Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

  • Populære Søk:
  • Siste stillinger
  • Lederstillinger
Vis alle stillinger
Byråd for næring og eierskap Geir Lippestad bytter ut styremedlemmene i det kommunale foretaket Boligbygg. Foto: GORM K GAARE
Byråd for næring og eierskap Geir Lippestad bytter ut styremedlemmene i det kommunale foretaket Boligbygg. Foto: GORM K GAARE les mer

Lippestad skifter ut styremedlemmene i Boligbygg

Nå skal de gjenreise tilliten etter boligbygg-saken.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Byråd for næring og eierskap, Geir Lippestad skifter ut de tre resterende styremedlemmene i det kommunale foretaket Boligbygg. Det kommer frem i en pressemelding fra Byrådsavdelingen for næring og eierskap i Oslo Kommune.

- Å sikre riktig sammensatt kompetanse i denne krevende situasjonen Boligbygg er i, har vært avgjørende for ny styresammensetting, sier Lippestad og understreker at det har vært viktig å få på plass et helt nytt styre, uten at Boligbygg lammes i en kritisk periode.

Byråd Lippestad sier i pressemeldingene at styret har blitt byttet ut i en totrinnsprosess for å sikre kontinuitet i styrearbeidet og på grunn av risikoen av å bytte ut hele styret under ett.

- Det tar litt tid og få på plass personer med nødvendig erfaring og riktig kompetanse. Det har vi fått til nå, sier Lippestad.

De tre nye styremedlemmene som innsettes er Gisele Marchand, Stine Rolstad Brenna og Mai-Lill Ibsen. Alle tre har leder- og styreerfaring innenfor rapportering, risikostyring og finans.

Lippestad satt inn Stig L. Bech som ny styreleder og Steinar Manengen som nytt styremedlem 23. oktober 2017.

Lover å komme til bunns

- Vi skal til bunns i denne saken og gjenreise tilliten til Boligbygg. Styret i Boligbygg har derfor krevende oppgaver som skal løses, der håndtering av granskningen og god organisering av foretaket blir sentrale oppgaver. Derfor er det nødvendig å styrke kompetansen i styret for å drive dette arbeidet videre, sier Lippestad og legger til:

- Det vil være styrets oppgave å sørge for at Boligbygg er organisert på en måte som sikrer at foretaket ivaretar de oppgavene de er satt til å løse på en god måte. Jeg har en klar forventning om aktiv og løpende rapportering fra det nye styret, sier Lippestad.

Nye styremedlemmer

Gisele Marchand er administrerende direktør i Haavind AS og er utdannet siviløkonom og har også vært konserndirektør i DNB med ansvar for person og bedriftsmarkedet, administrerende direktør i BatesGruppen, Statens Pensjonskasse og Eksportfinans ASA.

Stine Rolstad Brenna er CFO i E-CO Energi Holding AS. Hun er utdannet økonom og har en mastergrad i Finans fra BI. Hun har hatt ledende stillinger i selskaper som Norske Skog, Orkla og Dagbladet.

Mai-Lill Ibsen har omfattende styreerfaring fra bank, forsikring og kredittinstitusjoner. Ibsen har jobbet i kredittinstitusjoner som Eksportfinans ASA og er styreleder i GIEK kredittforsikring. I tillegg er hun styremedlem i blant annet Skandiabanken, Fjellinjen AS og Troms Kraft AS.(Vilkår)