Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Årets avis på nett og papir!

 • Populære Søk:
 • Siste stillinger
 • Lederstillinger
Vis alle stillinger

Mottar sjefslønn samtidig med at han leder kreditorene

– Jeg og de andre styremedlemmene i Norske Skog as har et ansvar overfor alle parter, og det utøver vi, sier tidligere Norske Skog-sjef Sven Ombudstvedt til DN. Han leder nå gruppen av sikrede kreditorer i Norske Skog. Foto: Mikaela Berg
– Jeg og de andre styremedlemmene i Norske Skog as har et ansvar overfor alle parter, og det utøver vi, sier tidligere Norske Skog-sjef Sven Ombudstvedt til DN. Han leder nå gruppen av sikrede kreditorer i Norske Skog. Foto: Mikaela Berg les mer

Industri

Ombudstvedt får kritikk fra de usikrede kreditorene

Flere aktører blant de usikrede kreditorene i Norske Skog reagerer på at tidligere toppsjef Sven Ombudstvedt mottar lønn fra selskapet og samtidig hjelper sikrede kreditorer i kampen om papirkonsernet.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Klokken tikker raskt for det kriserammede papirkonsernet Norske Skog. 15 minutter før fristen for å unngå konkurs løp ut fredag ettermiddag, annonserte selskapet en fire dagers utsettelse av fristen. Tirsdag ettermiddag klokken 17 går fristen for å akseptere styrets redningsplan på nytt ut.

Kampen om refinansieringen

 • Norske Skog varslet allerede i februar at det hadde forsøkt å få med aksjonærer og obligasjonseiere på en ny refinansiering, men at det ikke hadde ført frem.
 • Daværende Norske Skog-sjef Sven Ombudstvedt solgte i slutten av april alle sine aksjer i selskapet. Salget førte til et kraftig kursfall for aksjen og ble kritisert av aksjonærene, men Ombudstvedt fikk styrets tillit. Kort tid senere gikk han av som konsernsjef.
 • Den nye Norske Skog-sjefen Lars Sperre la i begynnelsen av juni frem sitt forslag til redning av selskapet.
 • Selskapet måtte nærmest umiddelbart gjøre om på forslaget og forlenge fristen, etter å ha møtt motstand fra obligasjonseierne.
 • Norske Skog har deretter måttet utsette fristen flere ganger, og har i tillegg unnlatt å betale rentene på gjelden og er nå i formelt mislighold på et av sine lån.
 • Siste frist gikk ut natten før den ekstraordinære generalforsamlingen 24. august. Denne fristen ble også utsatt, denne gang på ubestemt tid. Målet var å gi det nye styret tid til å sette seg inn i situasjonen og innlede ny dialog med obligasjonseierne.
 • Det nye styret, med investor Christen Sveaas i spissen, la frem sin redningsplan 18. september.
 • Den 27. september lanserte de usikrede obligasjonseierne sin egen refinansieringsplan.
 • Den 28. september slår de sikrede obligasjonseierne fast at juniorenes redningsplan ikke har noen mulighet til å få nødvendig støtte.
 • Fristen for å akseptere styrets redningsplan gikk ut fredag 29. september, men fristen ble utsatt med fire dager til tirsdag 3. oktober klokken 17.
Vis mer

Forhandlingene mellom de ulike kreditorgruppene var i helgen fastlåst, men i løpet av mandagen var det ny bevegelse, etter det DN kjenner til.

Det er en gruppe sikrede kreditorer som sitter med de sterkeste kortene i den pågående kampen om verdiene i Norske Skog. Den såkalte seniorgruppen har pant i selskapets syv fabrikker, og har allerede tatt kontroll over datterselskapet Norske Skog as for å sikre at fabrikkene kan drives videre og verdiene sikres. Uten enighet innen klokken 17 tirsdag, vil det trolig gå mot konkurs for det tradisjonsrike konsernet.

Kritisk til Ombudstvedts rollebytte

Gruppen av sikrede kreditorer ledes av Sven Ombudstvedt, som frem til 7. mai i år var Norske Skogs konsernsjef. Den nye Norske Skog-sjefen Lars Sperre bekrefter overfor DN at Ombudstvedt fortsatt mottar lønn fra selskapet.

– Sven Ombudstvedt har ordinær lønn i oppsigelsesperioden frem til 30. november. Han er fritatt for arbeidsplikt i perioden. Han vil ikke motta etterlønn eller andre ytelser etter fratredelse, sier konsernsjef Lars Sperre til DN.

DN har snakket med flere aktører blant eierne av usikrede obligasjoner i Norske Skog, den såkalte juniorgruppen, og enkelte reagerer på at Ombudstvedt kan lede en konkurrerende kreditorgruppe samtidig som han mottar lønn fra selskapet.

– Ombudstvedt har hatt mange roller gjennom denne prosessen. Som direktør i selskapet er han forpliktet til å ivareta interessene til alle kreditorer og aksjonærer, men nå jobber han kun for å fremme én parts interesser, samtidig med at han mottar lønn fra selskapet, sier en talsperson for juniorgruppen til DN.

Personen jobber for et internasjonalt forvaltningsselskap med base i USA, men ønsker ikke å stå frem med navn.

Ser ikke noe problem

Talspersonen sier at juniorgruppen har gjort sin misnøye over rollebyttet kjent overfor Ombudstvedt, og at de vurdere å ta juridiske steg for å stoppe det de oppfatter som ulovlig rolleblanding.

Ombudstvedt bekreftet overfor DN at han mottar lønn fra Norske Skog, men er uenig i kritikken om at han samtidig leder gruppen av sikrede obligasjonseiere.

– Jeg har sluttet i konsernledelsen og har ingen arbeidsplikt i oppsigelsesperioden. Det er ikke knyttet restriksjoner til lønnen jeg mottar, og jeg ser ingen problemer med at jeg har påtatt meg denne rollen, sier Ombudstvedt.

Norske Skog-sjef Lars Sperre sier følgende om forgjengerens nye rolle:

– Selskapets ledelse og styre vil til enhver tid forholde seg profesjonelt til de ulike interessegruppers representanter. Spørsmål knyttet til hvem som velges til å representere de ulike interessegruppene må stilles til de respektive interessegruppene, sier Sperre.

Får støtte fra professor

Professor Øyvind Bøhren ved Institutt for finans ved Handelshøyskolen BI påpeker at Ombudstvedts lønn gir ham et ekstra incentiv til å jobbe for at Norske Skog ikke skal gå konkurs. Dette er ifølge Bøhren mest på linje med juniorgruppens interesser.

– Men Ombudstvedts etterlønn har trolig prioritet foran både juniorgruppen og den sikrede seniorgruppen. Derfor har juniorgruppen et poeng fordi hans personlige interesser sammenfaller mest med seniorgruppens, sier Bøhren til DN.

Professoren som leder Senter for Eierforskning ved BI, ser imidlertid ingen store problemer ved Ombudstvedts rollebytte.

– Jeg har likevel liten tro på at Ombudstvedt her drives av veldig kortsiktig personlig vinning. Siden Ombudstvedt ikke har karantene, kan han selv velge hvilken part han vil jobbe for, det være seg seniorgruppen, juniorgruppen, eierne eller alle. Når han nå har valgt seniorene, tror jeg hans hovedanliggende er å gjøre jobben for dem best mulig, og innenfor spillets regler, sier Bøhren.

Dumpet aksjer og sluttet på dagen

Mens han fortsatt var konsernsjef i Norske Skog valgte Ombudstvedt i slutten av april å selge alle sine aksjer i det kriserammede papirkonsernet. Norske Skog vaklet allerede på kanten av stupet og Ombudstvedts store innsidesalg sjokkerte markedet. Nyheten sendte verdien av selskapets aksjer ned over 50 prosent på Oslo Børs over de neste dagene.

Aksjesalget skjedde på et kritisk tidspunkt for Norske Skog og handelen ble kraftig kritisert av mange. Særlig mange av selskapets aksjonærer var sinte.

Styret i Norske Skog ga Ombudstvedt full støtte, men kun en drøy uke etter aksjesalget kom nyheten om at Ombudstvedt slutter på dagen i det kriserammede papirkonsernet.

Da de sikrede obligasjonseierne tok kontrollen over Norske Skogs syv fabrikker den 12. september ble det klart at Ombudstvedt settes inn som styreleder i datterselskapet Norske Skog as.

– Jeg og de andre styremedlemmene i Norske Skog as har et ansvar overfor alle parter, og det utøver vi, sier Ombudstvedt til DN tirsdag formiddag. (Vilkår)

Norske Skog Sven Ombudstvedt Lars Sperre Børs Industri
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.