Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Årets avis på nett og papir!

 • Populære Søk:
 • Siste stillinger
 • Lederstillinger
Vis alle stillinger
Bjarne Skeie satt hele mandag i vitneboksen i rettssaken mot tidligere sjef Christian Selmer i Skeie Energy, nå EPH. Foto: Mikaela Berg
Bjarne Skeie satt hele mandag i vitneboksen i rettssaken mot tidligere sjef Christian Selmer i Skeie Energy, nå EPH. Foto: Mikaela Berg les mer

Jus

– Helt forferdelig

Sørlendingen og milliardæren Bjarne Skeie synes alle sakene rundt oljeselskapet Skeie Energy er helt forferdelig. Nå har han brukt mellom 40 til 50 millioner kroner på advokater for å renvaske seg.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

– Helt forferdelig

På gangen i Oslo tingrett leter ikke sørlendingen Bjarne Skeie lenge etter ord når han skal beskrive alle rettssakene som er dukket opp i kjølvannet av hans satsing på å bygge opp et nytt norsk oljeselskap. Mandag var Skeie vitne i rettssaken der Christian Selmer, tidligere sjef for Skeies oljeselskap, og Arne Helland, tidligere finansdirektør i seismikkselskapet TGS er tiltalt av Økokrim for grovt skattesvik. På tiltalebenken sitter også seismikkselskapet TGS som nektet å vedta boten på 85 millioner kroner fra Økokrim. Skeies oljeselskap der det ikke finnes noen verdier igjen, har imidlertid vedtatt boten på 85 millioner kroner.

– Det har ikke vært i vår villeste fantasi å bli innblandet i skattesvindel, sa Skeie i retten.

I kjølvannet av kollapsen i Skeies oljeselskap Skeie Energy som nå har skiftet navn til E&P Holding (EPH), verserer det nå i tillegg en rekke sivile saker. Skeies selskaper har blant annet gått en rekke rettsrunder i sivile saker mot Christian Selmer og hans selskaper. Skeie har vunnet første runde mot staten om et garantiansvar på 400 millioner kroner.

Ifølge Skeie har han brukt mellom 40 til 50 millioner kroner på advokater på de ulike sakene.

– Og det vil vi fortsette med. Vi vil renvaske oss, sa Skeie.

Mener selskapet utnyttet leterefusjonsordning

Det var i 2007 sørlendingen og oljeservicegründeren Bjarne Skeie satset på å bygge opp et nytt norsk oljeselskap. E&P Holding (EPH), inngikk to år senere en gigantisk avtale med det børsnoterte seismikkselskapet TGS om kjøp av seismikk for rundt 900 millioner kroner.

Nå ni år etter er denne seismikkavtalen kjernen i straffesaken Økokrim har anlagt mot tidligere sjef i EPH, Christian Selmer, og tidligere finansdirektør Arne Helland i TGS. Tiltalt er også TGS som har nektet å vedta en bot på 85 millioner kroner som Økokrim har ilagt selskapet.

Myndighetene mener Skeies oljeselskap urettmessig tilegnet seg 291 millioner kroner fra staten. Økokrim mener at kjøpet av seismikk fra TGS i realiteten var oppkonstruert for å utnytte leterefusjonsordningen. Den svært gunstige skatteordningen gir oljeselskaper med underskudd rett til å få utbetalt fra skattekontoret fradrag for kostnader de har hatt til leting etter olje. Penger brukt på seismikk er et typisk eksempel på kostnader det vanligvis kan kreves fradrag for.

Skeie var ikke inne i detaljene

I retten mandag fikk Bjarne Skeie en rekke detaljerte spørsmål om oppbyggingen av oljeselskapet EPH, kommunikasjon rundt inngåelsen av avtalen med TGS. En rekke eposter mellom de involverte partene og referater fra styremøter ble lest opp i retten – referater som Bjarne Skeie selv har undertegnet.

Bjarne Skeie ga svært mange ganger uttrykk for at han ikke husket konkrete møter og eposter, at han ikke hadde satt seg inn i problemstillingen eller at han stolte på Christian Selmer. Da avtalen med TGS ble gjort i 2009 var det en av de største seismikkavtalene i verden det året.

– I dag har jeg fått høre at det er enorme mengder seismikk som ble kjøpt. Det visste jeg ikke da, sa Skeie i retten.

Skeie gjentok flere ganger at han ikke var inne i detaljene rundt forretningsdriften i EPH eller avtaleinngåelsen.

– Jeg var ikke orientert, sa Skeie

Eller:

– Jeg har kanskje sett det, men ikke studert det i detalj.

Eller:

– Jeg kan ikke huske det.

Bjarne Skeie ga samtidig uttrykk for at han hadde et helt kobbel av advokater, revisorer og rådgivere som han stolte på i de store transaksjonene.

Til Dagens Næringsliv har Christian Selmer, tidligere sjef i EPH, gitt uttrykk for at han synes det er blodig urettferdig at han sitter på tiltalebenken.

– Hvis det er noe galt med avtaleverket, er jeg ikke alene om å være skurk. Her var styret orientert. TGS var orientert, og advokater og revisorer hadde gått gjennom transaksjonen, har Selmer sagt.(Vilkår)

Seismikk-kjøpet som ble straffesak

 • Seismiske undersøkelser til havs bruker luftkanoner til å sende lavfrekvente lydbølger ned i havbunnen for å søke etter forekomster av olje og gass.
 • I 2009 inngikk oljeselskapet Skeie Energy (nå E & P Holding, eller EPH) en avtale med seismikkselskapet TGS-Nopec om at sistnevnte skulle levere seismikk for 300 millioner kroner som skulle brukes til letevirksomhet. Det meste var eksisterende seismikk fra TGS-biblioteket. Partene undertegnet også en intensjonsavtale om ytterligere 600 millioner kroner. Det ble kjøpt seismikk for 400 millioner kroner bare i 2009.
 • Christian Selmer var toppsjef i Skeie Energy da avtalen ble inngått. På den andre siden av forhandlingsbordet satt Arne Helland, finansdirektør i TGS-Nopec da avtalen ble inngått.
 • Avtalen gjorde at Skeie Energy fikk utbetalt 291 millioner kroner gjennom den leterefusjonsordningen.
 • Skeie Energy betalte bare for deler av kjøpene kontant. Resten var finansiert av TGS gjennom et konvertibelt lån.
 • Økokrim ila 3. mars i fjor både EPH og TGS-Nopec forelegg på 85 millioner kroner hver. Bare EPH, som i dag er uten verdier, har vedtatt forelegget. Boten TGS nå kan måtte betale, er på 90 millioner kroner.
 • I tillegg ble tidligere Skeie Energy-sjef Christian Selmer og tidligere TGS-finansdirektør Arne Helland tiltalt for grov skattesvik og medvirkning til dette.
Vis mer

Leterefusjon

 • Etter at oljeskattesystemet ble endret i 2005, har staten på 11 år betalt til sammen 97,7 milliarder 2015-kroner til nye oljeselskaper for deres oljeleting.
 • Denne såkalte leterefusjonsordningen ble innført for å gjøre det lettere for nykommere å starte opp på norsk sokkel.
 • Oljeselskaper som går med underskudd, kan nemlig velge å få utbetalt skatteverdien av sine letekostnader umiddelbart, i stedet for å måtte vente til de får inntekter å trekke kostnadene av mot.
 • Skattesatsen for oljeutvinning er 78 prosent, noe som betyr at oljeselskapene også får refundert 78 prosent av leteutgiftene.
Vis mer

Bjarne Skeie

Alder: 73 år

Stilling: Gründer og tidligere styreleder og daglig leder i Skeie Technology

Bjarne Skeie flyttet til Kristiansand som nyutdannet ingeniør og fikk jobb i kranselskapet Hydralift. Siden har han vært involvert i det meste som har skjedd i offshoreleverandørindustrien på Sørlandet. Han har vært helt avgjørende for Kristiansands unike posisjon i den globale boreutstyrsbransjen. I 2007 startet han selskapet Skeie Energy som nå har skiftet navn til E&P Holding (EPH).

Aktuell: Satte prisrekord på 43,9 millioner kroner for sitt leilighetskjøp i Kristiansand.

Vis mer

Oslo tingrett Bjarne Skeie Økokrim TGS EPH Jus
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.