Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Årets avis på nett og papir!

  • Populære Søk:
  • Siste stillinger
  • Lederstillinger
Vis alle stillinger
Det bores som aldri før i Permian-bassenget i Texas. Men det er store problemer med å få oljen ut av området. Det hjelper ikke på prisene i et stramt oljemarked. Foto: Jan Johannessen
Det bores som aldri før i Permian-bassenget i Texas. Men det er store problemer med å få oljen ut av området. Det hjelper ikke på prisene i et stramt oljemarked. Foto: Jan Johannessen les mer

Energi

Advarsel fra IEA

Det internasjonale energibyrået IEA advarer mot at for lite tilgjengelig olje kan presse oljeprisen videre oppover.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

IEAs siste månedsrapport som ble offentliggjort torsdag formiddag, peker ikke mot noe fall i oljeprisen. Tvert imot. Til tross for enighet på Opec-møtet i juni om å øke produksjonen, advarer IEA mot at det er for få land som har mulighet til å øke produksjonen fremover for å møte den økte etterspørselen.

– Vi ser ikke noen tegn på høyere produksjon fra andre steder som kan redusere frykten for et strammere marked, heter det i rapporten.

Nordsjøolje ble torsdag formiddag handlet til 74,50 dollar dagen, en nedgang på fem dollar fra toppnoteringen i år. IEAs rapport kommer dagen etter at oljeprisen falt kraftig etter ytterligere opptrapping av handelskrigen mellom USA og Kina. Frykten er at en handelskrig vil svekke den økonomiske veksten og i neste omgang etterspørselen etter olje.

IEA

  • Det internasjonale energibyrået, IEA har 29 medlemsland, ble stiftet i 1974 og arbeider for å sikre stabil tilførsel av olje og andre energikilder.
  • Hvert år gir byrået ut en omfattende analyse av verdens energimarkeder, World Energy Outlook i tillegg til en rekke andre rapporter som blant annet en månedlig rapport om oljemarkedet.
Vis mer

Økonomisk vekst drar oljeetterspørselen

Det siste årets oppgang i oljeprisen kommer etter svært sterk etterspørselsvekst drevet av den globale økonomiske veksten. Neste år ventes det en vekst i verdensøkonomien på 3,9 prosent. I oljemarkedet økte etterspørselen med over to millioner fat dagen i første kvartal sammenlignet med første kvartal i fjor. Men de økte oljeprisene peker mot lavere etterspørselsvekst fremover. Året sett under ett venter IEA, Det internasjonale energibyrået, en vekst på 1,4 millioner fat dagen, samme vekst som IEA anslo i sist månedsrapport.

Få land kan øke tilbudet

Ifølge IEA er det bare tre Opec-land, Saudi_Arabia, Kuwait og De forente arabiske emirater, som har ledig kapasitet til å økte tilbudet av olje nevneverdig. Samtidig er det store produksjonsproblemer i Venezuela og Libya, mens Iran er hemmet av de amerikanske sanksjonene.

I USA ventes det vekst i tilbudet på 1,7 millioner fat i år, fallende til 1,2 millioner fat neste år. Produksjonen på land i USA hemmes av kapasitetsproblemer ut av Permian-bassenget i Texas, et av de viktigste feltene bak den kolossale økningen i den amerikanske skiferoljeproduksjonen de siste årene.

Det totale tilbudet av olje økte med 370.000 fat i juni hovedsakelig etter økt produksjon i Saudi-Arabia og Russland. Det totale tilbudet av olje er 1,25 millioner fat høyere enn for et år siden.(Vilkår)

Skiferolje Oljeprisen Olje og gass Permian Opec Energi
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.