Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Årets avis på nett og papir!

  • Populære Søk:
  • Siste stillinger
  • Lederstillinger
Vis alle stillinger
Axel Dammann har overtatt 30 prosent av den norske nettbaserte aksjemeglingstjenesten Netfonds etter faren, gründeren Rolf Dammann, og jobber nå i Netfonds-konsernet. Hans to søstre arvet like mye. Foto: Per Thrana
Axel Dammann har overtatt 30 prosent av den norske nettbaserte aksjemeglingstjenesten Netfonds etter faren, gründeren Rolf Dammann, og jobber nå i Netfonds-konsernet. Hans to søstre arvet like mye. Foto: Per Thrana les mer

Jus

Netfonds vant, men fikk bare en brøkdel av kravet

Fikk rett i at Finansdepartementet brøt loven. Men Netfonds-arvingen kan se langt etter milliarderstatningen faren håpet på.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

– Det er fint nå som far er gått bort, at han får en sånn oppreisning som dette.

Axel Damman (28) har fått konklusjonen som faren, Netfonds-gründeren Rolf Dammann, ventet på i årevis. I en fersk dom slår Oslo tingrett fast at Finansdepartementet brøt EØS-reglene da de i årevis nektet aksjemeglingstjenesten Netfonds konsesjon til å drive med bank- og forsikringstjenester i tillegg til aksjemegling.

Netfonds

  • Norges første nettbaserte tjeneste for aksjemegling, startet av Rolf Dammann i 1996
  • Har stått for 2,3 prosent av transaksjonene på Oslo Børs hittil i 2018
  • Driver aksjehandel i Norge, Sverige, Danmark og USA
Vis mer

Bakgrunnen var Finansdepartementets syn om at ingen kunne eie mer enn 25 prosent av en bank. Gründer Rolf Dammann nektet å selge seg ut av selskapet for å tilfredsstille Finansdepartementets krav.

Sakket akterut

Ifølge Netfonds gjorde Finansdepartementets konsesjonsnekt at selskapet mistet forspranget på konkurrenter som svenske Nordnet utover 2000-tallet, i hovedsak fordi Netfonds ikke selv kunne tilby bank- og forsikringstjenester, slik at konkurrentenes tilbud ble bredere og billigere.

År etter år ble søknader avslått. I 2016 bestemte gründeren Dammann seg for å saksøke Finansdepartementet.

Høsten 2017 gikk han bort, 61 år gammel.

– Vi er glade for at retten er enig med hans oppfatning om at konsesjonspraksisen var ulovlig, sier Axel Dimmann, som selv var til stede i rettssalen som publikum.

Han og søstrene har overtatt farens eierandel på rundt 90 prosent i Netfonds. I fjor høst gikk han selv inn i en svensk Netfonds-satsing rett fra avsluttede økonomistudier ved London School of Economics.

– Netfonds er mitt fars livsprosjekt, og dette er en prosess som har pågått lenge. Saken betydde mye for faren min. Det er veldig fint for familien og meg å vinne nå, sier Dammann.

Krevde gigantbeløp

Samtidig holder sønnen det åpent om selskapet kommer til å anke dommen på grunn av erstatningsutmålingen. Selskapet fikk tilkjent 55 millioner kroner i erstatning – langt under gigantsummene selskapet hadde håpet på.

«Hvis Netfonds hadde fått de omsøkte tillatelsene da de hadde rettskrav på å få dem, ville Netfonds både innenfor megling, bank og forsikring fått en betydelig høyere omsetning», anførte Netfonds i rettssaken.

I stevningen antydet Netfonds et tap på mer enn fem milliarder kroner som følge av konsesjonsnekten fra Finansdepartementet. I senere skriv ble tallet nedjustert til mellom 670 millioner kroner og 1,85 milliarder kroner, omtalt som «konservative estimat» av selskapet, før selskapet i rettssalen kom med et lavere estimat på 52,3 millioner kroner.

– Vi registrerer at Netfonds er blitt avspist med i underkant av én prosent av det opprinnelige kravet som var på i overkant av fem milliarder, sier Magnus Schei i Regjeringsadvokaten, som førte saken for Finansdepartementet.

Han presiserer at motparten måtte bære egne sakskostnader fordi Oslo tingrett mente Netfonds ikke vant saken i det vesentlige.

– Utover det vil vi måtte studere dommen nærmere og komme tilbake til ankespørsmålet.(Vilkår)

Finansdepartementet Rolf Dammann Netfonds Oslo Børs Sverige Jus
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.