Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Årets avis på nett og papir!

  • Populære Søk:
  • Siste stillinger
  • Lederstillinger
Vis alle stillinger
For investor Endre Tarald Glastad (46) har eiendomsutvikling i hjembyen Farsund stått sentralt. Foto: Hampus Lundgren
For investor Endre Tarald Glastad (46) har eiendomsutvikling i hjembyen Farsund stått sentralt. Foto: Hampus Lundgren les mer

Næringseiendom

Kommune anklages for ulovlig millionstøtte til byens rikeste

Farsund kommune klages inn til Esa for å ha gitt byens rikeste – Glastad-familien – 35 millioner kroner i ulovlig statsstøtte.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Farsund kommune inngikk i 2011 et partnerskap med investor- og rederfamilien Glastad i selskapet Farsund Vekst as for å bygge et kjøpesenter like utenfor bykjernen.

I ettertid har kommunen ønsket seg ut av samarbeidet. Det er blant annet i forbindelse med salget av disse aksjene til eiendomsselskapet Glastad Farsund as at klagerne nå mener kommunen har solgt aksjene til under markedspris og dermed brutt reglene for statsstøtte.

– Det er snakk om betydelige offentlige midler som er gått til en privat utbygger uten konkurranse. I praksis er dette penger fra skattebetalernes lommer, sier advokat William Peter Nordan i advokatfirmaet Berngaard Sandbek as, som har sendt inn klagen til Eftas overvåkningsorgan Esa på vegne av en anonym klager.

Minst 35 millioner

Ifølge advokat Nordan har Farsund kommune også solgt tomten kjøpesenteret ble bygget på, til under markedspris, og i tillegg inngått det advokaten mener er ulovlige opsjonsavtaler knyttet til andre attraktive eiendommer i byen, blant annet en strandlinjeeiendom som har medført et betydelig konfliktnivå lokalt.

Også strandeiendommen er en del av klagen som er sendt til Esa – og både kjøpesenteret Amfi og strandeiendommen har havnet i sentrum for en pågående debatt om byutvikling i Farsund.

I klagen er det totale beløpet beregnet til 35 millioner kroner. Men dette er ifølge advokat Nordan et forsiktig anslag og basert på blant annet eiendomstakster fra 2010.

– Det har vært en voldsom utvikling i eiendomsverdier siden den gang. Nøyaktig hvor stor underprisingen har vært, er vanskelig å si uten en ny takst. Dette er et minimumsbeløp, påpeker advokaten.

Rederfamilie

Familien Glastad har lange tradisjoner i den gamle shippingbyen Farsund, og formuen ble etablert gjennom AS Mosvolds Rederi og Mosvold Shipping as, men arvingene – med investor Endre Tarald Glastad (46) i spissen – har de senere årene konsentrert seg om å investere i andre bransjer.

I hjembyen Farsund har altså eiendomsutvikling stått sentralt. Da Farsund kommune ønsket å få på plass et kjøpesenter, inngikk kommunen et samarbeid gjennom utviklingsselskapet Farsund Vekst – som fikk kjøpe den kommunale tomten ferdig utfylt i sjøen, planert og byggeklar.

– Hva som er faktisk markedspris og verdien av alle de andre ytelsene fra kommunen, har vi ikke engang begynt å regne på, sier Nordan.

I en epost til rådmann og ordfører i Farsund kommune skriver Nordan også:

«Dersom Esa kommer til at avtaleverket helt eller delvis inneholder statsstøtteelementer, vil Esa pålegge tiltak for å gjenopprette markedssituasjonen, som blant annet kan omfatte at Farsund kommune pålegges å kreve tilbakebetalt ulovlig støtte med renter.»

Frem til Esa har vurdert lovligheten av avtaleverket, gjelder det et iverksettelsesforbud, ifølge advokaten.

Ordfører i Farsund, Arnt Abrahamsen, ble valgt høsten 2015 og var ikke involvert i salget av aksjene som ordfører.

– Men da Farsund kommune gikk inn i selskapet, var dette til vurdering i Esa, og alle forhold rundt det den gangen ble klarert, sier han.

Arnt Abrahamsen er ordfører i sørlandsbyen Farsund. Her er han i festsalen i den gamle rederboligen «Husan», som nå er tatt i bruk som rådhus. Foto: Tommy Ellingsen

Ifølge ordføreren ble imidlertid ikke Esa konsultert da kommunen gikk ut av selskapet i 2015.

– Nå må vi nesten bare avvente et svar fra Esa og forholde oss til det som eventuelt kommer, sier han.

Investor Endre Tarald Glastad skriver følgende i en epost til DN:

«Så vidt meg bekjent ble disse forholdene grundig sjekket ut av kommunens advokater da avtalen ble gjort. For øvrig tyder mye på at denne klageren samarbeider med de berørte naboene av vårt leilighetsprosjekt ‘Farøy Brygge’ i et forsøk på å utsette prosjektet.»(Vilkår)

Les DN-dokumentaren fra Farsund: – Vi vil bare ha skipet til helvete ut herfra
Farsund Endre Tarald Glastad Arnt Abrahamsen William Peter Nordan Farsund Vekst Næringseiendom
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.