Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

  • Populære Søk:
  • Siste stillinger
  • Lederstillinger
Vis alle stillinger
Flyfoto av Egil Stenshagens eiendom på Bygdøy før arbeidene i strandsonen (til venstre), og under arbeidene i strandsonen i 2016 (til høyre). Foto: Oslo kommune
Flyfoto av Egil Stenshagens eiendom på Bygdøy før arbeidene i strandsonen (til venstre), og under arbeidene i strandsonen i 2016 (til høyre). Foto: Oslo kommune les mer

Eiendom

Stenshagen klager på håndtering av strandtvist

Investor Egil Stenshagen har klaget på pålegget om å rette opp arbeid han har utført på strandeiendommen på Bygdøy. Saken havner nå hos Fylkesmannen.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Boligpriser

Klikk på kartet for å søke på boligpriser i et område du er interessert i.

I fjor ga Egil Stenshagen (70) 76,5 millioner kroner for strandeiendommen i Admiral Børresens vei på Bygdøy i Oslo. Siden den gang har eiendommen gjenstand for uenighet mellom den nye eieren og kommunen grunnet arbeider Stenshagen har utført i strandsonen på eiendommen.

I sommer påla kommunen investoren å betale 35.000 i tvangsmulkt dersom han ikke tilbakefører terrenget på eiendommen til slik det var da han kjøpte den.

I en redegjørelse har Stenshagen skrevet at deler av plenen på eiendommen hadde sklidd ut i sjøen grunnet værforhold vinteren 2014, og at dette var utbedret.

Kommunen kaller Stenshagens arbeid i strandsonen for «ulovlige forhold».

«Plan- og bygningsetaten pålegger deg derfor å fjerne duker, fyllmasse og plen som er lagt ut og eventuelt andre tiltak – slik at området som ligger innenfor regulert byggegrense mot sjøen blir slik det var før arbeid med terrengendringer ble igangsatt – innen 01.10.2017.», heter det i et bra fra kommunen tidligere i høst.

Ifølge Stenshagen kan eiendommen bebygges med over 3000 kvadratmeter bolig. Dette har han ingen umiddelbare planer om, men han ønsket å kontrollere eiendommen. I stedet har han revet huset og satt opp en privatgarasje.

Stenshagen eier også naboeiendommen, som han kjøpte for 27 millioner kroner i for fire år siden. Der har han oppført en ny privatbolig.

«Endret de naturlige forholdene»

Kommunen mener Stenshagens redegjørelse ikke er i tråd med flyfoto og annen fotodokumentasjon. I et innspill fra Bymiljøetaten, heter det også at tiltakene har «totalt endret de naturlige forholdene og forringet naturverdiene vesentlig».

Noe av årsaken er at «det naturlige jordsmonnet er erstattet med artsfattig moldrik plen», samt at en terrengheving gjør at «saltvann i mindre grad flommer inn over områdene ved høyvann». I tillegg påpekes det at leggingen av duk sannsynligvis vil endre de hydrologiske forholdene.

«Tiltaket har etter vår oppfatning redusert våtmarksområdet kvaliteter og det er viktig at området restaureres tilbake til tidligere tilstand», konkluderte biolog og naturforvalter Bård Bredesen i en epost, sendt i april.

Står på sitt

Stenshagen har besluttet å klage på kommunens vedtak, men kommunen har ikke sett grunn til å endre vedtaket. I slutten av forrige måned ble saken brakt videre til Fylkesmannen av Plan- og bygningsetaten (PBE).

Stenshagen har klaget på flere forhold i prosessen, blant annet selve saksbehandlingen og at kommunen ikke etterkom ønsket om befaring før et vedtak ble fattet. Investoren mener han hele tiden har redegjort for arbeidene han har gjort på eiendommen. Han er spesielt uenig i bruken av begrepet «vesentlig terrenginngrep», som kommunen selv bruker i sin begrunnelse for vedtaket.

Egil Stenshagen er ikke fornøyd med kommunens saksbehandling i forbindelse med terrengarbeider på Bygdøy-eiendommen. Foto: Øyvind Elvsborg

I Stenshagens klage påpekes det at et «vesentlig terrenginngrep er et skjønnsmessig begrep». Her kalles de faktiske endringene for «mindre terrengendringer».

«Unødig styr»

Stenshagen håper nå på en ryddig løsning.

«Jeg har satt min egen plen og tomt i samme stand som mine naboer, og var ikke klar over at dette måtte søkes om. I sakspapirene sto det at jeg kunne søke i ettertid. Det har jeg forgjeves forsøkt å gjøre, og jeg har ikke fått svar på mine henvendelser til PBE for å få veiledning. Vi klaget på at PBE har satt i gang ulovlighetssak på min eiendom, uten at jeg fikk reell mulighet til å søke først. Nå har jeg satt i gang arkitekt som hjelper meg i søknadsprosessen og jeg har god tro på at denne saken vil løse seg på en fornuftig måte. Synes denne saken får unødig mye styr og oppmerksomhet», skriver Stenshagen i en epost til DN.

I oversendingen av klagen til Fylkesmannen kommenterer kommunen at den anbefaler at klagen ikke tas til følge.

«Vi finner ikke at klagers påstander har endret kommunens oppfatning av saken», heter det i brevet.

Egil Stenshagen (70)

  • Investor og styreleder i Stenshagen Holding
  • To ganger europamester og ti ganger norgesmester i rallycross. Via bilsportmiljøet fikk han mye kontakter inn mot bilrelaterte bransjer og bygget seg opp som dekk- og felgforhandler på Østlandet. Ble senere bilforhandler for BMW, Land Rover og Volvo gjennom Stenshagen Bil og var i en periode Norges største BMW-forhandler.
  • Har senere hatt investeringer innen aksjer, eiendom, dekk og felg og er hovedeier i bilforhandlere i Kongsvinger og Arendal. Har de siste seks årene vært med å bygge opp forvaltermiljøet Stenshagen Invest og har ansatt flere profilerte analytikere.
Vis mer

129 millioner i sportssaksjer

Milliardæren har likevel hatt andre ting å tenke på enn eiendommen på Bygdøy i det siste. I september havnet han for første gang inn blant de 30 største aksjonærene i sportsutstyrskjeden XXL. Med et kjøp på 240.000 aksjer, i tillegg til sine over én million eksisterende, eier Stenshagen nå aksjer for 129 millioner kroner i selskapet. I august åpnet XXL butikker i Østerrike – sine første utenfor Norden.

XXL-gründer Øivind Tidemandsen eide for øvrig også en bolig på Bygdøy, kun 450 meter unna Stenshagens eiendom. Tiedemandsens bolig ble denne uken solgt for 32,5 millioner kroner. (Vilkår)

Oslo Bymiljøetaten Stenshagen Invest Fylkesmannen Bygdøy Eiendom
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.