Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Årets avis på nett og papir!

  • Populære Søk:
  • Siste stillinger
  • Lederstillinger
Vis alle stillinger
Stortingspresident Olemic Thommessen kunne fått informasjon om byggesprekken tidligere, men valgte selv å vente minst en måned med å få tallene. Foto: Javad Parsa Foto: Javad Parsa
Stortingspresident Olemic Thommessen kunne fått informasjon om byggesprekken tidligere, men valgte selv å vente minst en måned med å få tallene. Foto: Javad Parsa Foto: Javad Parsa les mer

Politikk

Thommessen kunne fått informasjon tidligere, valgte å vente

7. desember 2017 fikk stortingspresident Olemic Thommessen vite at pengene var i ferd med å ta slutt. Likevel aksepterte han å vente til 1. februar med å få oppdatert informasjon.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Stikk i strid med informasjonsstrukturen som var laget for at presidentskapet skulle få mest mulig oppdatert og hyppig informasjon om byggesprekken som nå vil koste 2,3 milliarder kroner, valgte stortingspresident Olemic Thommessen å vente med å bli oppdatert.

– Det er utvilsomt svært alvorlig, sier Kari Elisabeth Kaski, SVs finanspolitiske talsperson.

7. desember fikk presidentskapet informasjon om oktobertallene for byggeprosjektet som viste at hele byggeprosjektet var i ferd med å havarere økonomisk. Deretter gikk det nesten to måneder før det kom ny informasjon. Olemic Thommessen aksepterte å vente med å få den nye informasjonen.

Kari Elisabeth Kaski (SV) reagerer kraftig på stortingspresident Olemic Thommessens håndtering av byggesprekken. Foto: Vidar Ruud, NTB Scanpix

Valgte å vente

Thommessen sier til DN at han ville vente på en samlet presentasjon av de dramatiske regnskapstallene for november og desember. Disse tallene viste at rammen på 1,8 milliarder kroner var brutt.

Ifølge Stortingets eget informasjonssjonssystem, skulle tallene ha blitt kjent for presidentskapet i desember eller senest i januar. Olemic Thommessen erkjenner at det ikke bare var tidligere direktør Ida Børresen det sto på, men at han valgte å vente med å bli informert.

På spørsmål fra DN om hvorfor han valgte å vente med å bli oppdatert, i strid med informasjonsrutinene, svarer Thommessen:

– I presidentskapsmøtet 7. desember ble det understreket at kostnadsrammen for prosjektet skulle holdes. I det samme møtet var det en felles forståelse og forventning om å få en gjennomgang av økonomien i byggeprosjektet og resultatene av kostnads- og usikkerhetsanalysen i månedsskiftet januar februar. Dette innebærer at vi var klar over at byggeprosjektet ville arbeide med denne analysen i januar, skriver Olemic Thommessen i et svar til DN, og legger til.

– Hverken jeg eller presidentskapet for øvrig hadde grunn til å betvile direktørens opplegg for presentasjonen av dette, svarer Thommessen.

Stortingets byggesprekk

  • I 2013 ble det vedtatt å oppgradere et av Stortingets bygg, Prinsens gate 26, blant annet for å bedre sikkerheten. Oppgraderingen var anslått å koste 350 millioner kroner. Byggestarten var i 2014, ferdigstillelse er planlagt høsten 2018.
  • 15. februar ble det kjent at kostnadene hadde økt til 2,3 milliarder kroner, en økning på en halv milliard fra forrige anslag.
  • Riksrevisjonen gransket byggesaken.
  • Revisjonsrapporten er kritisk til håndteringen fra Stortingets presidentskap og administrasjon. Riksrevisjonen peker på svak kostnadskontroll, avvik fra statens anskaffelsesregler, svak prosjektorganisering og uklar rollefordeling.
  • Stortingets direktør Ida Børresen gikk av etter den siste overskridelsen i februar 2018.
  • En kostnadspost som har økt med flere hundre millioner er en underjordisk tunnel, som egentlig skulle gå fra Nedre Vollgate. Forslaget om å flytte tunnelens inngang til Rådhusgata kom fra Foreningen Festningskvartalene, som frimurerne er en del av. Avgått stortingspresident Olemic Thommessen er selv frimurer.
Vis mer

Hoppet over informasjon

Dette skjedde til tross for at Olemic Thommessen hadde informert Stortinget om at de nå fulgte situasjonen meget tett, at situasjonen var anstrengt og at det meste av reservene allerede var brukt opp.

Onsdag i forrige uke ga stortingspresident Olemic Thommessen de parlamentariske lederne og finanskomiteen på Stortinget en detaljert informasjon om hvordan og hvor ofte han og presidentskapet er blitt informert om byggeprosjektet på Stortinget. På dette informasjonsmøte beskrev Thommessen at presidentskapet behandler informasjonen fra byggeadministrasjonens rådsmøte tre-ti dager etter rådsmøtet.

19. desember 2017 var det rådsmøte i byggeprosjektet der det ble lagt frem informasjon om at Stortingets byggeprosjekt ville gå ut over rammen på 1,8 milliarder kroner. Det er tidligere kjent at Thommessen ikke fikk informasjon om dette da han 20. desember kunne informere Stortinget om at økonomien var anstrengt, men at rammen på 1,8 milliarder skulle holdes.

Nå viser det seg at Olemic Thommessen selv valgte å vente med å motta oppdatert informasjon – helt til 1. februar. Dette til tross for at byggeprosjektet var inne i en økonomisk krise.

DN har bedt om et detaljert svar fra Stortinget administrasjon i hvilken grad stortingspresidenten og presidentskapet mottok informasjon om oppdaterte tall i januar, og fikk følgende svar:

«Presidentskapet behandlet november-rapporten i presidentskapsmøtet 1. februar. Her ble de forelagt månedsrapportene for både november og desember. Av og til kan det gå noe lengre tid av forskjellige årsaker før en månedsrapport presenteres for presidentskapet, men det forutsettes selvfølgelig at presidentskapet får kritisk informasjon så raskt som mulig, om nødvendig også utenom de ordinære rapporteringsrutinene.

Den sene behandlingen av rapporten for november skyldtes at direktøren ønsket å gi et samlet bilde med utgangspunkt i rapportene for både november og desember.»

Svært alvorlig

SVs Kari Elisabeth Kaski var selv til stede på informasjonsmøtet til stortingspresidenten i forrige uke.

Hun mener det er svært alvorlig at Olemic Thommessen bevisst ventet med å bli informer.

– Dette er nok et eksempel på hvor dårlig styrt byggeprosjektet har vært og at stortingspresidenten bevisst har valgt å ikke motta oppdatert informasjon i en kritisk fase, sier Kaski.

Hun understreker at dette er et helt klart brudd på de forsikringene han har gitt Stortinget om å følge prosjektet tett.

– Olemic Thommessen og Stortingets administrasjons svar til DN viser en tilbakelent president som har valgt å ikke få informasjon om forverringen av den økonomiske situasjon før i februar, til tross for at informasjonen var tilgjengelig sent i desember, sier Kaski.(Vilkår)

Stortinget Olemic Thommessen Kari Elisabeth Kaski Stortingets presidentskap Ida Børressen Politikk
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.