Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Årets avis på nett og papir!

  • Populære Søk:
  • Siste stillinger
  • Lederstillinger
Vis alle stillinger
Mario Draghi er sentralbanksjef i Den europeiske sentralbanken ECB. REUTERS/Yuri Gripas/NTB Scanpix
Mario Draghi er sentralbanksjef i Den europeiske sentralbanken ECB. REUTERS/Yuri Gripas/NTB Scanpix les mer

Næringseiendom

Den europeiske sentralbanken varsler nedtrapping av verdipapirkjøpene neste år

Den europeiske sentralbanken ECB holder rentene i ro og varsler samtidig at verdipapirkjøpene i markedet trappes ned fra nyttår.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Den europeiske sentralbanken (ECB) har besluttet å trappe ned verdipapirkjøpene neste år, opplyser sentralbanken i en pressemelding i forbindelse med torsdagens rentemøte.

For tiden kjøper sentralbanken gjeld markedet for 60 milliarder euro hver måned. Sentralbanken har besluttet at disse kjøpene skal fortsette frem til nyttår. Fra nyttår blir de månedlige kjøpene redusert til 30 milliarder euro.

Kjøpene skal foregå frem til september neste år, eller så lenge det er behov for det. Kjøpene skal uansett fortsette frem til sentralbankens råd ser at inflasjonen er på vei mot målet om en prisvekst som er nær, men under to prosent, heter det i pressemeldingen.

Sentralbanken understreker også at størrelsen på de månedlige kjøpene kan økes igjen dersom det er behov for det.

Sentralbanken opplyser at den vil reinvestere innbetalinger av renter og forfall på obligasjonslånene i en utvidet periode også etter at oppkjøpsprogrammet er avsluttet.

Presser ned rentene

ECB startet å kjøpe verdipapirer i markedene i mars 2015. I første omgang omfattet programmet kjøp av statsobligasjoner i eurosonen for 60 milliarder euro hver måned. I mars 2016 ble programmet utvidet til 80 milliarder euro hver måned. Samtidig åpnet sentralbanken for å kjøpe selskapsobligasjoner utenfor banksektoren i eurosonen.

I april i år ble programmet redusert igjen til kjøp av obligasjoner for 60 milliarder euro hver måned.

Målet med kjøpene er å få ned rentene på lån med lengre løpetider. Sentralbankrentene styrer først og fremst utviklingen i de aller korteste markedsrentene. Ved å kjøpe gjeld med lengre løpetider, for eksempel ti eller femten år, presser sentralbanken rentene på statsgjeld, selskapsgjeld og boliglån lavere enn det den normalt klarer gjennom tradisjonell rentesetting.

Rører ikke rentene

På torsdagens møte vedtok sentralbankens råd også å holde signalrentene uendret. (Vilkår)

  • Sentralbankens styringsrente holdes dermed uendret på null prosent. Styringsrenten er renten på sentralbankens ordinære refinansieringsoperasjoner, som er sikrede lån til bankene med en ukes varighet.
  • Innskuddsrenten, som bankene får for innskudd over natten i sentralbanken, holdes uendret på minus 0,4 prosent.
  • Utlånsrenten, som bankene betaler for sikrede lån over natten fra sentralbanken, holdes uendret på 0,25 prosent.

ECB Den europeiske sentralbanken Rente Mario Draghi Næringseiendom
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.