss etter tilsynets nye presisering gjennom salg av ett eiendomskvartal i Drammen bestående av fem gårds- og bruksnummer, sier Strand:

– Det er ikke holdepunkter for å si at vi kan ha drevet virksomhet i strid med loven alle disse årene.

Saken avsluttet

– Hvor lenge har dere investert i kommersielle eiendommer og drevet med eiendomsutvikling?

– Det kommer an på hvordan man definerer det. Det er komplekst og sammensatt. Det er ikke ulovlig for Sparebanken Øst å eie, bygge og utvikle eiendom til helt eller delvis bruk, men Finanstilsynet kom med en presisering i 2016 som vi har tatt til etterretning, sier Strand. 

– Det står på hjemmesiden deres at eiendomsselskapet skal «eie og forvalte egne bygg og eiendommer. I tillegg har eiendomsselskapet ansvar for prosjektering og utvikling samt utleie av lokaler»? 

– Vi ønsker å fortsatt ha et selskap som kan ta seg av de eiendommene vi har. Vi har en eiendomsportefølje som vi overtar fra kunder. Vi har også noen fredede eiendommer og tre store bankbygg. Noen må ta seg av det, sier Strand.

Etter at Sparebanken Øst solgte eiendommen, har Finanstilsynet bekreftet at det ser på saken som avsluttet. 

Eier Marine Harvest-anlegg

Bjugn Sparebank opprettet i 2015 selskapet Valsneset Eiendom som ifølge årsrapportene har som intensjon å drive med «kjøp, utvikling, drift og salg av fast eiendom, samt det som naturlig faller herunder».

Det eide først selskapet 50 prosent sammen med Bjugn kommune men kjøpte ut kommunen i 2015 og eier i dag 100 prosent.

Finanstilsynet skriver i et brev til banken 28. juni i år at «bankens kommersielle eiendomsinvestering» ikke er i samsvar med finansforetaksloven paragraf 13–1 og Finanstilsynet legger til grunn at investeringen avhendes».

«Skummel?»

– Synes du Finanstilsynets rapport var skummel, spør banksjef Bjarne Beversmark i Bjugn Sparebank humoristisk når DN ringer. 

– Nei, jeg tok ikke det så tungt. De synes vel at banksjefen har nok annet å jobbe med. De er redd jeg jobber for hardt og skal bli overarbeidet, svarer han på sitt eget spørsmål.

Han forklarer at eiendomsselskapet har bygd og investert for rundt 20 millioner kroner i Marine Harvests fôrfabrikk på Valneset ytterst i Trondheimsfjorden.

– Det er ikke en hvilken som helst leietager. Marine Harvest leverer fôr for over tre milliarder kroner årlig fra fabrikken. Men kommunen ble blakk så vi kjøpte resten av eiendommen til halv pris, sier Beversmark.

– Finanstilsynet er opptatt av bankenes tillit og at de ikke skal drive i konkurranse med næringslivet som bankene skal betjene som kredittyter? 

– Jeg ser det prinsipielle, men det hadde vært annerledes om jeg skulle bygge leiligheter. Dette er et lagerbygg, det er ingen investorer som er interessert i dette. Det var sikkert derfor selskapet og kommunen kom til oss, sier Beversmark. 

– Distriktet her er veldig fattig på kapital, legger han til. 

«Dialog med enkelte banker»

Kommunikasjonsdirektør Kjetil Karsrud i Finanstilsynet bekrefter at tilsynet har sendt brev til flere banker. 

Kommunikasjonssjef Kjetil Karsrud i Finanstilsynet. Foto: Aleksander Nordahl

– Finanstilsynet har i tilsynsvirksomheten også vurdert og hatt dialog om enkelte andre bankers eiendomsinvesteringer. I 2017 er det gitt tilbakemelding til en mindre sparebank om at det legges til grunn at en eiendomsinvestering anses som bankfremmed virksomhet og avhendes, skriver Karsrud i en epost. (Vilkår)

Finans
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.