Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Årets avis på nett og papir!

  • Populære Søk:
  • Siste stillinger
  • Lederstillinger
Vis alle stillinger
Seniorforsker Cathrine Egeland ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning ved Høgskolen i Oslo og Akershus angret på sykkelen i snørik Oslo torsdag ettermiddag. Foto: Gunnar Lier
Seniorforsker Cathrine Egeland ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning ved Høgskolen i Oslo og Akershus angret på sykkelen i snørik Oslo torsdag ettermiddag. Foto: Gunnar Lier les mer

Arbeidsliv

Helsen er viktigst

Ikke shopping, men helsen er det viktigste når kvinner velger å jobbe deltid. Anklager hjelper ikke på lysten til å jobbe fulltid, mener forsker Cathrine Egeland.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.
  • Ni av ti minstepensjonister er kvinner.
  • Deltidsarbeidende får dårligere vilkår enn heltidsarbeidende på lønn, arbeidstid og ansiennitet.
  • 70 prosent av par som jobber heltid, har lik arbeidsdeling hjemme med husarbeid og barn
  • Barn med mødre i full jobb har det bedre arbeidsutsikter enn barn med deltidsarbeidende mødre. Det viser flere forskningsrapporter gjort på deltidsarbeid.

– Jada, det er mange gode grunner til å jobbe heltid, men det kan være gode grunner til å jobbe deltid også. Å ha veldig sterke tabloide meninger om det ene eller andre, kan være problematisk og bidra til å forsterke meningsforskjeller.

Det mener Cathrine Egeland, seniorforsker ved Senter for velferds- og arbeidslivsstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har blant annet forsket på likestilling og deltidsarbeid i en årrekke.

Spekter-sjef Anne-Kari Bratten, som organiserer arbeidsgiverne også i helsesektoren, uttalte i DN onsdag at mange deltidsarbeidende heller ville shoppe enn jobbe. Egeland, som laget en studie for Spekter i 2012, tror Bratten vet bedre enn å fastslå at shopping er viktig årsak til deltidsjobbing.

1. En av tre kvinner jobber deltid, de fleste har ikke barn boende hjemme. Hvorfor er det slik?

– Den viktigste grunnen til at kvinner ikke jobber fulltid, er helsebegrensninger. Mange som jobber frivillig deltid, gjør det for å kunne stå lenger i jobb. Dermed er det viktig å peke på arbeidsgiverne, og spørre i hvilken grad de legger til rette for et bedre arbeidsmiljø og at folk kan jobbe heltid. Omsorg og familielogistikk er nest viktigste årsak. Det kan nok være noen som ønsker tid til shopping også, men det kommer lenger ned på listen. Ønske om mer fritid er den fjerde viktigste årsaken for kvinner som jobber deltid.

2. Hvilket ansvar har mannen for at det er slik?

– Det er et godt spørsmål. En undersøkelse vi gjorde i 2012 viste at når kvinner velger å jobbe deltid, er det viktig at den samlede familieøkonomien er ok. Dermed får mannen hovedinntekten. Vår kultur forventer at mannen har hovedinntekten. Om det bør være slik, er et spørsmål alle bør stille seg, både kvinner og menn. Få menn som jobber deltid oppgir familie som årsak, for dem er deltidsarbeid i kombinasjon med pensjon viktigste årsak til deltidsarbeid.

3. Hvilke konsekvenser har det for samfunnet at så mange kvinner jobber deltid?

– Det gir utfordringer med mangel på arbeidskraft og en bærekraftig velferdsstat. Men når man ser fremover tror jeg at arbeidstid på 37,5, timer ikke blir stående. Det er ikke sikkert at vi i et fremtidig arbeidsmarked har behov for mer enn sekstimers dager.

4. Og for kvinnene?

– Det går utover deres økonomiske uavhengighet. De taper på pensjon, men gir mindre utslag i noen jobber. Det betyr at både de og familien blir avhengig av en partner.

5. Mange deltidsarbeidende blir sinte over anklager om latskap og shopping. Hva skal til for å motivere flere til å jobbe heltid?

– Å tilrettelegge bedre for alle og ta arbeidstagerne på alvor er viktig. (Vilkår)

Profil

Navn: Cathrine Egeland

Stilling: Forskningssjef ved Senter for velferds- og arbeidslivsstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Aktuell: Forsket mye på deltidsarbeid

Vis mer
Spekter Anne-Kari Bratten Cathrine Egeland Høgskolen i Oslo og Akershus Arbeidsliv
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.