Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Årets avis på nett og papir!

  • Populære Søk:
  • Siste stillinger
  • Lederstillinger
Vis alle stillinger

Fredning skal styrke hardt presset hummerbestand

Fra i år må all hummer som måler over 32 centimeter over ryggskallet slippes ut igjen. Illustrasjonsfoto: Sondre Steen Holvik
Fra i år må all hummer som måler over 32 centimeter over ryggskallet slippes ut igjen. Illustrasjonsfoto: Sondre Steen Holvik les mer

Fiske

Sandberg freder de store kardinalene

Fiskeriminister Per Sandberg freder all stor hummer langs Skagerrak-kysten og innfører obligatorisk registrering av alle fiskere i håp om at det vil styrke den hardt pressede hummerbestanden.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Det er ni år siden fiskerimyndighetene innførte strengere regler for hummerfisket i håp om å bygge opp igjen den hardt pressede bestanden til gamle høyder.

Det har ikke skjedd. Forskerne ved Havforskningsinstituttet har blant annet dokumentert at antall teiner i sjøen har økt betydelig fordi stadig flere privatpersoner har begynt å fiske hummer. Det er dermed rimelig å anta at den potensielt positive effekten av reguleringene som kom i 2008, rett og slett er blitt fisket opp.

Maksmål og slutt på fritt fiske

Drøyt to uker før årets hummerfiske starter 1. oktober, strammer fiskeriminister Per Sandberg (Frp) inn reglene i tråd med tilrådningene som kom fra Fiskeridirektoratet i juli.

– Vi må ha kunnskap og regulering som gjør at bestanden kan komme opp på de nivåene vi ønsker. Det betyr at vi må ha strengere regler. Fra i år blir det blant annet en obligatorisk påmeldingsordning slik at vi har mulighet til å måle fisketrykket. Vi må bare erkjenne at vi ikke kan ha fritt fiske etter hummer lenger, sier Sandberg.

– Og så blir det et maksimalmål på 32 centimeter, i første omgang langs Skagerrak-kysten. Vi vet at det er de store hummerne som bidrar mest til rekrutteringen, sier han.

Skagerrakkysten er definert som kysten fra svenskegrensen til Lindesnes. Sandberg sier det senere trolig også vil bli innført et maksimalmål også på Sørvest- og Vestlandet.

Fra i år blir det dermed i sør kun lovlig å fange hummer mellom minstemålet på 25 centimeter og maksimalmålet på 32 centimeter målt fra ytterst på pannespydet til ytterst på hummerens midterste haleflaps.

Slutt på søndagsforbud

Hummerfisket

  • I norske farvann lever den europeiske hummeren – homarus gammarus – på fra fem til 40 meters dyp fra svenskegrensen til Trøndelag (og sporadisk i Nordland).
  • Frem til 1960-tallet lå fangstene av hummer i Norge på mellom 600 og 1000 tonn årlig. Siden har det gått nedover for bestanden. De siste 25 årene har de offisielle fangstene variert mellom 30 og 60 tonn. Men ettersom det er lange tradisjoner for at fiskere selger hummeren svart – samtidig med at ingen vet hvor mye fritidsfiskerne i tillegg tar opp – er det vanskelig å slå fast totalfangst.
  • I 2008 ble det innført betydelig strengere fangstregler. Da ble blant annet rognhummeren fredet, minstemålet økt, fisketiden redusert, antall teiner per hobbyfisker halvert, og det kom krav om fluktåpning i alle hummerteiner slik at undermålshummeren slipper ut. Men dette har vist seg å ikke være nok til å få bedring i bestanden fordi stadig flere hobbyfiskere har kommet til de siste årene.
  • Nå innfører fiskeriminister Per Sandberg blant annet fredning av den største hummeren.
Vis mer

Sandberg innfører også forbud mot å sette garn grunnere enn 25 meter fra 1. juni til 15. august langs Skagerrak-kysten. Dette er både av hensyn til hummeren, men også for å verne om kysttorsken i dette området. Samtidig opphever han forbudet mot å sette krabbeteiner grunnere enn 25 meter hele året. Forskerne har nemlig kommet til at det aller meste av hummeren kommer seg ut av krabbeteinene gjennom den påbudte fluktåpningen på 80 millimeter.

– Hva med krav om biologisk nedbrytbar tråd i teinene for å unngå såkalt spøkelsesfiske med teiner som går tapt under fisket?

– Det kravet kommer, men trolig ikke før neste år, sier Sandberg.

– Og så opphever du forbudet mot å sette eller trekke teiner på søndager?

– Ja, det er visst en regel som ble stående igjen i forrige runde, så det forbudet blir nå historie.

– Fiskeridirektoratet skriver i sin tilrådning at reguleringene ikke er tilstrekkelig dersom hummerbestanden skal bygges opp? Kan det også komme ytterligere begrensninger i antall teiner per fisker eller innkorting av fisketiden?

– Det kommer ikke mer i denne omgang, og vi får håpe og tro at de nye reglene vil gi resultater. Så får vi eventuelt komme tilbake til strengere regler om dette ikke er nok, sier Sandberg.(Vilkår)

Per Sandberg Havforskningsinstituttet Norge hummer Hummerfiske Fiske
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.