Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Årets avis på nett og papir!

 • Populære Søk:
 • Siste stillinger
 • Lederstillinger
Vis alle stillinger
– Det var ikke et sololøp, sa Christian Selmers (foran til høyre) forsvarer Morten Bjotveit Tidemann (foran til venstre) om seismikkavtalen som ble en straffesak om skattesvik. Bak fra venstre: Advokat Bjørn Stordrange, Arne Helland og Advokat Eli Johanne Apold. Foto: Aleksander Nordahl
– Det var ikke et sololøp, sa Christian Selmers (foran til høyre) forsvarer Morten Bjotveit Tidemann (foran til venstre) om seismikkavtalen som ble en straffesak om skattesvik. Bak fra venstre: Advokat Bjørn Stordrange, Arne Helland og Advokat Eli Johanne Apold. Foto: Aleksander Nordahl les mer

Olje

Splid på tiltalebenken

Avtalen de inngikk, skaffet 291 millioner leterefusjonskroner til det lille oljeselskapet Skeie Energy. Nå slåss skattesviktiltalte Christian Selmer og Arne Helland mot Økokrim hver for seg.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Oljeseismikk verd 400 millioner kroner. Så en utbetaling på 291 millioner fra Skatteetaten, rett inn på konto. Hva skulle det lille oljeselskapet Skeie Energy, nå E&P Holding (EPH), da det kjøpte store mengder seismikk i 2009: Lete etter olje eller dekke løpende regninger med støttepenger fra Skatteetaten?

Leterefusjon

 • Etter at leterefusjonsordningen ble innført i 2005, har staten på 11 år utbetalt nærmere 100 milliarder kroner til oljeleting.
 • Ordningen ble innført for å gjøre det lettere for nykommere å starte opp på norsk sokkel.
 • Oljeselskaper som går med underskudd, kan nemlig velge å få utbetalt skatteverdien av sine letekostnader umiddelbart, i stedet for å måtte vente til de får inntekter å trekke kostnadene av mot.
 • Skattesatsen for oljeutvinning er 78 prosent, noe som betyr at oljeselskapene også får refundert 78 prosent av leteutgiftene.
Vis mer

Seismikk-kjøpet som ble straffesak

 • Seismiske undersøkelser til havs bruker luftkanoner til å sende lavfrekvente lydbølger ned i havbunnen for å søke etter forekomster av olje og gass.
 • I 2009 inngikk oljeselskapet Skeie Energy (nå E & P Holding, eller EPH) en avtale med seismikkselskapet TGS-Nopec om at sistnevnte skulle levere seismikk for 300 millioner kroner som skulle brukes til letevirksomhet. Det meste var eksisterende seismikk fra TGS-biblioteket. Partene undertegnet også en intensjonsavtale om ytterligere 600 millioner kroner. Det ble kjøpt seismikk for 400 millioner kroner bare i 2009.
 • Christian Selmer var toppsjef i Skeie Energy da avtalen ble inngått. På den andre siden av forhandlingsbordet satt Arne Helland, finansdirektør i TGS-Nopec da avtalen ble inngått.
 • Avtalen gjorde at Skeie Energy fikk utbetalt 291 millioner kroner gjennom den leterefusjonsordningen.
 • Skeie Energy betalte bare for deler av kjøpene kontant. Resten var finansiert av TGS gjennom et konvertibelt lån.
 • Økokrim ila 3. mars i fjor både EPH og TGS-Nopec forelegg på 85 millioner kroner hver. Bare EPH, som i dag er uten verdier, har vedtatt forelegget. Boten TGS nå kan måtte betale, er på 90 millioner kroner.
 • I tillegg ble tidligere Skeie Energy-sjef Christian Selmer og tidligere TGS-finansdirektør Arne Helland tiltalt for grov skattesvik og medvirkning til dette.
Vis mer

Økokrim mener avtalen bare kom i stand for å få leterefusjon fra staten, og mener utbetalingen gjør både oljeselskapet, seismikkselskapet og de ledende personene skyldige i grovt skattesvik.

Mandag begynte straffesaken som skal vare i 12 uker. På tiltalebenken den tidligere topplederen Christian Selmer i oljeselskapet E&P, den tidligere finansdirektøren i seismikkleverandøren TGS Arne Helland, og hans tidligere arbeidsgiver TGS. Alle nekter straffskyld.

«Ikke et sololøp»

Kampen mot Økokrim kjemper de hver for seg – og dels mot hverandre. Rekken med forsvarere på tiltalebenken kommer neppe til å fortelle samme historie om hva som skjedde og ble sagt rundt forhandlingsbordet våren 2009.

– I denne saken kan det nok hende at avtalen blir fremstilt som et sololøp fra Selmer. Det er ikke riktig, sa Christian Selmers forsvarer Morten Bjotveit Tidemann, og viste til et kobbel av advokater og rådgivere på alle sider av kjøpsavtalen mellom oljeselskapet og seismikkleverandøren.

– Ingen av dem reagerte på avtalen, påpekte Tidemann.

Den fjerde tiltalte i saken er det ingen som ønsker å assosieres med. Oljeselskapet E&P, som i likhet med TGS ble tildelt et forelegg fra Økokrim på 85 millioner kroner, har nemlig vedtatt sitt forelegg.

Christian Hjort, som forsvarte TGS, understreket at seismikkleverandøren ikke kunne ha noen plikt til å vurdere hvor nyttig seismikken ville være for E&P.

– Man kan ikke drive sensur overfor en kunde som på kort eller lang sikt ikke er i stand til å bruke seismikken.

Mens advokat Bjørn Stordrange understreket på sin side hvordan hans klient Arne Helland, tidligere finansdirektør i TGS, ikke har hatt noe med ligningsdokumentene til E&P å gjøre.

– Så langt har medvirkningsansvaret aldri blitt trukket tidligere, sa Stordrange i retten.

Første av sitt slag

Saken er den første straffesaken om den særnorske leterefusjonsordningen noensinne. Ordningen sikrer at oljeselskaper som går med underskudd får utbetalt 78 prosent av kostnader de bruker til leting etter olje.

Spørsmålet i denne saken var om kjøpet av seismikk ga kostnader for oljeselskapet E&P som kvalifiserte som slike letekostnader. Påtalemyndigheten og skattemyndighetene mener i dag at kjøpesummen som selskapet påberopte som leteutgifter, var fiktiv og et resultat av et avtalt spill mellom oljeselskapet og seismikkselskapet TGS.

Seismikken ble delvis betalt kontant av Skeie Energy, delvis ytet som selgerkreditt fra TGS. Selgerkreditten ble sikret ved en konvertibel låneavtale, som ga TGS en rett til å konvertere gjelden til aksjer ved forfall.

– De ville kjøpe penger, ikke seismikk, sa førstestatsadvokat Marianne Bender om avtalen oljeselskapet inngikk med TGS, som utløste 291 millioner kroner i utbetalinger gjennom leterefusjonsordningen.

– Saken er alvorlig fordi skattesviket omhandler et betydelig beløp og innebærer misbruk av leterefusjonsordningen for oljeselskaper, sier førstestatsadvokat Marianne Bender i Økokrim.(Vilkår)

Olje
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.