Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Årets avis på nett og papir!

  • Populære Søk:
  • Siste stillinger
  • Lederstillinger
Vis alle stillinger
Kommunaldirektør Margrethe Løgavlen og Færder kommune går inn for at den nybygde hytta i strandsonen i Bukkeliodden på Tjøme skal bli stående. Foto: Fartein Rudjord
Kommunaldirektør Margrethe Løgavlen og Færder kommune går inn for at den nybygde hytta i strandsonen i Bukkeliodden på Tjøme skal bli stående. Foto: Fartein Rudjord les mer

Eiendom

– Kommunen ser på dette på samme måte som tidligere

Færder kommune vil trosse fylkesmannen og la hytta stå. Samtidig vil kommunen la hytteeieren betale for tre rettelser.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Boligpriser

Klikk på kartet for å søke på boligpriser i et område du er interessert i.

Saken om den nybygde hytta i strandsonen i Bukkeliodden på Tjøme spisser seg til.

Nå ligger hytta an til å bli en pilotsak blant en rekke omstridte hytter tegnet av arkitektfirmaet Breili og Partners. Færder kommune er under press og er uenig med Fylkesmannen i Vestfold om hva som skal gjøres med hytta.

Nå går Færder kommune inn for at hytta skal bli stående, men at tre ulovlige enkeltdeler på hytta blir revet eller fylt igjen: En platting, et rom under en del av taket som tidligere stakk ut, og et nedgravd teknisk rom.

– Kommunen ser på dette på samme måte som tidligere. Rådmannen innstiller på at dispensasjon ikke gis for de tre tiltakene det nå er søkt om. Hvis politikerne stemmer i tråd med dette, innstiller rådmannen også på at tiltakene må rettes, sier Løgavlen til DN.

Dermed trosser kommunen Fylkesmannen i Vestfold, som har bedt om at kommunen vurderer hele fritidsboligen på nytt.

Ba om ny vurdering

– Rivning kan være et aktuelt tiltak. Det vil være svært urettferdig dersom denne saken ikke skal få konsekvenser. Det har med rettssikkerheten å gjøre, uttalte Elisabeth Rui hos Fylkesmannen til DN forrige uke.

Fylkesmannen protesterte opprinnelig ikke på oppføringen av fritidsboligen, men mener at hele saken må vurderes på nytt.

«Vår uttalelse og aksept den gang ble gitt på feilaktige premisser. Vi ber om at kommunen vurderer om oppføringen av fritidsboligen i seg selv er i strid med lovens krav», heter det i brevet, som ble sendt etter at kommunen selv ba Fylkesmannen om råd.

Byggesakene på Tjøme

  • DN skrev i fjor høst om hvordan en rekke hytteeiere på Tjøme og Hvasser i Vestfold ved hjelp av arkitekt Rune Breili har revet, bygget om og modernisert sine fritidsboliger i strandsonen.
  • I flere saker er hyttebygg først blitt godkjent gjennom politisk behandling i Tjøme kommune med uttalelser fra fylkesmannen i Vestfold. Deretter har arkitektkontoret søkt om endringer og utvidelser, som er blitt godkjent av saksbehandlere uten at politikere eller Fylkesmann er blitt involvert.
  • Sommeren 2017 ble det stilt spørsmål ved habiliteten til to saksbehandlere i byggesaksavdelingen i kommunen, som begge har arbeidet hos Breili.
  • En granskning av forholdet mellom Breili og kommunen, utført av revisjonsfirmaet BDO, avdekket store feil og mangler ved byggesaksbehandlingen, blant annet brudd på etiske regler og feil i byggesaker. «BDO har ikke identifisert at særlig nære relasjoner mellom arkitektkontoret Breili & Partnere MNAL as og enkelte saksbehandlere har ført til at noen saker er blitt fordelaktig saksbehandlet».
  • Tjøme kommune har oversendt rapporten til politiet for en vurdering. Sør-Øst politidistrikt får bistand fra Økokrim i saken.
Vis mer

Arkitekten Rune Breili i Breili & Partnere kaller Fylkesmannens brev «oppsiktsvekkende» og varsler via sin advokat at han vil sende Fylkesmannens håndtering av saken til Sivilombudsmannen.

– Fylkesmannens brev synes i det vesentlige begrunnet i at «Fritidsboligens formuttrykk er svært utradisjonelt». Boligens arkitektoniske uttrykk er uttrykkelig fremvist i form av tegninger og modeller av bygget, og godkjent i den form og med det uttrykk den nå fremstår, skriver hans advokat Vibeke Hein Bæra til DN.

– Den endrede praksis Fylkesmannen nå tilkjennegir vil i realiteten medføre at man ikke kan innrette seg etter de tillatelser som er gitt av rett forvaltningsorgan, i dette tilfellet Færder kommune, skriver advokaten.

Krever at hytteeier betaler

Saken kom opp som en av en lang rekke kontroversielle hytter oppført av Breili & Partners, etter at det i fjor høst ble avdekket tette bånd mellom arkitekt Rune Breili og Tjøme kommunes byggesaksavdeling.

Etter en befaring i vinter, der kommunen oppdaget en rekke ulovligheter, har det vært hektisk møtevirksomhet og brevveksling mellom arkitektfirmaet Breili & Partners, Færder kommune og Fylkesmannen i Vestfold.

Neste ukes møte i Færder kommunes hovedutvalg for kommunalteknikk kan skape presedens for senere hyttesaker, hvis ikke kommunepolitikerne i utvalget er innstilt på omkamp.

Kommunaldirektør Løgavlen er tydelig på hvem som må betale for eventuell riving av de tre ulovlige tiltakene som kommunen vil gi avslag:

– I dette tilfelle er forholdet at det er tiltakshaver som har tatt seg til rette ved å bygge ut over de tillatelser som er innvilget, sier Løgavlen.

– Da er det tiltakshaver selv som må bære kostnader ved riving og tilbakeføring. Om tiltakshaver eventuelt kan rette krav mot andre, tilligger det ikke kommunen å svare på.

Hytteeier Fridtjof Falck har ikke besvart DNs henvendelser.(Vilkår)

Eiendom
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.