Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

  • Populære Søk:
  • Siste stillinger
  • Lederstillinger
Vis alle stillinger
Til tross for en svak start på børsåret tror forvalter Martin Mølsæter i Firstfondene fortsatt at 2018 kan bli et godt år for investorene på Oslo Børs. Foto: Per Thrana
Til tross for en svak start på børsåret tror forvalter Martin Mølsæter i Firstfondene fortsatt at 2018 kan bli et godt år for investorene på Oslo Børs. Foto: Per Thrana les mer

Finans

Her er fondene som har falt mest i år

Børsåret startet med et pang, men futten gikk fort ut av raketten og samtlige norske aksjefond ligger nå med tap for 2018. Her er fondene som har gjort det best og dårligst.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Oslo Børs startet året med en kursoppgang på over tre prosent i løpet av årets seks første børsdager, før hovedindeksen stabiliserte seg i underkant av 840 poeng. Men etter to uker på dette platået bar det nedover i slutten av januar. Det samlede kursfallet er nå på over fem prosent siden 23. januar, og rundt 2,5 prosent hittil i år.

DNs gjennomgåelse viser at samtlige 76 norske aksjefond har falt i verdi hittil i år, de verste har falt mer enn seks prosent i verdi.

First Generator er blant fondene som har gjort det svakest hittil i år. Mens fondene i DNs utvalg i snitt har falt rundt 3,6 prosent så langt i 2018 har Generator-fondet, som ledes av forvalter Martin Mølsæter, falt hele 5,9 prosent.

First Generator er et aktivt forvaltet fond med en spisset portefølje bestående av mellom 12 og 16 selskaper. Dette gir noe større avkastningssvingninger enn i brede fond og markedet generelt.

– Måneden bar preg av at energisektoren falt selv om oljeprisen steg. Vi tror dette gapet vil lukkes over de neste månedene og forventer en relativt sterk oljepris rundt 70 dollar per fat, skriver Mølsæter i en fersk porteføljerapport for januar.

Har solgt seg ut av PGS

Mølsæter trekker frem gassfraktrederiet Golar LNG og tørrbulkrederiet Navios Maritime Partners som investeringer som bidro mest til å dra fondets avkastning ned i januar.

– PGS bidro mest på den positive siden. Vi har benyttet den kraftige kursoppgangen i PGS til å selge oss helt ut av selskapet, sier Mølsæter.

Seismikkselskapet PGS var i fjor høst den største enkeltinvesteringen til fondet First Generator, noe som tynget fondet i oktober da PGS-kursen falt rundt 30 prosent. Men siden midten av november har PGS-kursen nær doblet seg fra rundt 12 til nær 24 kroner.

– Vi har økt kontantposisjonen i fondet til 10 prosent for å ha fleksibilitet til å utnytte nervøsiteten i markedet som kommer i sluttfasen av en korreksjon, skrev Mølsæter ved inngangen til februar.

Tror på godt børsår

Til tross for økt uro på verdens børser har Mølsæter fortsatt tro på at 2018 kan bli et godt børsår.

– Global økonomisk vekststyrke har vist seg svært god over en lengre periode nå. Det er lite som tyder på en snarlig avmatning, sier Mølsæter.

Han viser også til historisk statistikk som viser at i ni av ti år der januar ender i pluss, ender også året som helhet med oppgang. For å forberede seg på mer børsturbulens har imidlertid First Generator tatt gevinst i finansselskapet Axactor og gassrederiet Flex lng.

– Fondet har også økt posisjonen i Pareto Bank som følge av signaler om utflating av boligprisene og fortsatt stor utlånsinteresse innen prosjektfinansiering, sier Mølsæter.

Han har den siste måneden også flyttet fondets penger inn i oljeselskaper DNO og oppdrettsselskapet Marine Harvest.

Til tross for den svake avkastningen hittil i år, er First Generator fortsatt blant de 25 fondene som har levert best avkastning det siste året.

Ren men fattig

Et annet fond som har gjort det svakt hittil i 2018 er Storebrand Norge Fossilfri. Dette miljøvennlige fondet, som blant annet unngår investeringer i olje- og oljeserviceaksjer, ble startet i slutten av april 2017. Siden den gang har fondet steget 5,9 prosent i verdi, mens hovedindeksen er opp mer enn det dobbelte, 12,5 prosent, i den samme perioden.

– Vi er ikke eksponert mot olje og offshore i det hele tatt. Dette er en sektor som har gått bra det siste året på grunn av stigende oljepriser, sier forvalter Alf Inge Gjerde i Storebrand.

Storebrand-forvalter Alf Inge Gjerde har ikke stor suksess med fossilfritt fond. Foto: Thomas Kleiven

Siden fondet ble startet har prisen på nordsjøolje steget med rundt 30 prosent.

– Var det dårlig timing å lansere et fossilfritt fond nettopp nå?

– Vi hadde ikke noe fokus på timing i forhold til oljeprisen når vi lanserte fondet. Det var mest fordi det var en etterspørsel etter denne typen fond, sier Gjerde.

Han forteller at fondet også undervekter børskjempene Hydro og Yara på grunn av selskapenes store karbonavtrykk. Dette har også bidratt negativt til fondets relative utvikling siden begge disse selskapene har steget over 15 prosent på børsen siden begynnelsen av mai.

Kresen vinner

Blant de norske fondene som har gjort det best hittil i år utmerker DNB Norge Selektiv seg. Mens fondene i DNs utvalg i snitt har falt 3,6 prosent hittil i år har DNB-fondet som ledes av forvalter Jarle Sjo kun falt rundt 1,5 prosent i verdi.

– Selektiv er en ganske konsentrert portefølje med investeringer i mellom 25 og 30 selskaper. Fondets avkastningen vil dermed variere i noe større grad relativt til indeks enn i et bredere fond som DNB Norge, forteller forvalter Jarle Sjo i DNB

Han trekker frem seismikkselskapet PGS, flyselskapet Norwegian og teknologiselskapet Nordic Semiconductor som investeringer som har bidratt positivt så langt i 2018.

Varsler mer børsuro

Ifølge Jarle Sjo kan børsuroen de siste dagene være et tegn på at tiden med ekstrem lav volatilitet og jevnt stigende aksjekurser er over.

– Ja, vi kan nok nå gå inn i en mer normal situasjon med større svingninger i aksjekursene. Det kan godt hende at dette blir en korreksjon som varer i noen dager, men den underliggende utviklingen er fortsatt god, sier Sjo.

Han viser til at den globale veksten fortsatt er god og at selskapenes inntjening fortsatt er i bedring.

– Historisk har vi fått signaler om at den økonomiske veksten avtar før aksjemarkedet snur. Dette har vi foreløpig ikke sett tegn til. Men samtidig er det klart at selskapene på Oslo Børs er ganske høyt priset, sier Sjo.

Dersom man ser på avkastningen det siste året må DNB Norge Selektiv se seg slått av flere andre fond, men DNB-fondet er fortsatt blant de 20 beste i DNs utvalg av 76 fond.(Vilkår)

Aksjefond Sparing Børs Fond Oslo Børs Finans
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.