Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Årets avis på nett og papir!

  • Populære Søk:
  • Siste stillinger
  • Lederstillinger
Vis alle stillinger
Renten på amerikansk statsgjeld med ti års løpetid har hentet seg markert inn igjen denne uken og er nå nær de høyeste nivåene på fire år. Foto: DN/Infront
Renten på amerikansk statsgjeld med ti års løpetid har hentet seg markert inn igjen denne uken og er nå nær de høyeste nivåene på fire år. Foto: DN/Infront les mer

Makroøkonomi

Nå er «verdens viktigste rente» nesten tilbake igjen der den var da børsraset startet

Flere forhold bidrar til at tiårsrenten i USA trekker opp igjen etter børsuroen tidligere denne uken.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Forrige ukes oppgang i tiårsrenten i USA, som er en viktig referanserente i finansmarkedene verden over, er blitt pekt på som den utløsende årsaken til de massive bevegelsene på børsene de siste dagene.

Etter at renten falt markert i begynnelsen av uken, har den hentet seg inn igjen de siste dagene. Torsdag formiddag er den nær nivåene den var på da børsfallet startet forrige fredag – og dermed nær det høyeste nivået på mer enn fire år.

Renteoppgang – igjen

Tiårsrenten er den årlige renten som investorer krever for å låne den amerikanske staten penger i ti år. Renten – som beveger seg i motsatt retning av prisen på statsgjelden – falt markert tilbake som følge av økt etterspørsel etter amerikansk statsgjeld i dagene med størst børsuro. Litt roligere utvikling de siste dagene har sendt rentene opp igjen.

«Verdens viktigste rente»

  • Renten på amerikansk statsgjeld med ti års løpetid – tiårsrenten – omtales gjerne som «verdens viktigste rente», siden den er en referanse for mange renter, men også andre finansielle størrelser, verden over.
  • Siden amerikansk statsgjeld blir sett på som en tilnærmet risikofri investering, vil markedsaktørene tendere til å kjøpe statsgjeld når det er mye frykt og pessimisme i markedet – og selge når det er mye optimisme. Derfor blir rentene på statsgjeld en viktig målestokk på forventninger og risikoappetitt også i andre markeder, som aksjemarkedet.
  • Rentene i verden er dessuten tett knyttet sammen. Rentenivået i USA, som er verdens største og mest dominerende økonomi, smitter fort over til andre land og regioner. For mindre økonomier, som den norske, vil det over tid være vanskelig å ha et rentenivå som avviker vesentlig fra rentene ute.
Vis mer

Det siste døgnet er det også andre forhold som har påvirket renteutviklingen i USA.

– Statsrentene rykket oppover etter svak etterspørsel i en auksjon av tiårige statsobligasjoner. Og det amerikanske senatet ble enige om en budsjettavtale, som kanskje har økt forventningene om sterkere økonomisk vekst, skriver seniorøkonom Kyrre Aamdal i en oppdatering fra DNB Markets torsdag.

De siste månedenes oppgang i de lange rentene i USA er blitt knyttet til forventninger om at inflasjonen vil ta seg opp som følge av sterkere vekst og lavere ledighet. Den amerikanske sentralbanken Federal Reserve (Fed) kan i en slik situasjon bli nødt til å heve styringsrenten raskere enn planlagt.

Må låne mer

Onsdagens budsjettavtale innebærer også at USAs såkalte gjeldstak – som er politikernes selvpålagte grense på hvor stor statsgjelden kan være – blir løftet ytterligere, ifølge Reuters. At staten fremover skal låne mer, innebærer at tilbudet av statsgjeld øker ytterligere i markedet, noe som isolert sett trekker i retning av ytterligere renteoppgang.

Samtidig er det utsikter til at en svært sentral del av etterspørselen etter gjelden forsvinner. Som en del av den stimulerende pengepolitikken etter finanskrisen har den amerikanske sentralbanken Federal Reserve kjøpt opp store mengder statsgjeld, nettopp for å presse ned de langsiktige rentene. I fjor høst startet sentralbanken å redusere den etter hvert betydelige beholdningen av statsgjeld den har opparbeidet seg. At en tidligere svært betydelig kjøper av statsgjeld i praksis har begynt å selge, fører til større tilbud og lavere etterspørsel. Dette trekker derfor også i retning av høyere renter.

Tror oppgangen fortsetter

Samtidig er det utsikter til at den europeiske sentralbanken ECB senere i år vil stoppe sine tilsvarende oppkjøp av europeisk statsgjeld.

– For første gang siden 2008 vil dermed rentemarkedet miste drivkraften fra store verdipapirkjøp fra sentralbankene, skriver rente- og valutastrateg Joachim Bernhardsen i Nordea Markets i en oppdatering til kundene denne uken.

– Dette blir også første gang siden finanskrisen at pengepolitikken strammes til i «begge ender», både ved høyere styringsrenter og reduksjon i verdipapirbeholdningen, legger han til.

Den amerikanske sentralbanken har planlagt å øke renten ytterligere tre ganger i år.

– Vi tror det kommer til å sørge for at bevegelsen vi har sett opp i lange renter i det siste kommer til å fortsette, skriver Bernhardsen.(Vilkår)

USA Fed Kyrre Aamdal Den europeiske sentralbanken Reuters Makroøkonomi
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.