Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Årets avis på nett og papir!

  • Populære Søk:
  • Siste stillinger
  • Lederstillinger
Vis alle stillinger
Jusprofessor Tore Bråthen (bildet) ved Handelshøyskolen BI tror Oceanteams to hovedaksjonærer, Hessel og Haico Halbesma, kan lykkes med å flytte problemene ut fra Norge, ved å fusjonere seg til Nederland. Foto: Øyvind Elvsborg
Jusprofessor Tore Bråthen (bildet) ved Handelshøyskolen BI tror Oceanteams to hovedaksjonærer, Hessel og Haico Halbesma, kan lykkes med å flytte problemene ut fra Norge, ved å fusjonere seg til Nederland. Foto: Øyvind Elvsborg les mer

Børs

- Ikke utenkelig at det vil komme unna med dette

Hvis Oceanteam rømmer landet, kan selskapet komme unna konflikter med både revisor og aksjonærer, ifølge jusprofessor Tore Bråthen.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

– Jeg har aldri hørt om noe selskap som har løst konflikt med revisor ved å flytte ut av landet. Men det er ikke utenkelig at det vil komme unna med dette, sier Tore Bråthen, professor i selskapsrett på Handelshøyskolen BI.

I en melding sendt Oslo Børs etter stengetid fredag, går det frem at ledelsen i kriserammede Oceanteam har bestemt at selskapet skal flyttes til Nederland.

Bakgrunnen er at selskapet er truet av tvangsavvikling fordi det ikke har revisor. Selskapet har kort frist på seg til å få en revisor på plass, men erkjenner i børsmeldingen at det ikke vil nå fristen.

Som DN tidligere har skrevet, fratrådte revisor Anfinn Fardal i november etter lang tids konflikt. Ledelsen hevder at det var selskapet som kastet revisor på dør, men det er på det rene at det ikke ble avholdt noen generalforsamling som vedtok dette, slik reglene foreskriver.

For å unngå likvidering og sikre verdiene i selskapet, vil ledelsen i selskapet nå flytte selskapet utenlands, og fusjonere med et heleid Nederland-registrert datterselskap, Oceanteam II BV. Datterselskapet skal bli overtagende selskap, og dets revisor vil overta revisorrollen i det fusjonerte selskapet, heter det i meldingen.

Kan lykkes

– Jeg tror hverken Finanstilsynet eller Børsen vil sette foten ned, dersom det er tilstrekkelig oppslutning fra aksjonærene, det vil si to tredjedels flertall, sier Bråthen, som ikke levner mye håp for minoritetsaksjonærene.

Ved generalforsamlingen i august i fjor var det en fjerdedel av aksjonærene som viste seg kritisk til måten selskapet har vært ledet på.

Far og sønn Hessel og Haico Halbesma har vært styreleder og konsernsjef de siste ti årene, og eier også 36,2 prosent av stemmene.

Haico Halbesma i Oceanteam. Foto: Stefan Segers

– Hvis motstanden ikke blir større enn da, vil fusjonen gå igjennom og aksjonærene og opposisjonen kan bli stilt ganske dårlig, dersom selskap ikke blir notert på en børs i Nederland.

Fredag ble det besluttet i Bergen tingrett at fem års nærstående transaksjoner mellom selskapet og far og sønn Halbesma skal granskes. Beslutningen skjedde etter krav fra minoritetsaksjonærene, som mener ledelsen i lang tid har puttet penger i egne lommer, fremfor i selskapet.

– En utflytting vil komplisere en granskning ved at det fusjonerte selskapet blir underlagt nederlandsk rett. Det kan kanskje gjøre det enklere å unndra informasjon, sier Bråthen.

Dersom forslaget får tilstrekkelig oppslutning fra aksjonærene, er det bare långiverne som kan stoppe utflytting, tror Bråthen.

Kanskje tipp topp

– Kanskje långiverne synes det er tipp topp at Oceanteam flyttes til Nederland, men det er for tidlig å si. Det må trolig til et møte blant obligasjonseierne for å avklare deres holdning, sier Lars Erik Lærum i Nordic Trustee, som representerer obligasjonseierne i Oceanteam med en halv milliard utestående hos Oceanteam.

Etter misnøye med måten Oceanteam ble ledet på, fikk obligasjonseierne inn en egen styrerepresentant i styret i fjor i forbindelse med reforhandling av obligasjonslånet.

– Vi har mange nederlandske utstedere, det er ingen automatikk i at de synes Nederland er et dårlig sted å være, sier Lærum.

Han opplyser at långiverne vil ha adgang til å stoppe utflyttingen dersom det kan gi betydelig negativ effekt for selskapet evne til tilbakebetaling. (Vilkår)

Oceanteam

  • Eier og leier ut offshore service-skip.
  • Har vært gjennom en stor snuoperasjon etter at tidligere ledelse og hovedaksjonær lenge var i konflikt med aksjonærer, långivere, revisor og ansatte.
  • I mars tok obligasjonseierne over selskapet, og 95 prosent av gjelden ble gjort om til aksjer. De tidligere aksjonærene sitter igjen med fire prosent av aksjene. Selskapet ledes nå av et nytt styre og en ny konsernsjef, Diederik Legger.
  • Ble styrt av de to hovedaksjonærene, far og sønn Hessel og Haico Halbesma, frem til de ble kastet i mars.
  • Ble suspendert på Børsen 14. mars da Finanstilsynet varslet alvorlige feil i regnskapet for 2017. Handelen ble gjenopptatt mandag denne uken.
  • I august 2017 krevde nær en fjerdedel av aksjonærene granskning og fikk medhold i Gulating lagmannsrett før påske. Granskningen pågår med sikte på å finne ut om de tidligere hovedaksjonærene beriket seg på bekostning av selskapet.
  • Revisjonsselskapet RSM kom på plass som revisor i april etter at KPMG trakk seg i november.
Vis mer

Børs
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.