Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Årets avis på nett og papir!

  • Populære Søk:
  • Siste stillinger
  • Lederstillinger
Vis alle stillinger
Ikke mange børsnoterte selskaper unnlater å betale bøter fra Finanstilsynet under ledelse av direktør Morten Baltzersen. Foto: Gunnar Blöndal
Ikke mange børsnoterte selskaper unnlater å betale bøter fra Finanstilsynet under ledelse av direktør Morten Baltzersen. Foto: Gunnar Blöndal les mer

Oljeservice

Tok arrest i bankkontoer

Finanstilsynet har tatt arrest i Oceanteams bankkonto fordi det ikke har betalt boten fra tilsynet.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Børsnoterte Oceanteam har i lang tid ligget etter med betaling av en rekke leverandører. Også advokater og selskapets tidligere revisor har tidvis måttet vente i uker og måneder før regninger er betalt. Det går frem av kreditorlister DN har hatt tilgang til.

Det samme gjelder Finanstilsynet. I januar tok den offentlige kontrolletaten utlegg i Oceanteams bankkonto for en ubetalt regning på 54.000 kroner. Det fremgår av pantet Finanstilsynet har registrert i Løsøreregisteret i Brønnøysund.

I august i fjor ble Oceanteam ilagt et overtredelsesgebyr av Finanstilsynet på 170.000 kroner fordi selskapet leverte regnskapet for 2016 først på sankthans, det vil si to måneder etter lovens frist.

Uvanlig

Etter mange purringer og advarsler var fortsatt over 50.000 kroner ubetalt ved nyttår. Den 16. januar tok så tilsynet utlegg i innestående på bankkonto. Ennå skal kravet ikke være gjort opp.

– Oceanteam skylder Finanstilsynet kr 50.411,40 av overtredelsesgebyret, skriver Jo Singstad, senior kommunikasjonsrådgiver i Finanstilsynet

Ifølge Singstad er det uvanlig at børsnoterte selskaper ikke betaler.

– Finanstilsynet har generelt sett solide betalere, som betaler ved forfall, skriver Singstad i en epost.

DN har forsøkt å få en kommentar fra Oceanteams ledelse, og har bedt både konsernsjef Haico Halbesma, styreleder Hessel Halbesma og finansdirektør Jos van Dijk om deres versjon, men de har ikke svart.

Ingen kommentar fra konsernsjef Haico Halbesma i Oceanteam Foto: Stefan Segers

Flere utlegg

Også tidligere finansdirektør Torbjørn Skulstad har måttet ta utlegg for å få gjenstående ubetalt lønn. I fjor høst gikk han til sak mot selskapet, og fikk medhold i Bergen tingrett for lønn han hadde til gode. I november tok han utlegg på 1,2 millioner kroner og fikk pant i selskapets aksjer, men fikk bare delvis betalt.

Først denne uken, etter at DN spurte selskapets ledelse om hvorfor de ikke hadde gjort opp regningen, fikk Skulstad utbetalt det meste av det selskapet fortsatt skyldte.

Skulstad ønsker ikke å kommentere saken.

På listen over dem som har registrert betalingsanmerkninger på selskaper er også KPMG, selskapets tidligere revisor, som fratrådte i november. Revisjonsselskapet har registrert inkasso på flere mindre beløp utestående hos Oceanteam, tilbake til februar i fjor.

I forbindelse med at revisor fratrådte i november, hevdet selskapet at det var i konflikt med revisor etter overfakturering og at revisor ble suspendert.

- Vi kan bekrefte at vi har et utestående krav hos Oceanteam. Som følge av at vi har fratrådt som revisor, har vi ikke noen kontakt med selskapet, skriver Guro Steine, markeds- og kommunikasjonsdirektør i KPMG i en epost.

Også Nordic Trustee, som representerer selskapets obligasjonseiere, er blant dem som har notert en inkassosak på Oceanteam, med nær 200.000 kroner utestående.

Ifølge rådgiver Lars-Erik Lærum i Nordic Trustee ble imidlertid beløpet gjort opp i forbindelse med refinansieringen som kom på plass før sommeren i fjor.

Svarte i tide

DN skrev mandag at Finanstilsynet krevde en redegjørelse fra Oceanteam for regnskapet for fjerde kvartal som ble offentliggjort lørdag 24. februar. I regnskapet som ble lagt frem uten godkjennelse fra revisor, har ledelsen endret flere verdsettelsesprinsipper som bidro sterkt til at selskapet kunne legge frem et overskudd på nær 12 millioner dollar. Tilsynet sendte sitt brev til selskapet sist fredag, og ga selskapet frist til tirsdag med å gi en detaljert redegjørelse.

Seksjonssjef Christian Falkenberg Kjøde bekrefter at han tirsdag fikk svar fra selskapet, og sier at de vil bruke noe tid til å vurdere det. (Vilkår)

Oceanteam

  • Eier og leier ut offshore service-skip.
  • Har vært styrt av far og sønn Hessel og Haico Halbesma, som de siste ti årene har vært styreleder og administrerende direktør.
  • De er også hovedaksjonærer med nær 36 prosent av de stemmeberettigede aksjene. Før påske ble begge tvunget ut av sine stillinger.
  • Har de siste årene vært preget av en rekke konflikter med finansdirektører, andre ansatte, långivere, banker og aksjonærer. Har vært suspendert på Børsen siden 14. mars da Finanstilsynet varslet alvorlige feil i regnskapet for 2017.
  • I august 2017 krevde nær en fjerdedel av aksjonærene granskning og fikk medhold i Gulating lagmannsrett før påske.
  • I november trakk KPMG seg som revisor. Selskapet har fått varsel om tvangsoppløsning, og hadde siste frist søndag. Nå kommer revisjonsselskapet RSM inn som revisor.
  • Etter konverteringen får obligasjonseierne 74 prosent av aksjene, største aksjonær blir Henk van Heijst med over 30 prosent. Nest største blir Keesjan Cordia, som går inn med 20 millioner kroner i frisk kapital, og får 22 prosent. Han får inn i styret i selskapet. De tidligere aksjonærene ender opp med fire prosent av aksjene.

Vis mer
Finanstilsynet Oceanteam Haico Halbesma Hessel Halbesma KPMG Oljeservice
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.