Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Årets avis på nett og papir!

  • Populære Søk:
  • Siste stillinger
  • Lederstillinger
Vis alle stillinger
Carl I. Hagen, vararepresentant i Stortinget møtte opp som tilskuer da Stortinget behandlet et forslag fra Ap om at Stortingsrepresentanter og vararepresentanter ikke kan sitte i Nobelkomiteen. Foto: Fartein Rudjord
Carl I. Hagen, vararepresentant i Stortinget møtte opp som tilskuer da Stortinget behandlet et forslag fra Ap om at Stortingsrepresentanter og vararepresentanter ikke kan sitte i Nobelkomiteen. Foto: Fartein Rudjord les mer

Politikk

Hagen får Nobel-dommen fredag

Fredag blir det klart om Stortinget velger Carl I. Hagen til Nobelkomiteen. Det ser mørkt ut for Frp-nestoren i øyeblikket, men selv nekter han å gi opp.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

– Stortingspresidenten ville ikke spekulere på hva som vil skje de neste dagene. Det vil heller ikke jeg, sier Hagen til NTB.

Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi er av samme mening. Han slår fast at løpet ikke er kjørt, selv om Stortinget tirsdag vedtar nye regler som skal hindre at vararepresentanter, som Hagen, velges til Nobelkomiteen.

Uklarheter

Høstens føljetong om Hagens nobelkandidatur har gjentatte ganger henvist de regelkyndige på Stortinget til bibliotek, arkiv og lovsamlinger.

Nå blir spørsmålet hvordan stortingsmøtet fredag skal legges opp. Frp nekter å trekke Hagens kandidatur. Uten motkandidat vil han bli valgt selv med en solid overvekt av blanke stemmer. Sp og Venstre har henvist til sedvanen og sier at de ikke vil fremme eller støtte en motkandidat til et verv et annet parti har hevd på.

Ap har ikke utelukket en motkandidat, men understreker at dette sitter langt inne. KrF har ennå ikke har tatt stilling til spørsmålet.

Stående tom

Det mest sannsynlige utfallet er at Hagens kandidatur avvises av stortingsflertallet med henvisning til det nye reglementet – uten at det fremmes en motkandidat.

I et slikt tilfelle vil Frps rettmessige plass i Nobelkomiteen stå tom inntil partiet fremmer en kandidat som flertallet mener er valgbar. I mellomtiden vil en vararepresentant møte i Frps sted, nemlig Høyres Kristin Clemet, som det ikke er knyttet spenning til om blir valgt på fredag.

Prosess

Hvordan voteringen skal legges opp på fredag er ennå ikke klart. Først skal Stortingets valgkomité med sine 37 representanter avgi sin innstilling.

Dette vil etter det NTB får opplyst skje enten onsdag ettermiddag eller torsdag morgen. Det er ikke vanlig at komiteen møtes fysisk, men i stedet sirkulerer ulike forslag på epost. Det er heller ikke planlagt et nytt møte i komiteens arbeidsutvalg, det såkalte valgutvalget, der de parlamentariske lederne sitter.

Mye vil bli klarere når valgkomiteens innstilling foreligger, også når det gjelder selve voteringen på fredag. Stortingspresident Olemic Thommessen (H) vil selv presidere under dette møtet, som altså innledes noen få timer før årets fredsprisvinner ankommer Norge.(Vilkår)

Nobelkomiteen Carl I. Hagen Politikk
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.