Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

 • Populære Søk:
 • Siste stillinger
 • Lederstillinger
Vis alle stillinger
Finansmannen Thorstein Selvik (62) mener menn blir marginalisert i omsorgsdebatten og er låst i en rolle som økonomisk hovedforsørgere. Foto: Fredrik Solstad
Finansmannen Thorstein Selvik (62) mener menn blir marginalisert i omsorgsdebatten og er låst i en rolle som økonomisk hovedforsørgere. Foto: Fredrik Solstad les mer

Arbeidsliv

– Jeg er jernmannen som bare fyker rundt og leverer penger hver måned

Finansrådgiver og fembarnsfar Thorstein Selvik (62) mener menn i finansbransjen blir låst i kravet om at de skal være hovedforsørgere.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

– Jeg er jernmannen som bare fyker rundt og leverer penger hver måned, sier Thorstein Selvik.

Finansrådgiveren, nettverksbyggeren og fembarnsfaren mener menn i statusjobber føler seg forpliktet til å være økonomiske hovedforsørgere.

Som DN omtalte i lørdagsutgaven, viser forskning at mange høyt utdannede og høytlønte menn kjenner seg presset til å prioritere penger og karriere fremfor pappaperm og familie. Det gjelder særlig i typiske karrierebransjer som finans.

– Selv om man har aldri så mye likestilling i et ekteskap, så ligger det dessverre forventninger i samfunnet om at en mann skal bringe hjem nok penger, sier Selvik.

– Så du opplever at de er låst i en rolle, i forventninger om at de skal forsørge?

– Ja, ja, ja! Jeg er låst i det selv jeg, i forventninger fra alle kanter!

Forsørgeransvar rammer likestillingen

Thorstein Selvik (62)

 • Bergenseren har siden han gikk ut fra NHH i 1982, jobbet blant annet innen strategisk rådgivning, shipping og finans.
 • Har fem barn i alderen 15 til 35, tre fra et tidligere ekteskap og to med sin nåværende kone.
 • Er daglig leder og eier i finansrådgivningsselskapet ACE Capital.
 • Har siden 2001 arrangert den årlige Herremiddagen i Bergen, der rundt 200 menn fra Bergens nærings-, finans- og samfunnsliv blir invitert.
 • Middagen er blitt kritisert for å bare være for menn, men det parerer Selvik slik: «Jeg spiser middag med kvinner de 364 andre dagene i året, så én herremiddag må være greit.»
 • Selvik elsker også musikk, og samler hvert halvår en jury med finans- og musikkompetanse for å kåre det beste fra en gitt sjanger eller annen undergruppe av musikk. Listen publiseres i DN.
Vis mer

Professor Helene Aarseth ved Universitetet i Oslo har studert den økonomiske elitens kjønnsrollemønster og yrkesdeltagelse. Hun har påpekt at det for finansmenn «er sosialt forventet at man har sommerhus i Cannes, hytte på Hafjell og drar på weekendturer til New York.»

Aarseth forteller at mange finansfedre strever for å opprettholde familiens livsstil.

– Det resulterer i et svært tradisjonelt kjønnsrollemønster på hjemmebane med liten grad av likestilling. I løpet av ukedagene er mennene så å si visket ut fra familien, sier Aarseth.

Professoren har dybdeintervjuet ti par hvor én eller begge jobber i finans.

I familiene er fleste av kvinnene hjemmeværende på fulltid eller har en liten deltidsjobb. Dette til tross for at nesten alle har en prestisjefylt utdannelse i jus eller økonomi og hadde høystatusjobber før de fikk barn.

De aller fleste kvinnene i studien har praktikanter og annen hjelp i hjemmet som gjør det enklere for dem å følge opp barna svært tett. De beskriver seg selv som utrolig privilegerte og er stolte av livsvalget sitt.

Låst i forsørgerrollen

At mange kvinner jobber deltid er et problem blant annet NHO-sjef Kristin Skogen Lund og statsminister Erna Solberg er opptatt av:

– Kvinner må jobbe mer. Kvinner som jobber heltid kan være en gullgruve for det norske samfunnet, sa Solberg til DN tidligere denne måneden.

 • Ifølge Statistisk sentralbyrå jobber 36,8 prosent av alle yrkesaktive kvinner deltid, mot 12,5 prosent av alle yrkesaktive menn.
 • Langt flere menn enn kvinner oppfatter at deres jobb er viktigere enn partnerens, og kvinner tar fortsatt mer ansvar på hjemmebane enn menn.
 • Bare én av fem menn som tjener over én million i året, tar lengre pappaperm enn fedrekvoten, som nå er på ti uker.

Finansmann og fembarnsfar Selvik påpeker at menn betaler en høy pris for en slik tradisjonell familieinnretning.

– Mange menn har stor frihet. De kan slippe å rydde og lage mat, og stikke til London hvis de vil, men gud hjelpe meg hvis de ikke leverer. Det handler ikke om å bare levere det familien trenger for å overleve, men folk er vanvittig opptatt av å bli likt og verdsatt i det sosiale miljøet rundt seg. De må ha den riktige bilen, hus og hytte, og det krever mye jobb å finansiere dette, sier Selvik.

Pappaperm

 • Norsk likestillingspolitikk hviler på synet om at likestilling i hjemmet og fordeling av permisjon når barna er små er helt avgjørende for at både menn og kvinner gjør karriere og kan bli ledere.

 • Foreldrepermisjon gir mødre og fedre betalt permisjon for å være hjemme etter fødselen.

 • Ordningen koster staten rundt 21 milliarder kroner i året.

 • I dag er foreldrepermisjonen 49 uker med 100 prosent inntekt, eller 59 uker med 80 prosent inntekt.

 • Foreldrepengeperioden består av fedrekvoten på ti uker, mødrekvoten på ti uker (pluss tre uker før fødsel) og fellesperioden på 26 uker (eller 36 uker med 80 prosent inntekt).
 • Hvis far ikke benytter seg av sine uker, mister familien denne delen av permisjonen.
 • Regjeringen foreslår at foreldrepermisjonen skal deles i tre like deler og at fedrekvoten skal øke til 15 uker.

Kilde: Nav, NTB, Core, Barne- og likestillingsdepartementet

Vis mer

Han tror mange opplever å være låst i forsørgerrollen.

Jeg tror menn føler seg marginalisert i omsorgsdebatten. Det er ingen som spør hva han ønsker og har behov for. Menns psykologi og følelser blir latterliggjort, mener jeg, sier Selvik.

– Tror du menn i finansbransjen ønsker å bruke mer tid på familien, men føler de ikke kan?

– Ja, men det vil du aldri finne en finansmann som vil si. De vil aldri si noe kontroversielt, fordi det er det samme som å miste business, sier Selvik.

Sklir inn i gamle mønstre

Runa Kerr er arbeidsdirektør i Finans Norge, en organisasjon som representerer arbeidsgivere til rundt 40.000 ansatte i finansnæringen.

– Vi vet at mange menn fortsatt blir møtt med skepsis på jobben hvis de insisterer på mer permisjon enn fedrekvoten. Det er også et problem at kvinner sklir inn i gamle mønstre som innebærer dårligere karrieremuligheter og lavere lønn, sier Kerr.

Hun mener arbeidsgivere har et stort ansvar for å tilrettelegge for både uttak av pappapermisjon og en mest mulig fleksibel arbeidstid for dem som ønsker det.

– Her mener vi at det har skjedd en positiv utvikling, selv om enkelte arbeidsgivere i finansbransjen, i likhet med andre næringer, fortsatt ikke i tilstrekkelig grad ser verdien av det.

Knut Brundtland, sjef i finanshuset ABG Sundal Collier, mener forsørgeransvaret som hviler på menn i finansbransjen var større noen tiår tilbake.

– Vi er kommet langt, kanskje ikke helt i mål, men utviklingen er likevel tydelig i retning av full reell likestilling i familie og arbeidsliv. Det som påvirker utviklingen er nå særlig kulturelle og sosiale forhold og ikke lenger rettslige ulikheter. Dette er derfor ikke problemstillinger som vi som arbeidsgiver bør prioritere å gripe inn i eller endre, fordi dette er i ferd med å tilpasse seg selv, skriver Brundtland i en epost.

Han mener at det synes som om likestillingen også fullt ut omfatter forsørgeransvaret i den nye generasjonen barnefamilier, de som er i 20- og 30-årene nå og har to karrierer og barn.(Vilkår)

Likestilling Thorstein Selvik Knut Brundtland Politikk Finans Arbeidsliv
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.