Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Årets avis på nett og papir!

 • Populære Søk:
 • Siste stillinger
 • Lederstillinger
Vis alle stillinger
Hvordan påvirker Statsbudsjettet 2018 lommeboken din Foto: Heiko Junge/NTB Scanpix
Hvordan påvirker Statsbudsjettet 2018 lommeboken din Foto: Heiko Junge/NTB Scanpix les mer

Privatøkonomi

Slik blir skatten din i 2018

Regjeringen senker skattesatsene for 2018 i henhold til skatteforliket med de andre partiene.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Skatteforliket som alle partiene, minus SV, var med på i 2016 har gitt ett prosentpoengs nedtrapping i skattesatsen på alminnelig inntekt de siste årene. Den siste nedtrappingen kommer i 2018. Da er skattesatsen 23 prosent.

Regjeringen foreslår nye skatte- og avgiftslettelser på til sammen tre milliarder kroner i Statsbudsjettet.

«Regjeringens forslag innebærer at samlede netto skatte- og avgiftslettelser under denne regjeringen er om lag 26 milliarder kroner.», ifølge Statsbudsjett-dokumentet.

Økt skatt for høyere inntekt

Skattesatsen på alminnelig inntekt har blitt redusert fra 28 prosent i 2013 til 23 prosent i forslaget for 2018. Regjeringens mål var egentlig bare å senke skatten for bedrifter, men for å unngå at privatpersoner får for mye skattelette, ble det innført en trinnskatt fra 2016. Den øker skatten din i takt med økt inntekt.

Men ikke like mye som nedgangen i skattesatsen på alminnelig inntekt, ifølge Regjeringen. Det vil si at de med gjennomsnittlig inntekt får lavere skatt i 2018.

Skatten din
2017 2018
Skattesats alm. Inntekt 24 pst 23 pst
I tillegg kommer trinnskatten
Trinn 1
Innslagspunkt 164 100 kr 169 100 kr
Sats 0,93 pst. 1,14 pst
Trinn 2
Innslagspunkt 230 950 kr 237 900 kr
Sats 2,41 pst. 3,3 pst
Trinn 3
Innslagspunkt 580 650 kr 598 050 kr
Sats3 11,52 pst. 12,4 pst
Trinn 4
Innslagspunkt 934 050 kr 962 050 kr
Sats 14,52 pst. 15,4 pst

Skattelette på 14 milliarder spises opp

Skattelettelsen av redusert skattesats på alminnelig inntekt anslås til om lag 14 milliarder kroner påløpt og 9,1 milliarder kroner bokført i 2018.

Men hoveddelen av reduksjonen i skatteinntekter fra personer vil bli dekket gjennom økningen i satsene i trinnskatten,skriver Regjeringen i budsjettdokumentet.

– Regjeringen gir skattelettelser som fremmer vekst og investeringer i norske arbeidsplasser. Vi senker skattesatsene for personer og bedrifter og vil gjøre det mer lønnsomt å investere i Norge, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

"Omlag uendret" utbytteskatt

Skatteprosenten på utbytte jekkes opp tilsvarende nedgangen i skattesatsen på alminnelig inntekt. Det vil si at marginalskatten ( den skatteprosenten du betaler hvis du tjener én krone mer) for utbytte holdes omtrent uendret fra i år, ifølge Regjeringen.

Skatteforliket 2016

 • Det var i mai 2016 seks stortingspartier (unntatt SV) inngikk et forlik om hovedtrekkene i skattesystemet frem til
 • Avtalen omfatter i alt 17 punkter, hvor noen av de viktigste er:
 • Formuesskatten senkes ved at verdifastsettelse på aksjer og driftsmidler (arbeidende kapital) reduseres fra 100 til 80 prosent.
 • Selskaps- og personskattesatsen reduseres til 23 prosent.
 • Innføring av finansskatt.
 • Finne ordning for å unngå likviditetsskvis på grunn av utbytteskatt når selskaper går med underskudd.
Vis mer

Øker aksjerabatt

Det blir ingen endringer i formuesskatten for neste år, men som avtalt i skatteforliket øker verdsettingsrabatten på aksjer fra 10 til 20 prosent. Det vil si at kun 80 prosent av verdien på aksjeporteføljen blir lagt inn i formueskattgrunnlaget.

Det gir en skattelette på 680 millioner kroner neste år, ifølge Regjeringen.

Vil fjerne skatteklasse 2

Regjeringen vil fjerne skatteklasse 2. Skatteklasse 2 gis til de som forsørger ektefellen, og innebærer 25 000 kroner i høyere personfradrag på skatten. Det vil ramme over 80.000 ektepar. Det er flertall på Stortinget for å fjerne skatteklassen, siden Arbeiderpartiet også har det i sitt program, men hvis Regjeringen vil ha et budsjettsamarbeid med KrF møter de motbør.

Skatteklasse 2

 • Skattesystemet består av to skatteklasser for personlige skattytere: skatteklasse 1 og skatteklasse 2.
 • Hvilken skatteklasse du settes i, har betydning for hvor stort personfradrag du får.
 • Klasse 1 53 150 kroner
 • Klasse 2 78 300 kroner
 • Alle enslige skattytere liknes i skatteklasse 1.
 • For enslige som forsørger barn under 18 år finnes et et særfradrag som erstatter fordelen ved skatteklasse 2. Enslige forsørgere får skatteklasse 1 på sitt skattekort.
Vis mer

– Skatteskjerpelser for familiene står ikke på blokka til KrF. Det er opplagt en sak som vi ikke ønsker, sier KrFs finanspolitiske talsperson Kjell Ingolf Ropstad til NTB.

Maksimal skattefordel for et ektepar av å bli skattlagt i skatteklasse 2 er om lag 6 000 kroner i 2017.(Vilkår)

Statsbudsjettet 2018 Privatøkonomi
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.