Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Årets avis på nett og papir!

  • Populære Søk:
  • Siste stillinger
  • Lederstillinger
Vis alle stillinger
Cecilie Grue, sjef i gruveselskapet Element, mener tilbakemeldingen fra Finanstilsynet på selskapet planlagt utstedelse av kryptovaluta var positivt. I bakgrunnen er administrerende direktør Pierre Vannineuse i Alpha Blue Ocean. Foto: Gunnar Blöndal
Cecilie Grue, sjef i gruveselskapet Element, mener tilbakemeldingen fra Finanstilsynet på selskapet planlagt utstedelse av kryptovaluta var positivt. I bakgrunnen er administrerende direktør Pierre Vannineuse i Alpha Blue Ocean. Foto: Gunnar Blöndal les mer

Børs

Finanstilsynet ber Element «utvise særskilt aktsomhet» i sin markedsføring

Finanstilsynet advarer gruveselskapet Element mot markedsføringen av sin egen kryptovaluta.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Det børsnoterte gruveselskapet Elemnt offentliggjorde i fjor høst at de skulle utstede sin egen kryptovaluta. Nylig vurderte Finanstilsynet om kryptovalutaen var i tråd med lovverket.

Det norske selskapet skrev i en børsmelding at «Finanstilsynet har kommet med en tilbakemelding og har ingen innvendinger på Elements konklusjon om at den planlagte strukturen under norsk lovgivning faller utenfor omfanget av finansielle instrumenter og omsettelige verdipapirer, såkalte «security tokens», står det i meldingen.

Administrerende direktør Cecilie Grue var enda mer optimistisk.

– Vi er veldig glade for å få denne positive tilbakemeldingen fra Finanstilsynet og for å kunne gjennomføre en TGE (kryptovalutautstedelse) under norsk jurisdiksjon, sa hun i meldingen.

I meldingen fra Finanstilsynet advarer tilsynet også Element mot «misvisende» markedsføring av sin egen kryptovaluta og gjentar i tillegg at tilsynet advarer mot kjøp, handel og investering i kryptovalutaer.

Bør utvise varsomhet

– Element har orientert Finanstilsynet om sin planlagte utstedelse av kryptovaluta (Token Generating Event), men Finanstilsynet gir ingen forhåndsgodkjenning. Vi har imidlertid funnet det naturlig å gi noen kommentarer til det materiale vi er blitt forelagt, herunder at foretaket må utvise aktsomhet i forbindelse med informasjon og markedsføring, sier direktør for markedstilsyn, Anne Merethe Bellamy, i Finanstilsynet til DN.

Slik skal IRON-token fungere

  • Enkelt forklart vil én IRON-token gi rett til ett tonn jernmalm som inneholder 62 prosent jern.
  • Utstederen av IRON-token vil være et norsk datterselskap av Element som vil ha sikkerhet i jernmalm gjennom aksjepant i Elements aksjer i Ambershaw Metallics.
  • Sikkerheten til IRON-utstederen skal sikre at den har tilstrekkelige verdier til å kunne levere jernmalm på forespørsel fra de som eier token.
  • Fra et juridiske perspektiv vil de som eier token imidlertid ikke ha juridisk rett til de sikrede eiendelene, altså aksjene i Ambershaw Metallics eller levering av jernmalm. For å kunne motta fysisk levering vil eiere av token bli pålagt å bytte inn et minimum antall tokens. På forespørsel om levering vil IRON-utstederen, altså datterselskapet til Element, kjøpe den mengden jernmalm i markedet og sikre leveranse til de som eier tokens.

Kilde: Element

Vis mer

Finanstilsynet skriver i et brev til Element at selskapet er underlagt alminnelige markedsføringsregler.

«I den anledning vil Finanstilsynet bemerke at IRON tokens, som hverken gir token-innehaveren juridiske rettigheter til levering av jernmalm eller krav på tilbakebetaling ved misligholdt levering, etter Finanstilsynets vurdering anses lite egnet til å foreta sikringsøvelser i relasjon til fremtidig levering av jernmalm», skriver tilsynet.

«Dette innebærer etter Finanstilsynets vurdering at Foretaket, ved markedsføringen av sin TGE, bør utvise varsomhet med å markedsføre kjøp av IRON tokens som en «hedging"-mulighet», skriver det videre.

Element påpeker selv i børsmeldingen at den foreløpige evalueringen til Finanstilsynet er betinget av at den kommende «whitepaperet» er i tråd med strukturen som allerede er presentert for Finanstilsynet.

– Element vil holde en høy standard for KYC (know your customer, red. anm) og er underlagt generelle markedsføringsregler, skriver Element.

«Kan skape et uriktig inntrykk»

Programvareselskapet Harmonychain står bak utviklingen av plattformen for Elements første token. Finansprofessor Thore Johnsen ved NHH er et av styremedlemmene i selskapet.

I første omgang skal de to selskapene i samarbeid vurdere en såkalt «initial coin offering», altså utstedelse av kryptovaluta («digitale tokens»), sikret i jernmalm eid av selskapet Ambershaw Metallics (AMI) i Canada, et selskap der Element har rettigheter som gjør at selskapet kan ta over kontrollen.

Finanstilsynet mener at koblingen mellom Element og Ambershaw slik den er beskrevet kan skape et inntrykk av at det er etablert sikkerhet i AMI knyttet til utvinning og levering av jernmalm.

«Som uttalt under møtet med Finanstilsynet vil imidlertid ikke jernmalmen utvunnet av AMI benyttes til å innfri leveringskrav fra potensielle token-innehavere», skriver tilsynet.

Det mener derfor at Element bør utvise «særskilt aktsomhet» med hensyn til å tegne et uriktig bilde av koblingen mellom Element og AMI ved markedsføringen av kryptovalutaen.

– Jeg syns vi har redegjort ganske bra for hvordan koblingen mellom vårt eierskap til jernmalmselskapet Ambershaw og våre tokens er. Børsmeldingen er detaljert fordi vi ønsker å beskrive koblingen konkret, slik at det ikke blir noen misforståelser. Ettersom dette er komplekst kan nok meldingen, som vi har formulert sammen med våre rådgivere, oppfattes uklar for det utrente øyet. Samtidig er det viktig at beskrivelsen er juridisk korrekt, sier Elements administrerende direktør Cecilie Grue til DN.

Grue: «Avhenger av tolkningen av begrepene»

– Svaret fra Finanstilsynet er basert på en helt konkret juridisk tolkning fra Element sin side hvor vi sammen med våre rådgivere har formidlet vår juridiske tolkning av begrepene «finansielle instrumenter» og «omsettelige verdipapirer» til Finanstilsynet. Hvorvidt instrumentet anses å være en «uregulert» utility token eller en «regulert» security token, avhenger av tolkningen av disse begrepene, sier Grue.

Hun understreker at det er svært viktig for selskapet fordi de «tokenbørsene» som finnes i markedet i dag kun noterer såkalte utility tokens. En utility token gir eierne fremtidig tilgang til et produkt eller en tjeneste i motsetning til såkalte equity token som gir eierskap i for eksempel aksjer eller gjeld.

– Vår juridiske redegjørelse til Finanstilsynet tok utgangspunkt i de relevante reglene som gjelder på dette området, derunder finansielle instrumenter og omsettelige verdipapirer. Vi formidlet vår konklusjon som var at våre tokens ikke faller under disse reglene. Konsekvensen av denne tolkningen av regelverket er at våre tokens anses å være utility tokens. Det er altså vår tolkning av regelverket Finanstilsynet svarer på når de sier de ikke har noen innvendinger, sier Grue.

– Tilbakemeldingen vi har fått på den konkrete vurderingen oppfatter vi derfor som positiv, sier hun.

Vil ferdigstille denne måneden

Element planlegger å ferdigstille kryptovalutaen innen utgangen av juni og skriver selv at de setter inn alle ressurser på å fullføre whitepaperet så snart som mulig.

«Fremdriften for TGE'en planlegges og gjennomføres i nært samarbeid med Selskapets rådgivere, hensyntatt rådende markedsforhold», skriver selskapet i mandagens melding.

Målet til Element er å notere selskapets tokens på en eller flere av verdens største børser for tokens etter whitepaperet er publisert. (Vilkår)

Anne Merethe Bellamy Finanstilsynet Cecilie Grue Kryptovaluta Element Børs
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.