Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Årets avis på nett og papir!

  • Populære Søk:
  • Siste stillinger
  • Lederstillinger
Vis alle stillinger
Veksten i norsk økonomi tok seg opp igjen i februar etter en litt svak inngang til året, viser FNI-indeksen som ble lagt frem onsdag. Bildet er fra byggingen av det nye Munch-museet i Bjørvika i Oslo i slutten av februar. Foto: Javad Parsa
Veksten i norsk økonomi tok seg opp igjen i februar etter en litt svak inngang til året, viser FNI-indeksen som ble lagt frem onsdag. Bildet er fra byggingen av det nye Munch-museet i Bjørvika i Oslo i slutten av februar. Foto: Javad Parsa les mer

Makroøkonomi

Sanntidsmåling: Nå skyter norsk økonomi fart igjen

Veksten har tatt seg markert opp den siste måneden, viser sanntidsmåling av norsk økonomi.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Etter litt svakere vekst i desember og inn i det nye året, økte veksten igjen i februar, viser sanntidsmålingen FNI (Financial News Index) som ble publisert onsdag.

Indeksen gir en daglig, løpende måling av den økonomiske aktiviteten i Norge basert på nyhetsartikler i norske medier, men resultatene offentliggjøres én gang i måneden. Onsdagens publisering inkluderer utviklingen frem til og med 28. februar i år.

Målingen er utviklet av Camp-senteret ved Handelshøyskolen BI og publiseres i samarbeid med Retriever.

Stabil bnp-vekst

Ideen bak indeksen er at jo mer et tema omtales, desto mer sentralt er det for den økonomiske utviklingen.

FNI-indeksen

  • FNI er en aktivitetsindeks basert på nyhetsartikler i norske medier, inkludert Dagens Næringsliv.
  • Indeksen skal gi en indikasjon på konjunkturutviklingen i sanntid.
  • Modellen som indeksen er basert på er blitt matet med daglige nyhetsartikler helt tilbake til 1990.
  • Nyhetene dekomponeres ut fra ulike temaer. Disse blir igjen brukt sammen med bnp for å beregne en daglig konjunkturindeks.
  • Hovedideen bak indeksen er enkel: Jo mer intensivt et gitt tema er dekket av media, på et gitt tidspunkt, desto mer sannsynlig er det at dette temaet representerer noe av betydning for økonomiens nåværende og fremtidige utvikling.
Vis mer

Indeksen viser at veksten i norsk økonomi fortsatt holder seg over gjennomsnittet. At veksten har tatt seg noe opp igjen den siste måneden kan bety at bnp-veksten i første kvartal vil holde seg stabil, skriver Handelshøyskolen BI og Retriever i en pressemelding.

For andre måned på rad bidrar nyheter om oljesektoren til å trekke indeksen oppover. I de tre foregående årene har nyheter knyttet til sektoren bidratt til å trekke indeksen ned.

Temaene «oppstartsbedrifter» og «statistikk» fortsetter å dra indeksen opp, slik de også gjorde gjennom hele fjoråret. «Tradisjonell industri» bidrar også positivt.

«Varehandel» og «pengepolitikk» bidrar negativt, noe også «turisme» til en viss grad gjør.

Bedrifter varsler sterkere vekst

Tirsdag viste også en annen temperaturmåler at det er tydelige tegn til at veksten er i ferd med å ta seg opp i norsk økonomi. Norges Banks regionale nettverk, som består av rundt 1500 bedrifter over hele landet, meldte at veksten i produksjonen hadde tatt seg opp de siste tre månedene. Bedriftene varslet samtidig at veksten fremover vil bli den sterkeste på mer enn fem år.

I likhet med FNI-indeksen viste rapporten fra Norges Banks bedriftsnettverk at det nå er vekst igjen i oljenæringene etter flere år med nedgang. Samtidig meldte bedriftene innen varehandel og bygg og anlegg om litt lavere vekst enn tidligere.

Temperaturmåler

Den samlede aktiviteten i økonomien måles ved brutto nasjonalproduktet (bnp). Mens den offisielle bnp-målingen for Norge først publiseres i Statistisk sentralbyrås kvartalsvise nasjonalregnskap rundt én og en halv måned etter at kvartalet er avsluttet, måler FNI-indeksen utviklingen i bnp daglig.

Metoden bak indeksen er basert på et rammeverk som forskerne Vegard Larsen og Leif Anders Thorsrud har utviklet. De to arbeider både ved Handelshøyskolen BI og i Norges Bank.

Metoden har vist spesielt god treffsikkerhet rundt viktige vendepunkt i konjunkturutviklingen. I forskningen har Thorsrud brukt rundt en halv million artikler fra Dagens Næringsliv i perioden fra 1988 frem til 2015. Totalt inneholder datasettet mer enn én milliard ord.(Vilkår)

Norge Norsk økonomi FNI-indeksen Fastlands-Norges BNP Økonomisk vekst Makroøkonomi
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.