Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Årets avis på nett og papir!

 • Populære Søk:
 • Siste stillinger
 • Lederstillinger
Vis alle stillinger
Midelfart Invest, der investor Celina Midelfart er storeier og styreleder, eier drøyt ni prosent av aksjene i Watercircles Forsikring. Foto: Vegard Wivestad Grøtt/NTB Scanpix
Midelfart Invest, der investor Celina Midelfart er storeier og styreleder, eier drøyt ni prosent av aksjene i Watercircles Forsikring. Foto: Vegard Wivestad Grøtt/NTB Scanpix les mer

Finans

Pengene renner ut av forsikringsnykommeren Watercircles

Forsikringsselskapet Watercircles, der investor Celina Midelfart er blant de største eierne, femdoblet underskuddet i 2017. Nå flytter selskapet kundene over på egen bok, og håper dette vil løfte lønnsomheten.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Ambisjonene var høye da forsikringsselskapet Watercircles i 2016 hentet inn 240 millioner kroner i ny kapital for å finansiere videre vekst. En rekke profilerte investorer, deriblant søstrene Celina og Hermine Midelfart og flere medlemmer av Rieber-familien, kom inn på eiersiden. Planen var at Watercircles skulle gå fra å være en agent for andre forskingselskaper til selv å bli en betydelig forsikringsutsteder.

Watercircles har satset på å håndplukke gode forsikringskunder med lav skadeprosent, fremfor å satse på sterk vekst. I årsrapporten for 2017 legger imidlertid ikke selskapet skjul på at veksten har vært i overkant svak.

Watercircles Forsikring

 • Startet av Jack Skallerud Bråthen og Gaute Herdlevær i 2010
 • Har vært en formidler av forsikringer siden 2011.
 • Fikk i 2016 konsesjon til å selge sine egne skadeforsikringer.
 • Gjennomførte samme år en emisjon på 322 millioner kroner i forbindelse med en omstrukturering av konsernet. Selskapet fikk inn rundt 240 millioner kroner i frisk kapital som blant annet ble brukt til å kjøpe ut forsikringsselskapet If fra eierlisten.
 • Selskapet satser spesielt på å rette tilbudet sitt mot gode forsikringskunder med lav skadeprosent.
 • Mye av salgsvirksomheten er basert på å oppfordre kundene til å anbefale Watercircles til sine venner.
 • Selskapet formidlet i 2017 forsikringer for over 300 millioner kroner, og jobber nå med å flytte forsikringene over på egen bok.
 • De største aksjonærene i selskapet var ved utgangen av 2017 Rieber-familiens Soia II as (19,9 prosent), Midelfart Invest (ni prosent) og White Lable System & Consulting (8,6 prosent).
Vis mer

– I løpet av 2017 opphørte samarbeidet med en av selskapets distribusjonspartnere, samtidig som veksten i nysalget i konsernet for øvrig var for lav til å realisere selskapets vekstambisjon, skriver styret i sin årsberetning.

Watercircles Forsikring fikk i 2017 et resultat før skatt på minus 40 millioner kroner. Underskuddet er dermed mer enn femdoblet sammenlignet med foregående år.

Hermine Midelfart. Foto: Ida von Hanno Bast

Jager vekst

Ved inngangen til 2018 var Midelfart Invest den nest største aksjonæren i selskapet med en eierandel på drøyt ni prosent.

– Vi ønsker dessverre ikke å kommentere enkeltinvesteringer, skriver Celina Midelfart i en epost til DN.

For å blåse liv i veksten igjen har styret i Watercircles nå startet en prosess med å klargjøre strategien og «øke salgsfokuset og kvaliteten i salgsarbeidet».

Ifølge Herdlevær har dette allerede gitt resultater.

– Nysalgvolumet har økt kraftig hittil i år, og var i perioden fra januar til mai 32 prosent høyere enn i samme periode i fjor, sier han.

Herdlevær påpeker at skadeprosenten har holdt seg lav til tross for økt vekst.

Vil ha kundene på egen bok

Watercircles fikk konsesjon til å drive med skadeforsikring i 2016, og planen har vært å flytte kundenes forsikringer over på egen balanse. I 2017 tegnet selskapet sine første forsikringer på egen bok i Danmark og Sverige. Dette ga samlede premieinntekter på drøyt ni millioner kroner.

For det meste fungerte likevel Watercircles i 2017 mest som en agent for andre forsikringsselskaper.

– I 2017 formidlet konsernet forsikringer med et samlet premievolum på rundt 300 millioner kroner for eksterne forsikringsselskaper, skriver styret i sin årsberetning.

Watercircles Forsikring asa, årsresultat 2017 (i MNOK) 2017 2016 Endring
Omsetning 9,3 -%
Driftsresultat (ebit) -39,8 -7,1 -%
Resultat før skatt -40,1 -7,7 -%

Herdlevær påpeker at prosessen som nå pågår med å flytte kundenes forsikringer over på egen bok er avgjørende for å bedre lønnsomheten i selskapet.

– I denne overgangsfasen taper vi som forventet penger. Hadde alle kundene vært forsikret på egen bok, ville selskapet gått med et lite plussresultat i 2017, sier Herdlevær.

I gang med å flytte kunder

Han forteller at flyttingen av de norske kundene startet ved inngangen til året og vil pågå gjennom hele 2018.

– Så langt har vi forespurt rundt halvparten av våre norske kunder. 98–99 prosent av disse har takket ja til å bli fornyet på vår egen bok. Dette er vi svært fornøyde med, sier Herdlevær.

Styret skriver i sin årsberetning at den resterende svenske kundeporteføljen ventes å bli flyttet til egen balanse innen utgangen av 2020.

Som et ledd i selskapets omstillingsprosess har det vært en rekke utskiftninger i styret og ledelsen det siste året. Tidligere Frende-sjef Bjørn Thømt har kommet inn som styreleder, mens Trond Valvik og Geir Moe er nye styremedlemmer.

Både økonomidirektøren og salgsdirektøren i selskapet sa opp sine stillinger i fjor. Arne Reinmo gikk ut av styret for å fungere som midlertidig finansdirektør mens selskapet lette etter kandidater til å overta jobbene. (Vilkår)

Watercircles Forsikring Celina Midelfart Hermine Midelfart Midelfart Invest Forsikring Finans
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.