Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

  • Populære Søk:
  • Siste stillinger
  • Lederstillinger
Vis alle stillinger
Leiligheter på Frogner i Oslo. Foto: Javad Parsa
Leiligheter på Frogner i Oslo. Foto: Javad Parsa les mer

Politikk

Vil fjerne skattefritak på Airbnb-utleie

Regjeringen vil fjerne skattefritaket ved korttidsuteleie av egen bolig.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Regjeringen har gjennomgått skatteregler som særlig berører delingsøkonomien.

Det foreslås at skattefritaket ved korttidsuteleie av egen bolig (leieforhold under 30 dager) avvikles.

Utleieinntekt fra egen bolig er idag skattefri dersom eieren bruker minst halvparten av boligen selv regnet etter utleieverdien.

Ved utleie av mer enn halvparten av boligen, er inntekten skattefri dersom samlet utleieinntekt er inntil 20.000 kroner i inntektsåret.

Mange har tjent gode penger på å leie ut hele boligen sin i perioder, eksempelvis gjennom Airbnb.

Den fremvoksende delingsøkonomien taler for å vurdere skattereglene for utleie av egen bolig på nytt, mener regjeringen.

- Boligeiere kan enkelt leie ut sin egen bolig gjennom digitale plattformer. Skattefritaket gjør slik utleie svært gunstig. Ettersom korttidsutleie kan gi betydelige leieinntekter, kan enkelte boligeiere finne det lønnsomt å trekke sine utleieenheter fra det tradisjonelle utleiemarkedet. Selv om korttidsutleie foreløpig foregår i et relativt begrenset omfang, vil omfanget trolig øke over tid. Departementet mener at skattereglene allerede nå bør endres for å ta høyde for en slik utvikling, skriver regjeringen i forslaget til statsbudsjett for 2018.

Departementet mener at det er uheldig at slik korttidsutleie av egen bolig er skattefri, mens tradisjonell overnattingsvirksomhet er skattepliktig.

- Slik forskjellsbehandling skaper konkurransevridninger og kan bidra til en mindre effektiv ressursbruk, ifølge regjeringen.

Forslaget innebærer at leieinntekter fra utleieforhold som varer mindre enn 30 dager, der omfanget ikke er omfattende nok til at inntekten kan anses som virksomhetsinntekt, skal beskattes som kapitalinntekt. For de som leier ut egen bolig lenger enn 30 dager vil inntektene fortsatt være skattefrie inntil 20.000 kroner som i dag.

Det foreslås et sjablongfradrag for kostnader, slik at 85 prosent av inntekten som overstiger 10.000 kroner, regnes som skattepliktig inntekt.

Utleie av egen fritidsbolig beskattes på denne måten i dag.

Forslaget anslås å øke provenyet med 6 mill. kroner påløpt og 5 mill. kroner bokført i 2017.

Eiendom Norge støtter Regjeringen i å fjerne skattefritaket for inntekter ved korttidsutleie av egen bolig.

- Dette har vært en ulogisk skattefordel når vi ser fremveksten av nye løsninger som Airbnb i konkurranse med ordinær hotellvirksomhet. I finansministerens fremleggelse presiserer hun viktigheten av skattefordel når du leier ut deler av egen bolig, noe vi også mener er klokt. Dette er en viktig del av det norske leiemarkedet, og en skatteskjerpelse her ville bidratt til en økning i leie prisene som igjen hadde rammet mange av de unge og svakere stilte i samfunnet, sier administrerende direktør Christian V. Dreyer i Eiendom Norge.

Saken oppdateres.

Les mer om statsbudsjettet her: DNs direktestudio(Vilkår)

Statsbudsjettet 2018 Politikk
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.