Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Årets avis på nett og papir!

  • Populære Søk:
  • Siste stillinger
  • Lederstillinger
Vis alle stillinger
Finanstilsynet la onsdag frem sin rapport om hvordan bankene følger de nye reglene for forbrukslån. Her er Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen under en presentasjon tidligere i år. Foto: Gunnar Blöndal
Finanstilsynet la onsdag frem sin rapport om hvordan bankene følger de nye reglene for forbrukslån. Her er Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen under en presentasjon tidligere i år. Foto: Gunnar Blöndal les mer

Finans

Ett av tre forbrukslån bryter reglene

Over 35 prosent av nye forbrukslån bryter med Finanstilsynets regler for denne typen lån, og bruddene skjer ifølge tilsynet bevisst. Det er konklusjonen i en ny rapport.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Finanstilsynet la onsdag frem en rapport der tilsynet har undersøkt hvordan finansforetakene etterlever retningslinjene for forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån.

– Resultatene fra undersøkelsen viser at et stort flertall av foretakene til nå ikke har kommet langt nok i gjennomføringen av retningslinjene, skriver Finanstilsynet i en pressemelding.

I undersøkelsen har 132 finansforetak rapportert inn tall. Til sammen har disse bankene mottatt nær 1,3 millioner lånesøknader i analyseperioden som er fjerde kvartal 2017, hvorav drøyt 300.000 ble innvilget.

Blant de søknadene som ble innvilget viser Finanstilsynets rapport at nær 108.000 var i avvik med ett eller flere av kravene i retningslinjene. Dette betyr at over 35 prosent av forbrukslånene som ble innvilget brøt med Finanstilsynets retningslinjer.

Peker på hverandre

Finanstilsynet skriver i sin rapport at det er tegn til at finansforetakene forsøker å utsette implementeringen av de nye retningslinjene for å få et konkurransefortrinn, og at bankene peker på hverandre når det gjelder regelbrudd.

– Mange foretak som rapporterer avvik, begrunner dette med at andre foretak heller ikke følger retningslinjene. Dette er ikke en akseptabel begrunnelse. Foretakene er, uavhengig av hva andre foretak gjør, ansvarlig for egen virksomhet, skriver Finanstilsynet i meldingen.

Videre slår tilsynet fast at det forventer at alle finansforetakene etterlever de nye retningslinjene.

«Bryter bevisst reglene»

Mange av finansforetakene har klaget til Finanstilsynet om at ulik og manglende gjennomføring av retningslinjene har medført urettferdig konkurranse bankene imellom.

– Gjennomføringen varierer fra fullstendig gjennomføring til helt manglende gjennomføring. Dette er svært uheldig da det skaper ulike konkurransevilkår, skriver Finanstilsynet i sin rapport.

Tilsynet konstaterer i rapporten også at «mange foretak bevisst bryter kravene som er fastsatt».

– Det er spesielt kravene til avdrag og løpetid som ikke følges av mange foretak, skriver Finanstilsynet.

Vil ha klarere regler

Finanstilsynet påpeker at mange av bankene selv oppga at de ikke var i mål med gjennomføringen da undersøkelsen ble foretatt. Det ser ifølge tilsynet ut til at de fleste vil være ferdig med implementeringen i løpet av første halvår 2018, men noen oppgir også at de ikke vil være i mål før i neste år.

– Finansforetakene ønsker videre klare regler for avvik fra kravene. Mange mener det er behov for å avvike ut fra de ulike behov kundene har. En maksimal avviksprosent, på samme måte som for boliglån, vil da gjøre konkurransesituasjonen lik for foretakene, skriver Finanstilsynet i sin rapport.

Flere banker har ifølge tilsynet også fremmet ønske om at disse kravene blir fastsatt i en forskrift slik at det blir enklere å sanksjonere de som bryter reglene. (Vilkår)

Finanstilsynet Forbrukslån Bank Morten Baltzersen Finans
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.