Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Årets avis på nett og papir!

  • Populære Søk:
  • Siste stillinger
  • Lederstillinger
Vis alle stillinger
Jan Ingolf Kristiansen svarer nå for grov skatteunndragelse i Oslo tingrett mens sønnen Are Abrahamsen skal være innlagt på sykehus i Moskva. Foto: Fredrik Solstad
Jan Ingolf Kristiansen svarer nå for grov skatteunndragelse i Oslo tingrett mens sønnen Are Abrahamsen skal være innlagt på sykehus i Moskva. Foto: Fredrik Solstad les mer

Jus

Jan Ingolf Kristiansen: Husker ikke, husker ikke, husker ikke

Jan Ingolf Kristiansen husket ikke stort da straffesaken mot ham endelig begynte onsdag.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Jan Ingolf Kristiansen husker at han har bodd i Afrika, California, Spania, England, Danmark og Sverige.

Men konkurser, tvangssalg, utlegg fra kemneren, bedrifter han jobbet i, hva han tjente penger på, hva han jobbet med, hvem han samarbeidet med, eller når han bodde hvor - det husker han svært lite, eller ingenting av.

Det ble klart da en mindre del av straffesaken som Økokrim har reist mot Jan Ingolf Kristiansen og sønnen Are Abrahamsen, startet i Oslo tingrett onsdag, to måneder etter at rettssaken skulle begynt.

Unndratt 15 mill

I tillegg til tiltalen for grovt bedrageri og grov utroskap, mener Økokrim at Jan Ingolf Kristiansen har unndratt minst 15 millioner kroner fra beskatning i Norge. Fra 2007 til 2013 fikk Kristiansen honorarer og inntekter fra salg av egne aksjer i Johnsen Oil som ble satt inn på ulike konti i Tyskland, Luxemburg og Storbritannia. Økokrim har tiltalt ham for grov skatteunndragelse etter at han ikke har levert selvangivelse siden 1999 og ikke skattet hverken til Norge eller andre land.

Johnsen Oil

  • For fire år siden skrev DN om hvordan Leiv Are Kristiansen (nå Are Abrahamsen) og faren Jan Ingolf Kristiansen hadde blåst opp verdien av det danske selskapet Johnsen Oil til ti milliarder kroner uten å ha solgt ett eneste oljefilter. Far og sønn Kristiansen eide 85 prosent av selskapet.
  • Flere verdivurderinger i milliardklassen og løfter om børsnotering gjort av selskapets finansrådgivere Schrøder Partners (nå en del av BDO i Danmark), var blant annet basert på en falsk Sintef-test av produktet og en kansellert milliardavtale med Gazprom. Sintef har anmeldt forfalskningen til politiet.
  • Are Abrahamsen og faren Jan Ingolf Kristiansen ble pågrepet og arrestert av politiet i henholdsvis Spania og Norge i april 2015. De står nå tiltalt for grovt bedrageri, grov utroskap og grov skattesvik.
  • Også familiens advokat, Tor Eggesvik, er siktet i saken for medvirkning til grovt bedrageri og kreditorsvik.
  • Da saken skulle opp for retten i fjor høst, uteble Are Abrahamsen og oppga at han var innlagt på sykehus i Moskva med en akutt skade. Han ble ikke trodd at Økokrim som mente han unndro seg straffeforfølging.
  • Etter gjentatte uteblivelser, ble det meste av straffesaken utsatt til neste høst, men skattesaken mot Jan Ingolf Kristiansen gikk i Oslo tingrett før jul.
Vis mer

Kristiansen erklærte seg ikke skyldig. Han mener han har vært utflyttet fra Norge siden 1999, mens Økokrim legger til grunn at han aldri har vært skattemessig utflyttet, og at han hele tiden har hatt et tett forhold til Norge med bolig og familie her.

Misunnelse

Kristiansen fremstilte seg som en oppfinner av renseteknologien som var grunnlaget for Johnsen Oil.

– Jeg skulle vært ingeniør, sa han i retten.

Uten utdannelse eller tekniske ferdigheter forklarte han at han tegnet frem skisser som siden ble maskiner som kunne rense forurenset olje.

– Det så ut til å bli en lønnsom geskjeft, men så kom det noe i avisen som gjorde at vi bare måtte slutte faktisk, i 2014. Årsaken var at de som hadde kjøpt aksjer ikke var fornøyde. De var misunnelige rett og slett, sa Kristiansen.

Les dokumentaren: Aksjeulvene

Personlig suppe

Til protester fra Erling O Lyngtveit, som er Kristiansens forsvarer, føres nå skatte-unndragelsessaken atskilt fra bedrageri og utroskap-saken, som er utsatt til neste høst.

Årsaken er at Are Abrahamsen skal være innlagt på sykehus i Moskva etter et illebefinnende der like før rettssaken skulle startet. Økokrim mener Abrahamsen unndrar seg straffeforfølging og at han er på flukt. Nå venter retten på en oversettelse av dokumenter på russisk som skal dokumentere hans helsetilstand.

– Jeg synes personlig det er blitt en suppe av dette. Det er som å skatte tyven for ikke å ha oppgitt tyvegodset i selvangivelsen, sa Lyngtveit.

Han har forklart retten at Jan Ingolf Kristiansen har svært sviktende hukommelse etter en ulykke for noen år siden. Ettersom hverken Kristiansens kone eller datter vil vitne for retten, har han derfor ivret for å vente slik at sønnen Are kan forklare saken i sin fulle bredde for retten, ikke bare skattesaken. Det er foreløpig uklart om sønnen eventuelt vil kunne vitne fra Russland, for eksempel over skype.

Skilt, gift, skilt

Økokrims førstestatsadvokat Geir Kavlie påviste i retten at årene før Johnsen Oil ble startet i 2005, hadde vært preget av en rekke konkurser og tvangsoppløste selskaper, samtidig som Kristiansen hadde 2,9 millioner utestående med kemneren etter uoppgjort restskatt for store deler av 80-tallet.

Kavlie påviste i retten at sommeren 2000, året etter at Kristiansen meldte utflytting til Spania og separerte seg fra sin kone, tok de opp felles lån på tre millioner kroner i Postbanken. I søknaden oppga de å være gift. Som grunnlag for lånet oppga da Kristiansen å være administrerende direktør for et amerikansk selskap, hvor han tjente 1,3 millioner kroner, men hadde skattemessig adresse i Monaco. I årene før og etter tusenårsskiftet var han involvert i en rekke selskaper, hvorav de fleste endte i skifteretten.

– Jeg husker ikke noe av det. Det ble ikke virksomhet i noen av de selskapene. Men jeg hadde ikke noe med det å gjøre, tror jeg, forklarte Kristiansen. Det var noen som ville låne navnet mitt, sa han om et annet, men angret seg etterpå og sa at det var dumt sagt. (Vilkår)

Jan Ingolf Kristiansen Økokrim Geir Kavlie Johnsen Oil Erling O. Lyngtveit Jus
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.