Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Årets avis på nett og papir!

 • Populære Søk:
 • Siste stillinger
 • Lederstillinger
Vis alle stillinger
Stortinget ønsker at Torbjørn Røe Isaksen skal gi en redegjørelse om Hydro-saken. Foto: Aleksander Nordahl
Stortinget ønsker at Torbjørn Røe Isaksen skal gi en redegjørelse om Hydro-saken. Foto: Aleksander Nordahl les mer

Politikk

Stortinget ber om Hydro-redegjørelse fra Isaksen

Hydros utslippsskandale fortsetter. Kontrollkomiteen på Stortinget vil at næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) skal redegjøre for saken.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

I Brasil er det blitt nedsatt en komité for å overvåke situasjonen etter etter utslippsskandalen ved Hydros Alunorte-fabrikk.

Dette er saken:

 • Natt til 17. februar falt det mer enn 200 millimeter regn i delstaten Pará, nord i Brasil, hvor Hydro driver verdens største aluminaraffineri Alunorte. Regnet ga flom og store ødeleggelser, og 400 familier skal ha fått drikkevannet forurenset.
 • Ifølge Hydro er det ikke funnet bevis for at det er lekkasjer fra deres såkalte rødslamsdeponier som har forurenset vannet, men brasilianske myndigheter har pålagt halvering av produksjonen og har gitt Hydro store bøter.
 • Søndag ettermiddag innrømmet Hydro at det er gjort en rekke «kontrollerte» utslipp fra anlegget, noe som skapte kraftige reaksjoner. Blant annet vil næringsdepartementet nå se nærmere på saken.
 • Alunorte-anlegget produserte i fjor 6,4 millioner tonn til en markedsverdi på 18,5 milliarder kroner. Det er om lag 2 000 Hydro-arbeidere på anlegget, mens nesten like mange jobber hos underleverandører. Hydro eier mer enn 90 prosent av anlegget.
Vis mer

Nå kommer det også politiske reaksjoner i Norge.

Kontrollkomiteen på Stortinget vedtok tirsdag at den vil avvente å sende et brev med spørsmål om Hydros situasjon i Brasil frem til næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) redegjør for Stortinget om saken. Komiteen ønsker at redegjørelsen kommer «så snart det er grunnlag for det», heter det i vedtaket.

Det var SV som hadde et forslag til brev til næringsministeren om saken, noe som ble omtalt i DN i forrige uke. Da var det næringskomiteen som diskuterte saken. Torgeir Knag Fylkesnes (SV) sitter i både nærings- og kontrollkomiteen.

– Har Hydro sluppet ut noe i drikkevannet til folk som har skadelig effekt? Det må vi finne ut av som største eier av selskapet, sa han i forrige uke.

Departementet venter på svar

DN har vært i kontakt med Nærings- og fiskeridepartementet om når næringsministeren vil komme en redegjørelse, men har ikke fått noe svar.

Fylkesnes i SV opplyser om at komiteen har hatt dialog med næringsministeren.

– Han er åpen for å redegjøre for Stortinget. Grunnen til at vi venter med spørsmålene, er at departementet selv venter på svar fra Hydro. De vil sannsynligvis først komme etter påske, sier han.

Dermed ville ikke Isaksen hatt noe substansielt svar i løpet av de seks dagene han har på seg til å svare på spørsmålene fra Stortinget. Fylkesnes opplyser om at departementet blant annet venter på utfallet av Hydros uavhengige granskning.

– Det er en sak som i løpet av kort tid har blitt mer alvorlig. Det har vist seg at det har vært utslipp over tid som ikke har blitt riktig håndtert, og som kan ha skadet folk og miljø, sier han.

Fylkesnes og SV har flere spørsmål om saken. Foto: Aleksander Nordahl

Hadde spørsmål

SV hadde følgende forslag til brev om saken, før det ble enighet om en redegjørelse og at man skulle avvente å sende brevet: (Vilkår)

 1. 5. mars bekreftet Hydro at selskapet gjennomførte kontrollerte utslipp ved det som er verdens største aluminiumraffineri i Barcarena, Pará, Brasil. Har statsråden forsikringer om at disse utslippene ikke har forurenset drikkevannet til lokalbefolkningen?
 2. Dette er ikke første gang det har skjedd utslipp fra Hydros anlegg på grunn av store nedbørsmengder. Sist rapportert i 2009. Hydro varslet da tiltak for å forhindre at det skulle skje igjen. Har statsråden fulgt opp at disse tiltakene har blitt gjennomført, og vil han be om en redegjørelse for hvorfor disse ikke var tilstrekkelige?
 3. 18. mars melder Norsk Hydro at nye utslipp også har inntruffet, uten at årsaken er store nedbørsmengder, og videre at utslippene ikke har vært håndtert riktig men derimot havnet i kanaler. Har statsråden noen oversikt over omfanget av utslipp over tid, og hvilken påvirkning disse kan ha for mennesker og miljø?
 4. Lokalbefolkning og en helseorganisasjon melder om utslipp i grunnvannet som forgifter fisken i elva, som i sin tur forringer lokalbefolkningens helsetilstand. Har statsråden kjennskap til om Alunortes drift har ført til utslipp i grunnvannet over tid
 5. Lokalbefolkningens har stilt krav om tiltak og stans i utslipp. Har Norsk Hydro tidligere gitt inntrykk av at dialogen med lokalbefolkningen har vært tillitsfull, jamfør eierskapsmeldingen og god eierstyring?
Stortinget Hydro Torbjørn Røe Isaksen Høyre Politikk
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.