Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Årets avis på nett og papir!

 • Populære Søk:
 • Siste stillinger
 • Lederstillinger
Vis alle stillinger
Den statlig eide Luftambulansetjenesten er blitt kritisert for å ha valgt tilbudet med lavest kvalitet for å spare 300 millioner kroner på den seks år lange kontrakten. Her luftambulansefly på Tromsø Lufthavn. Foto: Rune Stoltz Bertinussen/NTB Scanpix
Den statlig eide Luftambulansetjenesten er blitt kritisert for å ha valgt tilbudet med lavest kvalitet for å spare 300 millioner kroner på den seks år lange kontrakten. Her luftambulansefly på Tromsø Lufthavn. Foto: Rune Stoltz Bertinussen/NTB Scanpix les mer

Luftfart

Satser på at flyvere selger fridagene sine

Helsetopper valgte dårligste beredskap på luftambulanse, tross skjerpede krav. Flyselskapet Babcock vil bruke færre flyvere og satser på å kjøpe flyverne fri fra ferie om det kniper.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Mange ambulansefly har den siste tiden stått på bakken på grunn av pilotmangel etter at dagens operatør Lufttransport tapte anbudet etter 25 års drift. Den nye operatøren for luftambulanse fra sommeren 2019 er det svensk-britiske selskapet Babcock Scandinavian Air Ambulance.

Helsekomiteen på Stortinget skal ha høring om ambulansefly-saken denne uken.

Den statlig eide Luftambulansetjenesten er blitt kritisert for å ha valgt tilbudet med lavest kvalitet for å spare 300 millioner kroner på den seks år lange kontrakten. Babcock scoret dårligst på beredskap, siden flyselskapet tilbød 15 færre flyvere og ett fly mindre enn konkurrenten Lufttransport.

Flyambulanse

 • Private Lufttransport EW as har i 25 år drevet flyambulansetjenesten i Norge i avtale med det offentlige.
 • I anbudskonkurranse om en ny tiårsperiode tapte Lufttransport for Babcock Scandinavian Air Ambulance.
 • Ifølge Helse Nord veide kvalitet i tilbudet for 60 prosent, pris 40 prosent da tilbyder ble valgt.
 • Kontrakt ble underskrevet i juni 2017.
 • Babcock skal overta driften fra 1. juli 2019.
 • Frem til da skal Lufttransport fortsette sin operasjon.
 • Sent i april ble forhandlinger mellom Lufttransport og Babcock om nye jobber for pilotene hos anbudsvinnerne avsluttet uten resultat.
 • 27. april ble alle Lufttransports ambulansefly satt på bakken et døgn – pilotene mente seg uskikket til å fly.
 • De påfølgende dagene har det vært ulike grader av redusert beredskap på grunn av mannskapsmangel eller sykdom.
 • 11. mai fremsatte Babcock et nytt tilbud om jobb til alle Lufttransports piloter. Forhandlinger om vilkårene er ventet denne uken.
Vis mer

Ifølge anbudsdokumenter DN har fått tilgang til vil Babcock i omfattende grad kjøpe fri flyvere fra ferie og helligdager. Ordningen med fridagskjøp vil si at piloter som egentlig skulle hatt fri eller ferie, selger fridagen til selskapet. Ordningen er basert på frivillighet.

Lavere score på beredskap

I løpet av anbudsrunden hadde Luftambulansetjenesten forhandlingsmøter der den varslet Babcock om at selskapet tilbød så få flyvere at det kunne svekke beredskapen. I mars 2017 fikk Babcock beskjed om at selskapets vaktordning for flyvere er «knapp» og at «omfattende bruk av fridagskjøp» er en sårbar løsning som kan svekke beredskapen.

Styrket beredskap var et av de viktigste målene med utlysningen av ny kontrakt på luftambulanse. I et notat om anbudet står det at flyambulansen har vært «sårbar på grunn av manglende tilgang på reservefly og operativt personell».

Da anbudet ble lyst ut i november 2016, ble det stilt nye og strengere krav til reservefly, mannskapsbytte og vaktordninger «for å sikre at det er tilstrekkelig personell for å opprettholde avtalt beredskap», ifølge et anbudsnotat.

Den statlig eide Luftambulansetjenesten, her ved administrerende direktør Øyvind Juell, er blitt kritisert for å ha valgt tilbudet med lavest kvalitet. Foto: Rune Nilsen

Ifølge Luftambulansetjenesten er den viktigste forskjellen mellom selskapene at Babcock «har lavere score på beredskap» med færre piloter og reservefly. I kvalitetskravene til beredskap fikk Lufttransport ti poeng og Babcock 6,7 poeng i sine endelige tilbud.

Med færre fly og flyvere leverte Babcock et tilbud på 2,6 milliarder kroner, 300 millioner mindre enn Lufttransport, og vant konkurransen.

– Den prismessige fordelen mer enn oppveier den reduserte kvaliteten, skrev ledelsen i Luftambulansetjenesten i sin innstilling til at Babcock får kontrakten.

Lite vekt på beredskap

Selv om helsetoppene før og under anbudsrunden vektla styrket beredskap, gis kravet beredskap lite vekt i evalueringen av tilbudet. Kravet om økt beredskap vektes med 7,5 prosent betydning av de åtte kvalitetskravene. Kvalitet teller 60 prosent og pris 40 prosent, og dermed teller beredskapskravet bare fire prosent i den totale evalueringen.

Aktører i abulanseflysaken

 • Luftambulansetjenesten. Har det overordnede driftsansvaret for all luftambulanse i Norge, og var ansvarlig for å gjennomføre anbudsrunden på luftambulanse. Foretaket eies av de fire regionale helseforetakene. Mesteparten av flyvningen med fly skjer i Nord-Norge.
 • Helse Nord. Eier fire sykehus i Nord-Norge, har 19.000 ansatte og er klart største forbruker og betaler av luftambulanse i Norge. Helseminister Bent Høie utnevner styret og styreleder.
 • Babcock Scandinavian Air Ambulance. La inn anbud på ambulansehelikoptre i 2016 og ambulansefly i 2017, og vant flykontrakten juni 2017 verdt 2,6 mrd. kroner. Daglig leder Marius Hansen valgt ut av Telle til å være Nord-Norge-ambassadør for Agenda Nord-Norge.
 • Lufttransport. Er dagens leverandør av ambulansefly. Selskapet mener Telles bindinger til Babcock gjør Telle inhabil og vurderer rettslige skritt.
 • Marianne Telle (49). Daglig leder i Bedriftskompetanse. Styreleder i Helse Nord siden januar 2016. Inngikk intensjonsavtale med Babcock i februar 2016 og januar 2017. Forlover til Hilde Sjurelv.
 • Hilde Sjurelv (50). Konsulent og styregrossist. Engasjert som konsulent for Babcock i november 2015. Nær venn av Telle, og gift med forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Fast ansatt i Babcock mai 2018.
Vis mer

Ifølge dokumentene fra Luftambulansetjenesten har Babcock opplyst om «omfattende bruk av fridagskjøp» i sine tilbudsdokumenter, og at slike fridagskjøp gjør beredskapen sårbar. På spørsmål om hvor omfattende fridagskjøpene blir, svarer Babcocks administrerende direktør Marius Hansen slik:

Marius Hansen, administrerende direktør i Babcock.

– Det er umulig å planlegge for dette, men vi ønsker så få som mulig. Vi har i utgangspunktet fullbemannet alle baser, pluss et crew som bakvakt. I tillegg har vi administrative piloter som kan settes inn ved behov.

Sparte 100 millioner

Både Babcock og Lufttransport sendte inn to tilbud hver. Ifølge DNs beregninger sparte Babcock rundt 100 millioner kroner i tilbudet med færrest fly og flyvere.

– Når det gjelder hvordan vi har kommet frem til prisen på tjenesten har jeg følgende kommentar: Vi oppfylte alle de 281 absolutte kravene til tjenesten, og fikk en score på 9,51 av 10 på de 95 punktene som ble evaluert ut over dette. Dette skal vi levere på innenfor den økonomiske rammen vi har forpliktet oss til, svarer Hansen i en epost.

Han vil ikke svare på spørsmål om krav til beredskap.

– Når det gjelder detaljene i tjenesten rundt krav til beredskap, er det best om Luftambulansetjenesten svarer på dette.

DN har de siste dagene sendt flere spørsmål til administrerende direktør Øyvind Juell i Luftambulansetjenesten om kravene til beredskap og hvordan disse ble fulgt opp i anbudsprosessen.

Juell har ikke svart på DNs henvendelser før eller i helgen. Saken kommer opp i Stortingets høring torsdag.

Vurderte å avlyse tilbudet

De første tilbudene fra flyselskapene lå på rundt 2,9 milliarder kroner, 700 millioner kroner mer enn det Luftambulansetjenesten estimerte da de lyste ut anbudet. Det kunne føre til at Helse Nord fikk en ekstraregning på vel en halv milliard kroner, siden Helse Nord betaler 66 prosent av flyambulansen.

Flyselskapene fikk før de leverte siste tilbud beskjed om at det var reell fare for at prisene var så høye at anbudskonkurransen kunne bli avlyst. Luftambulansetjenesten vurderte å lyse ut nytt anbud med lavere krav til beredskap. Men ifølge en juridisk vurdering fra advokatselskapet Wikborg Rein ville en avlysning av konkurransen, og forlengelse av dagens kontrakt, være en dyr løsning.

Til slutt valgte helseforetakene i juni 2017 å tildele kontrakten til det billigste tilbudet fra Babcock.(Vilkår)

Bent Høie Marius Hansen Babcock ambulansefly Luftambulansetjenesten Luftfart
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.