Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

REUTERS
REUTERS les mer

- Oljeeventyret varer ikke evig

Verden kan om få år stå overfor en energikrise der oljeprisene presses skyhøyt, før oljen etterhvert tar slutt. "Dommedagsprofetien" peak oil får stadig mer støtte.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

- Den globale produksjon av råolje peaket i mai 2005 og i dag ligger vi mer enn én million fat om dagen lavere. Vi bruker samtidig tre ganger mer olje enn vi finner, sier Aage Figenschou til DN Energi.

Figenschou er en av peak oil-teoriens forkjempere i Norge.

Og peak oil-teoretikerne (se fakta) får etter tiår på sidelinjen, stadig større gehør for sine dommedagslignende scenarioer. Til og med oljeselskapene begynner å forholde seg til at oljen kan ta slutt, eller i det minste at den tilgjengelige oljen ikke er ubegrenset.

Ikke bare sprø professorer
- Det skjer interessante ting nå. Diskusjonen om peak oil har gått fra å være noe bare sprø professorer tok opp, til å bli noe man snakker om i toneangivende miljøer, sier Aage Figenschou til DN Energi.

Figenschou er styreleder i liberalt forskningsinstitutt og har bakgrunn i rederinæringen og har vært leder eller styremedlem i en rekke selskaper innen tankfart og oljevirksomhet i Norge og USA. Han er styremedlem i Simmons & Co. International i Houston, en investeringsbank for energiindustrien.

Ikke ubegrenset
Energibehovet øker sterkt i verden. I dag bruker vi 83 millioner fat olje om dagen. I 2030 er etterspørselen estimert til 120 millioner fat olje. Det første store spørsmålet er når etterspørselen overstiger maksimal produksjonskapasitet.

- Det franske petroleumsinstituttet (IFP) har kommet til at 95 millioner fat liquids, som inkluderer råolje, gass og kondensat, vil representere global topp-produksjonskapasitet og at dette til inntreffe omkring 2010, sier Figenschou.

For bare få år siden var ikke dette et tema. Da var den massive konvensjonelle visdom at problemstillingen med peak på oljeproduksjonen lå så langt frem i tid og man ikke skulle bruke tid på å diskutere det. Noen selskaper og miljøer mener fortsatt dette, men mange har forandret mening de siste årene.

Helge Lund har flere ganger uttalt at alle enkle fat er funnet , noe også det franske oljeselskapet Total bruker i sine annonsekampanjer.

- Det er meget viktig for oss at sjeføkonomen i det Internasjonale energibyåret i Paris (IEA), Fatih Birol, har sagt at selv om alle prosjekter blir fullført som planlagt vil man omkring 2015 nå en vegg i produksjonen man ikke kommer forbi, sier Figenschou.

I et i ntervju med den franske avisen Le Monde sier Birol at uten irakisk olje når man en topp i 2015, selv om Saudi Arabia oppfyller alle forventninger.

I går nedjusterte IEA ned forventningene til norsk oljeproduksjon:

Les mer: Jekker ned Norge

Ikke tomt kanskje, men utsolgt
Betyr det at oljen går mot slutten og levestandarden vår er i fare? Vil bensinprisen plutselig være 50 kroner? Vil det innføres rasjonalisering på oljeprodukter?

Figenschou er av dem som mener at oljen faktisk tar slutt, også i Midtøsten, men det skjer først om en stund. I første omgang er det oljens tilgjengelighet som er det prekære problemet.

- Når man snakker om store uoppdagede ressurser, er det uansett et poeng at man ikke kan putte ressurser på bensintanken. Selv om ressursene er der, hvilket er tvilsomt, handler Peak oil om produksjonskapasitet (flow rate) – det påvirkes av mange andre ting enn bare ressurser, fastslår Aage Figenschou.

- Hadde det vært rolig i verden hadde vi hatt mange millioner flere fat olje, det er helt klart. Men ikke mer enn at det ville utsette peak oil med noen år.

Han er opptatt av at vi må forberede oss på det uungåelige, for hvis ikke vi gjør det kommer følgene til å bli katastrofale.

- Store deler av oljeproduksjonen går til transport. For transport finnes det i dag ikke noe alternativ til olje. En scenariorapport skrevet for det amerikanske energidepartementet fastslår at man bør ha 20 års forvarsel dersom man skal komme seg behagelig gjennom peak oil. Dersom man har bare ti år blir det et problem og ser man det først i sladrespeilet blir det katastrofe, sier Figenschou.

Les mer: - Energikrigen har startet

Menighet
Figenschou er langt fra alene om å varsle katastrofen. Advarslene fra verdens peak oil-tilhengerne er mange, og ikke alle er like balanserte. Det har ført til at de lenge er avskrevet som fanatikere. På nettsider som energikrise.no, peakoil.com, trendlines.com. I Norge er det i tillegg til Figenschou personer som Olve Torvanger, foreleser på BI og nå gründer i oljeselskapet Bridge Group som har løftet frem problemstillingen.

En del av peak oil-tilhengerne jobber nå med alternativ, miljøvennlig energi, men også med utvikling av alternative fossile energikilder som et drivstoff laget av kull. Rensing av CO2 fra gasskraft og kullkraft er en måte å møte oljekrisen på, mener mange.

Robert Hirsch rapport til det amerikanske energidepartementet

Hva mener du? Er peak oil bare skremselspropaganda? Eller vil verden om noen år få alvorlige problemer grunnet oljemangel?