Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Årets avis på nett og papir!

 • Populære Søk:
 • Siste stillinger
 • Lederstillinger
Vis alle stillinger

Må bli enige før klokken 17 for å unngå konkurs

– Alle viser forhandlingsvilje, men det er ikke dermed sagt at det blir en løsning, sier Norske Skogs styreleder, Christen Sveaas, til DN fredag formiddag. Her sammen med Jon-Aksel Torgersen (til høyre) etter Norske Skogs ekstraordinære generalforsamling i august. Foto: Aleksander Nordahl
– Alle viser forhandlingsvilje, men det er ikke dermed sagt at det blir en løsning, sier Norske Skogs styreleder, Christen Sveaas, til DN fredag formiddag. Her sammen med Jon-Aksel Torgersen (til høyre) etter Norske Skogs ekstraordinære generalforsamling i august. Foto: Aleksander Nordahl les mer

Industri

Åpner for utsatt frist i Norske Skog

Styreleder Christen Sveaas åpner for at fredagens frist for å redde Norske Skog igjen må utsettes. Her er forslagene som kan redde selskapet fra konkurs.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Den langvarige dragkampen i det kriserammede papirkonsernet Norske Skog når i dag et nytt høydepunkt. Hvis ikke styrets redningsplan får tilstrekkelig støtte innen klokken 17 i ettermiddag, går det mot konkurs for det tradisjonsrike industrikonsernet. Det har i hvert fall vært budskapet fra selskapet, styret og de sikrede kreditorene den siste uken.

Kampen om refinansieringen

 • Norske Skog varslet allerede i februar at det hadde forsøkt å få med aksjonærer og obligasjonseiere på en ny refinansiering, men at det ikke hadde ført frem.
 • Daværende Norske Skog-sjef Sven Ombudstvedt solgte i slutten av april alle sine aksjer i selskapet. Salget førte til et kraftig kursfall for aksjen og ble kritisert av aksjonærene, men Ombudstvedt fikk styrets tillit. Kort tid senere gikk han av som konsernsjef.
 • Den nye Norske Skog-sjefen Lars Sperre la i begynnelsen av juni frem sitt forslag til redning av selskapet.
 • Selskapet måtte nærmest umiddelbart gjøre om på forslaget og forlenge fristen, etter å ha møtt motstand fra obligasjonseierne.
 • Norske Skog har deretter måttet utsette fristen flere ganger, og har i tillegg unnlatt å betale rentene på gjelden og er nå i formelt mislighold på et av sine lån.
 • Siste frist gikk ut natten før den ekstraordinære generalforsamlingen 24. august. Denne fristen ble også utsatt, denne gang på ubestemt tid. Målet var å gi det nye styret tid til å sette seg inn i situasjonen og innlede ny dialog med obligasjonseierne.
 • Det nye styret, med investor Christen Sveaas i spissen, la frem sin redningsplan 18. september.
 • Den 27. september lanserte de usikrede obligasjonseierne sin egen refinansieringsplan.
 • Den 28. september slår de sikrede obligasjonseierne fast at juniorenes redningsplan ikke har noen mulighet til å få nødvendig støtte.
 • Fristen for å akseptere styrets redningsplan gikk ut fredag 29. september, men fristen ble utsatt med fire dager til tirsdag 3. oktober klokken 17.
Vis mer

Men den intense stillingskrigen kan også få mange andre utfall. De usikrede obligasjonseierne, den såkalte juniorgruppen, har lansert sin egen redningsplan. Torsdag ettermiddag ble dette forslaget fallitterklært av seniorgruppen, altså eierne av obligasjonslån med pantesikkerhet.

Norske Skog i krise

 • Etablert: 1962
 • Virksomhet: Produserer avis- og magasinpapirer.
 • Antall ansatte: 2500, hvorav 940 i Norge.
 • Administrerende direktør: Lars Sperre (41).
 • Styreleder: Christen Sveaas (61).
 • Aktuell: I krise etter store oppkjøp ved tusenårsskiftet.
 • Netto rentebærende gjeld: Drøyt syv milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal.
 • Børsverdi: Rundt 60 millioner kroner.
 • Hovedaksjonærer: Kistefos (12,8 prosent), Bertel O. Steens Ses as (4,3 prosent) og Astrup Fearnley (tre prosent).
Vis mer

– Forslaget har etter vårt syn ingen sjanse for å oppnå den nødvendige støtten på tvers av kreditorklassene, skrev seniorgruppen i sin uttalelse.

Sukret pille og forhandlingsvilje

I samme uttalelse avslører imidlertid seniorgruppen at den er på gli, og har tilbudt juniorene en sukret versjon av styrets redningsplan. Det nye forslaget, som øker juniorenes utbytte fra rekapitaliseringen med 50 prosent, fra seks til ni prosent, var allikevel ikke nok til å blidgjøre de usikrede kreditorene.

En representant for juniorgruppen som DN snakket med torsdag slår også fast at juniorgruppens hovedmål er å komme frem til en gjensidig enighet som muliggjør videre drift av Norske Skog.

– De usikrede obligasjonseierne ønsker å ha en konstruktiv dialog med Norske Skog, aksjonærene og de øvrige kreditorene, sa talspersonen til DN.

Svært usikkert hva som blir utfallet

Siden alle parter signaliserer forhandlingsvilje, er det fortsatt usikkert hva som blir det endelige utfallet, selv om det trolig er de sikrede obligasjonseierne som sitter på de sterkeste kortene. Norske Skogs største eier og styreleder, Christen Sveaas, sier fredag formiddag til DN at styret og ledelsen jobber videre med å komme frem til en omforent løsning som alle kreditorgruppene kan støtte.

– Alle ønsker en konsensusløsning, men man har klart forskjellige ståsted og utgangspunkt, sier Sveaas.

– Hvem har vist størst forhandlingsvilje?

– Alle viser forhandlingsvilje, men det er ikke dermed sagt at det blir en løsning, sier Sveaas.

Åpner for utsatt frist

Basert på historikken i den langvarige dragkampen i Norske Skog er også en ytterligere utsettelse av fristen en sannsynlighet. Tidligere D-dager i det kriserammede papirkonsernet har blitt utsatt gang på gang.

Kan dagens frist også bli flyttet?

– Det er det for tidlig å si noe om, sier Sveaas.

Dermed slår styret for første gang fast at dagens frist ikke er absolutt. Spørsmålet er kanskje om seniorgruppens tålmodighet nå er blitt strukket for langt.

DN snakket torsdag ettermiddag med en talsperson for de usikrede obligasjonseierne i Norske Skog. Personen uttalte til DN at juniorgruppen ikke ser noen grunn i selskapets drift eller finanser til at en ytterligere utsettelse ikke skulle være mulig.

- Tidsfristen 29. september fremstår som veldig arbitrær. Jeg tror selskapet har mulighet til å utsette fristen, dersom det ønsker, sa talspersonen til DN.

Personen representerer et internasjonalt investeringsselskap, men ønsket ikke å stå frem med navn.

Her er forslagene som ligger på bordet:

Det store stridsspørsmålet i forhandlingene er hvor mye de ulike kreditorene skal bli sittende igjen med etter at rekapitaliseringen er fullført. Partene er også uenig om hvor mye ny kapital som skal tilføres selskapet, og hvordan kapitalen skal fordeles mellom ulike kreditorer og aksjonærer.

Denne grafikken viser hovedforskjellene mellom styrets og de usikrede obligasjonseiernes (juniorgruppens) forslag til rekapitalisering i Norske Skog. Grafikken viser eierandeler i Norske Skog etter første steg i rekapitaliseringen:

De to forslagene skiller seg også fra hverandre når det gjelder hvor mye ny kapital som skal hentes inn til selskapet, og dermed hvordan eierandelene vil se ut når rekapitaliseringen er fullført. Juniorgruppen ønsker å hente inn 50 millioner euro i ny kapital. Dette er 25 prosent mer kapital enn det som ligger i styrets forslag.

Juniorgruppen ønsker også å utstede ytterligere 20 prosent ny kapital i form av warrants utstedt til usikrede kreditorer og aksjonærer.

I tillegg til disse to forslagene har altså de sikrede kreditorene («seniorene») lansert en «sukret» versjon av styrets plan som innebærer at juniorgruppen øker sitt utbytte fra rekapitaliseringen fra seks til ni prosent etter at ny kapital er hentet inn. (Vilkår)

Norske Skog Christen Sveaas Sven Ombudstvedt Kistefos Børs Industri
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.