Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Årets avis på nett og papir!

 • Populære Søk:
 • Siste stillinger
 • Lederstillinger
Vis alle stillinger
Christen Sveaas er styreleder i Norske Skog. Foto: Gorm K. Gaare
Christen Sveaas er styreleder i Norske Skog. Foto: Gorm K. Gaare les mer

Industri

Junior-långiverne presenterer egen kriseplan i Norske Skog

En gruppe såkalte «junior» obligasjonseiere i kriserammede Norske Skog går kraftig ut mot styrets kriseplan, og fremmer i stedet sitt eget forslag.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Fredag går fristen for Norske Skog-styrets kriseplan for å redde den kriserammede papirprodusenten ut. Stemmer ikke flertallet av obligasjonseierne og aksjonærene for planen, har selskapet signalisert at det straks vil gå til skifteretten, som i praksis vil bety at de pantsikrede (senior) obligasjonseierne overtar selskapets syv papirfabrikker. Det vil trolig gi svært lite igjen til de andre långiverne og aksjonærene.

De obligasjonseierne som ikke har sikret seg pant for sine lån, de såkalte «junior» obligasjonseierne, legger nå frem sin egen kriseplan for selskapet, ifølge en melding sendt Oslo Børs en liten stund før børsslutt onsdag.

Eget forslag

Ifølge forslaget er det en «blandet koalisjon» norske og utenlandske investorer som fremmer sitt eget forslag. Disse eier ifølge meldingen mer enn halvparten av Norske Skogs såkalte prioriterte, men usikrede (såkalte junior), obligasjonslån.

Norske Skog i krise

 • Etablert: 1962
 • Virksomhet: Produserer avis- og magasinpapirer.
 • Antall ansatte: 2500, hvorav 940 i Norge.
 • Administrerende direktør: Lars Sperre (41).
 • Styreleder: Christen Sveaas (61).
 • Aktuell: I krise etter store oppkjøp ved tusenårsskiftet.
 • Netto rentebærende gjeld: Drøyt syv milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal.
 • Børsverdi: Rundt 60 millioner kroner.
 • Hovedaksjonærer: Kistefos (12,8 prosent), Bertel O. Steens Ses as (4,3 prosent) og Astrup Fearnley (tre prosent).
Vis mer

Gruppen har samarbeidet de seneste månedene om å legge frem et eget forslag, og har også flere ganger delt sine synspunkter med ledelsen i Norske Skog og andre interessanter, blant annet senior-långiverne.

Ifølge meldingen vil juniorenes forslag øke verdien på «Norske Group», samt gi de ikke-pantsikrede obligasjonseiere bedre uttelling enn kriseplanen fra styret innebærer.

Juniorgruppen går i sin melding onsdag ettermiddag kraftig ut mot kriseplanen styret har fremsatt, en plan som vil gi de pantsikrede obligasjonseierne mesteparten av kontrollen i Norske Skog. Her er deres krav:

 • Styret må trekke sitt forslag, «som savner nødvendig støtte».
 • Selskapet må stanse sitt arbeid med løsningen som etter deres syn urettmessig beriker de pantsikrede obligasjonseierne, og gir andre mindre igjen.
 • Selskapet antar uten grunn at seniorene kan overta pantet uten godkjennelse fra eierne av et såkalt «Priority Exchange Notes»-lån.
  «En falsk og farlig antagelse som kan medføre verdiødeleggelse for alle interessenter, leverandører, kunder og ansatte»
 • I stedet jobbe med de usikrede (junior) obligasjonseierne.

65%

Norske skog varslet tidligere denne uken at bare 65 prosent av senior-långiverne foreløpig har gitt sin tilslutning til redningsplanen. Det fremgikk ikke hvor mange av juniorene som støtter forslaget, men Norske Skog må ha støtte fra 75 prosent i hvert eneste lån, samt fra 2/3 av aksjonærene.

Tidligere Norske Skog-sjef Sven Ombudstvedt, som nå representerer flere av de sikrede obligasjonseierne i Norske Skog, sa da at han trodde selskapet har en god mulighet til å få på plass tilstrekkelig støtte blant de sikrede kreditorene.

– I seniorgruppen er det nok en god mulighet til å nå målet. 65 prosent er allerede et høyt tall og det er kun ti prosent igjen. Det kreves nå kun at én tredel av de resterende obligasjonseierne i den sikrede gruppen samtykker til forslaget, og dette tror jeg at er oppnåelig, sier Ombudstvedt til DN

Mer egenkapital

Forslag fra juniorene innebærer at de selv kommer bedre ut, mens en unngår at seniorene sitter igjen med verdier "betydelig over pålydende verdi" på sine lån, slik forslaget innebærer, ifølge juniorenes forslag.

I tillegg vil det tilføres 25 prosent mer i ny egenkapital, noe som betyr at selskapet får lavere belåning og vil være i en bedre posisjon til å vokse.

Her er forskjellene:

 • Senior-långiverne får bare 86 prosent av aksjene i Norske Skog, mot 94 prosent i dagens forslag.
 • Det hentes inn totalt 50 millioner euro, og ikke 40 millioner i ny egenkapital, og
 • Det utstedes 20 prosent ny kapital i form av warrants.

Juniorene skriver i sitt forslag at dette vil gi aksjonærene en fortsatt eierandel på 11,7 prosent i det reddede Norske Skog, og at aksjonærene ut fra deres forutsetninger vil sitte igjen med 61 prosent av sine verdier.

Seniorene vil sitte igjen med 94–99 prosent av sine verdier, i motsetning til dagens forslag der de ifølge juniorenes anslag vil få 99–105 prosent.

Truer med å gå til retten

Juniorene skriver i sin melding at de nå håper styret og senior-långiverne vil gå inn i forhandlinger i god tro, men har også et ris på lur:

«Dersom dette ikke oppnås tross de usikrede långivernes beste innsats for å føre partene sammen, kan junior-komiteen ikke ha noe annet valg enn å gå til søksmål for å beskytte sine rettigheter og rettighetene for andre som er i samme situasjon», skriver de i forslaget, der det i forbeholdsavsnittet på tampen fremgår at forslaget ikke er bindende for gruppen med junior-långivere, samt at forslaget er betinget med en rekke forbehold. (Vilkår)

Oslo Børs Norske Skog Christen Sveaas Sven Ombudstvedt Kistefos Industri
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.