Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Årets avis på nett og papir!

  • Populære Søk:
  • Siste stillinger
  • Lederstillinger
Vis alle stillinger
Etter en periode med svært lav prisvekst, har prisveksten i USA tatt seg noe opp de siste årene. Onsdag ettermiddag kommer nye tall for utviklingen i konsumprisene i januar. Foto: DN/Macrobond
Etter en periode med svært lav prisvekst, har prisveksten i USA tatt seg noe opp de siste årene. Onsdag ettermiddag kommer nye tall for utviklingen i konsumprisene i januar. Foto: DN/Macrobond les mer

Makroøkonomi

Onsdag ettermiddag kommer tallet som kan gi mer frykt og uro i markedene

Dagens tall vil på kort sikt være avgjørende for om roen i markedet opprettholdes, ifølge sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Utviklingen i amerikanske konsumpriser vil stjele mye av oppmerksomheten i verdens markeder onsdag ettermiddag norsk tid:

– Tegn til at den amerikanske lønnsveksten og inflasjonen endelig tar seg opp har vært de viktigste driverne bak den siste tidens oppgang i rentene og uroen i aksjemarkedene, skriver rentestrateg Lina Fransson i morgenrapporten fra meglerhuset SEB onsdag.

Inflasjon

  • Inflasjon er vedvarende vekst i det generelle prisnivået, og er det samme som et fall i verdien av penger. Det vil si at man får mindre varer eller tjenester enn før for en bestemt sum penger.
  • Endringen i prisene på konsumvarer, målt ved prisindekser som konsumprisindeksen (KPI), brukes gjerne som et mål på inflasjonen.
  • I USA har sentralbanken et mål om at prisveksten over tid skal være på rundt to prosent.
Vis mer

Kan gi mer inflasjonsfrykt

Sterkere prisvekst kan skape forventninger om at rentene kommer raskere opp enn ventet.

– Skulle lønnsveksten og inflasjonen nå begynne å tilta raskere enn ventet øker sannsynligheten for at Fed vil levere flere enn de tre rentehevingene de har signalisert for inneværende år. Derfor vil dagens inflasjonstall være avgjørende på kort sikt for om roen i markedet opprettholdes, skriver sjeføkonom Kjetil Olsen i morgenrapporten fra Nordea Markets onsdag.

Olsen mener derfor at «alles øyne» vil være rettet mot konsumprisindeksen i USA i januar, som slippes klokken 14.30 onsdag ettermiddag, norsk tid.

I markedet er det ventet at årsveksten i konsumprisene i januar faller noe tilbake sammenlignet med måneden før.

– Skulle vi bare får en tidel høyere inflasjon enn ventet vil det trolig gi ny næring til inflasjonsfrykten, med oppgang i lange renter og en ny korreksjon ned i aksjer som resultat, skriver Olsen.

Det er ventet at selve konsumprisindeksen vil vise en årsvekst i prisene på 2,0 prosent i januar, ned fra 2,1 prosent måneden før, ifølge estimater innhentet av Bloomberg News.

Kjerneinflasjonen, som er utviklingen i konsumprisene justert for energi- og matvarer, er ventet å være på 1,7 prosent i januar, ned fra 1,8 prosent måneden før.

Steg mye i januar i fjor

Overraskende sterk lønnsvekst i myndighetenes jobbrapport fra januar fører til at mange investorer vil lete etter tegn til at lønnsveksten nå viser seg i form av sterkere oppgang i konsumprisene. I januar var lønnsveksten den sterkeste siden 2009.

– Noe sterkere lønnsvekst i forrige arbeidsmarkedsrapport har fyrt opp under forventningene til lønnsveksten fremover. Utsikter til mer ekspansiv finanspolitikk har vært bensin på bålet. Likevel, inflasjonen er ventet å avta noe fra 2,1 prosent i desember til 2,0 prosent i januar. Det skyldes ikke svakere inflasjonspress, men at prisene steg uvanlig mye i januar i fjor, skriver valutastrateg Magne Østnor i morgenrapporten fra DNB Markets onsdag.

Høyere inflasjonspress

Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken peker på at ikke bare jobbrapporten, men også mer presise kvartalsvise målinger, viser at lønnsveksten, og dermed også inflasjonspresset, er på vei oppover.

Hun mener derfor en utvikling der årsveksten i konsumprisene ikke faller tilbake i januar kan indikere at den underliggende prisveksten er på vei opp.

– Her skal vi huske på at månedsveksten i januar i fjor var sterk. Så skulle vi heller få se at årsveksten i det kommende januartallet ikke avtar, vil dette være et uttrykk for sterkere underliggende prisvekst, skriver Due-Andresen.(Vilkår)

USA Inflasjon Konsumprisindeksen Kpi Finansmarkedene Makroøkonomi
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.