Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Årets avis på nett og papir!

  • Populære Søk:
  • Siste stillinger
  • Lederstillinger
Vis alle stillinger
Randi Flesland, direktør i Forbrukerrådet under rettsaken mot DNB Asset Management i november. Foto: Fartein Rudjord
Randi Flesland, direktør i Forbrukerrådet under rettsaken mot DNB Asset Management i november. Foto: Fartein Rudjord les mer

Privatøkonomi

DNB vant over Forbrukerrådet

Forbrukerrådet tapte rettsaken mot DNB. Det betyr at 180 000 kunder ikke får igjen penger på for mye betalte honorarer i aksjefondene DNB Norge.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Rettsaken Forbrukerrådet førte på vegne av 180 000 kunder i DNB Norge-fondene endte med vinn for DNB.

– Vi er ikke overrasket. Samtidig er vi naturligvis glade for at tingretten er enig med oss i at kundene har fått det de har betalt for,sier informasjonsdirektør Even Westerveld i DNB.

– En trist dag for norske fondssparere, sier direktør i Forbrukerrådet Randi Flesland.

Kundene fikk det de betalte for

Dommen fra Oslo tingrett konkluderer slik: « Retten mener andelseierne har hatt krav på en grad av aktiv forvaltning som ga dem en reell mulighet for meravkastning. En slik forvaltning har de også fått.»

Retten mener likevel at forvaltningen av DNB Norge-fondene har ligget så tett på referanseindeksen i årene 2010 – 2014 at sannsynligheten var liten for at den aktive forvaltningen skulle være mer lønnsom enn et indeksfond.

« Etter rettens syn var det likevel en reell mulighet for at dette kunne skje",står det i dommen.

Opp til politikerne å sette grense

Dommer Ingebjørg Tønnesen dytter ansvaret over på Stortinget for å sette grenser for hvor aktivt et fond må være for å kunne kalle seg et aktivt og ikke et passivt forvaltet fond. Det tolker Flesland positivt.

« Domstolene bør ikke, etter rettens syn, oppstille noen regel om minstegrense for graden av aktiv forvaltning. (...). Gjennom en lovgivningsprosess vil man få utredet om en minstegrense er ønsket, og hvordan den i så fall bør innrettes. ", står det i dommen.

— Retten har langt på vei gitt Forbrukerrådet medhold i de faktiske forholdene, men kan ikke konkludere i vår favør da de mener dette er en politisk oppgave, sier forbrukerdirektør Randi Flesland.

Tønnesen anbefaler at det innføres mekanismer som gjør at ikke fondsforvaltere tjener så "gode penger på sine forvaltningsoppdrag som det det DNB har gjort med DNB Norge-fondene", men hun er ikke like sikker på om det er graden av aktiv forvaltning som skal bestemme størrelsen på honorarene.

Håper det ikke blir anke

– Vi håper Forbrukerrådet ikke anker, og heller benytter muligheten til å sette seg ned med finansbransjen og myndighetene for å diskutere gode løsninger for å ivareta de hensyn som ligger bak Forbrukerrådets søksmål. Vi har en rekke ganger invitert Forbrukerrådet til samtaler, og håper de åpner for det nå som tingretten har avvist kravet. sier Westerveld.

Dommen er ikke rettskraftig. Forbrukerrådet har en måned på seg til å anke.

— Det er mye i dommen som taler for en anke. Nå vil vi gjøre en vurdering av hva vi gjør videre, sier Flesland.

Slapp å betale sakskostnader

Forbrukerrådet slipper å betale saksomkostninger i saken.Retten begrunner det blant annet med at DNB har tjent "svært mye" på fondsforvaltningen.

«Saken har reist prinsipielle rettslige spørsmål som ikke tidligere har vært prøvd av domstolene. På bakgrunn av Finanstilsynets vedtak og de utredningene som er framlagt i saken, hadde Forbrukerrådet god grunn til å reise sak på vegne av andelseierne. I den samlede vurderingen har retten også lagt noe vekt på at DNBs inntekter fra den omtvistede fondsforvaltningen har vært svært høye.»(Vilkår)

Dette er saken

  • 180.000 kunder i DNB Norge, Avanse Norge og tidligere Postbanken Norge har etter Forbrukerrådets mening betalt 690 millioner kroner for mye i honorarer og tapt avkastning.
  • I mars 2015 kom Finanstilsynet med kraftig kritikk av DNB, fordi det mente sparerne i fondet DNB Norge betalte for et aktivt forvaltet fond, mens fondet var tilnærmet likt indeksfond. Tilsynet påla DNB enten å endre forvaltningen av fondet eller å kutte prisen.
  • DNB svarte med blant annet å gjøre endringer i forvaltningsteamet for fondet, øke fondets risikotagning og kutte i honorarene til DNB Norge og andre fond.
  • Forbrukerrådet førte saken som et gruppesøksmål. Dommen falt i Oslo tingrett 21. januar. Forbrukerrådet tapte, men har anket saken.
Vis mer

DNB ASA

Omsetning Vis alle regnskapstall

Les mer

Kilde: Proff.no

Forbrukerrådet DNB Jus Aksjefond Privatøkonomi
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.