Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Årets avis på nett og papir!

  • Populære Søk:
  • Siste stillinger
  • Lederstillinger
Vis alle stillinger
Det Kjell Inge Røkke-kontrollerte selskapet Aker har slått seg sammen med Norske Skog-långiver Oceanwood og vil by på fabrikkene til Norske Skog Foto: Ida von Hanno Bast
Det Kjell Inge Røkke-kontrollerte selskapet Aker har slått seg sammen med Norske Skog-långiver Oceanwood og vil by på fabrikkene til Norske Skog Foto: Ida von Hanno Bast les mer

Industri

Røkke ønsker å by på Norske Skog-fabrikkene

Det Kjell Inge Røkke-kontrollerte selskapet Aker vil være med på å by på Norske Skogs fabrikker. Finanskjempen Blackstone har kastet kortene og har ikke lengre en blokkerende eierandel.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Aker Capital, en heleid datter av det Kjell Inge Røkke-kontrollerte konsernet Aker, ønsker å by på aksjene i datterselskapet Norske Skog AS som eier fabrikkene til det kriserammede papirkonsernet Norske Skog ASA.

Aker Capital har inngått en avtale med Oceanwood Capital Management LP, som er en av de viktigste sikrede obligasjonseieren i Norske Skog-konsernet. Avtalen innebærer at Aker Capital og Oceanwood vil opprette et selskap som har som formål å by på aksjene i Norske Skog AS. Kjøpet vil skje gjennom en budprosess.

I meldingen oppgis det at Oceanwood eier hele kredittfasiliteten på 100 millioner euro. Dette betyr at finanskjempen Blackstone, som frem til nå har blokkert en refinansieringsløsning i Norske Skog, har solgt seg ut. Blackstone eide frem til nylig rundt 75 prosent av denne kredittfasiliteten gjennom sitt datterselskap GSO, og brukte denne eierandelen til å blokkere redningsplanen. Oceanwood eier også en majoritet i den øvrige sikrede obligasjonsgjelden, og sitter dermed i en sterk posisjon.

Selskapet som opprettes vil være eide 50 prosent av Aker og 50 prosent av Oceanwood.

Norske Skog la torsdag morgen frem resultater for tredje kvartal.

Fastlåste forhandlinger

Forhandlingene om en redningsplan i Norske Skog har de siste ukene stått i stampe siden finanskjempen Blackstone, og deres datterselskap GSO, har nektet å godta vilkårene i refinansieringsplanen som kan redde selskapet fra konkurs.

Dette er partene i kampen om Norske Skog

  • Långiverne: Norske Skog har en stor gjeld på over ti milliarder kroner, og egenkapitalen er for alle formål tapt. Det er långiverne som nå har kontrollen over selskapet. Den pågående dragkampen om papirkonsernets skjebne er i stor grad en stillingskrig mellom seniorer og juniorer.
  • Seniorgruppen – de med pantesikkerhet: De viktigste aktørene i denne gruppen er de fire internasjonale forvaltningsselskapene Oceanwood Capital Partners, Cyrus Capital, Blue Bay Capital, og Sampo. Dette er investorene som eier en sikret obligasjon på 290 millioner euro som ble utstedt i 2015.
  • GSO Capital Partners (et datterselskap av finanskjempen Blackstone) er største eier i en sikret kredittfasilitet på 100 millioner euro som ble opprettet i 2016.
  • Juniorgruppen – de uten pantesikkerhet: Dette er investorene som eier alle de usikrede obligasjonene utstedt av Norske Skog. Flere av dem er internasjonale forvaltningsselskaper spesialisert på investeringer i kriserammede selskaper. Ifølge nyhetsbyrået Debtwire består juniorgruppen blant annet av Contrarian Capital, Halcyon og Blackrock. Hedgefondet Restructuring Capital Associates og deres partner Bennett har stått frem som den største eieren av usikret gjeld i Norske Skog.
  • Aksjonærene: Egenkapitalen i Norske Skog er for alle formål tapt. Ved utgangen av andre kvartal 2017 hadde konsernet en negativ egenkapital på 558 millioner kroner. For å få gjennomslag for en refinansieringsplan, er imidlertid långiverne avhengig av aksjonærenes støtte, og dermed blir aksjeeierne i Norske Skog en viktig brikke i spillet. Milliardær og investor Christen Sveaas kjøpte seg i midten av august opp til å bli største aksjonær gjennom sitt investeringsselskap Kistefos. Sveaas ble senere samme måned valgt til ny styreleder i selskapet
  • De største aksjonærene i Norske Skog er i dag: Kistefos (Christen Sveaas) med 12,8 prosent, SES as (Bertel Otto Steen) med 4,3 prosent, Astrup Fearnley as med 3,04 prosent, Fiducia as (Jon-Aksel Torgersen) med 2,2 prosent og Allskog BA med 1,9 prosent.
Vis mer

Fristen for å bli enige om en redningsplan gikk ut fredag 3. oktober. Dette var den tiende fristen i rekken, men i stedet for å utsette fristen valgte styreleder Christen Sveaas denne gangen å la fristen løpe ut, og styrets forslag er dermed dødt.

– Det forrige forslaget oppnådde ikke det nødvendige flertall og løp derfor ut. Vi er jo til de grader på overtid så vi presser på så godt vi kan, sa Sveaas til DN i begynnelsen av november.

Da fristen løp ut skrev Norske Skog at det var behov for å fremme en ny redningsplan for å inkludere en løsning for GSO og de andre kreditorene i en 100 millioner euros kredittfasilitet og et obligasjonslån som forfaller i 2115.

Det er kreditorene i disse to lånene som den siste uken har blokkert redningsplanen som lå på bordet.

Storkreditor blokkerte

Sveaas og Norske Skog-sjef Lars Sperre har de siste ukene hatt møter med de sikrede obligasjonseieren for å presse på for en enighet. Mens långiverne i Norske Skog har kranglet om refinansieringen av selskapet, har renteregningen økt med rundt 56 millioner kroner - på én måned.

Ved utgangen av oktober hadde Norske Skog forfalte og påløpte renter til en verdi av 506 millioner kroner. I forrige uke sa Sveaas til DN at selv om forhandlingene "snegler seg fremover" er konkurs fortsatt et "realistisk alternativ" for Norske Skog.

Det gjeldstyngede papirkonsernet Norske Skog meldte onsdag 18. oktober at de ulike kreditorgruppene i selskapet er blitt enige om en refinansieringsløsning som kan redde selskapet fra konkurs.

Til tross for denne enigheten ble det imidlertid klart at forslaget fortsatt manglet tilstrekkelig støtte. For å få redningsplanen vedtatt trenger Christen Sveaas og resten av Norske Skog-styret støtte fra 75 prosent av obligasjonseierne i hvert eneste lån.

I en børsmeldingen 25. oktober avslørte Norske Skog at de fortsatt mangler støtte fra eierne av ett av de to viktigste sikrede obligasjonslånene, en kredittfasilitet på 100 millioner euro. Finansgiganten Blackstone eier etter det DN kjenner til rundt 75 prosent av dette lånet gjennom sitt datterselskap GSO, og er dermed store nok til å alene blokkere redningsplanen.

Intens dragkamp

Forhandlingene de siste ukene hovedsakelig foregått internt blant de sikrede obligasjonseierne for å få GSO til å godta redningsplanen. Blackstone var tidligere også den største aksjonæren i Norske Skog, men solgte seg ut i august da investor Christen Sveaas kom inn som storaksjonær.

Dragkampen om verdiene i Norske Skog har i hovedsak stått mellom de långiverne som har sikret seg pant i selskapets syv papirfabrikker (seniorgruppen), og de långiverne som ikke har slik sikkerhet for sine utlån (juniorgruppen). På begge sider er store internasjonale hedgefond dominerende aktører.

Seniorgruppen har allerede tatt kontroll over datterselskapet Norske Skog as for å sikre sitt pant i papirkonsernets fabrikker. Tidligere Norske Skog-sjef Sven Ombudstvedt er nå en sentral rådgiver for denne seniorgruppen og er blitt satt inn som styreleder i Norske Skog as for å påse at seniorenes verdier ikke forspilles.

Det største stridsspørsmålet i forhandlingene har vært hvor mye de ulike kreditorene skal bli sittende igjen med etter at rekapitaliseringen er fullført. Partene har også tidligere vært uenig om hvor mye ny kapital som skal tilføres selskapet, hvem som skal bidra med denne kapitalen, og til hvilken verdsetting kapitalen skal tilføres.(Vilkår)

Norske Skog GSO Christen Sveaas Sven Ombudstvedt Kistefos Industri
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.