Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Årets avis på nett og papir!

  • Populære Søk:
  • Siste stillinger
  • Lederstillinger
Vis alle stillinger
LO og NHO legger frem AFP-rapport torsdag. På bildet hilseradministrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund, på LO-leder Hans-Christian Gabrielsen. Til venstre Hans Henrik Scheel. Foto: Per Ståle Bugjerde
LO og NHO legger frem AFP-rapport torsdag. På bildet hilseradministrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund, på LO-leder Hans-Christian Gabrielsen. Til venstre Hans Henrik Scheel. Foto: Per Ståle Bugjerde les mer

Arbeidsliv

Rapport: – Flere jobber lenger med AFP

Den nye ordningen for Avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor holder folk i jobb lenger, slik hensikten var, konkluderer LO og NHO i en evalueringsrapport.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Rapporten legges ikke fram før torsdag, men Avisenes Nyhetsbyrå har fått hovedtrekkene bekreftet av kilder på både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden.

Først og fremst konkluderes det med at ordningen, som ble innført i 2010, har innfridd målet om å holde flere folk i jobb lenger. Avgangsalderen for ansatte i offentlig sektor som har ordningen, har gått markant opp de siste årene.

LOs bekymring knyttet til «hullene», der folk faller utenfor ordningen fordi kvalifikasjonskravene er strammet inn, blir bekreftet i evalueringen. Det dreier seg blant annet om at man må være ansatt i en bedrift med tariffavtale når man går av med pensjon og at man må ha vært ansatt i en AFP-bedrift i sju av de siste ni årene for å få tilgang på ordningen.

Krav overholdt

Utredningen viser at kravet fra NHO er overholdt, nemlig at ordningen samlet sett ikke er blitt dyrere for bedriftene.

Rapporten er del av en avtale mellom NHO og LO om å evaluere ordningen innen 2017 og den skal brukes som faktagrunnlag for videre behandlinger.

Ordningen innebærer at avtalefestet pensjon kan tas ut i tillegg til alderspensjon i folketrygden fra 62 år. Tillegget gis til alle som har AFP-avtale.

Jo tidligere man går av, jo lavere vil det årlige beløpet bli, siden det da fordeles på flere år. Tillegget gis livet ut og kan fritt kombineres med lønnsinntekt og pensjon fra folketrygden.(Vilkår)

LO AFP NHO Arbeidsliv
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.